VEIKLOS SRITYS:

RRT skelbia pašto rinkos 2020 m. III ketvirčio duomenis

2020 gruodžio 4 d.

2020-12-04, Vilnius. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) skelbia pašto rinkos 2020 m. III ketvirčio duomenis. Rinkos duomenims šiais metais įtakos turi COVID-19 pandemija ir tai atsispindi  2020 m. III ketvirčio rezultatuose. Minėtą ketvirtį buvo atvertos visos fizinės prekybos erdvės, todėl pašto siuntinių skaičiaus augimas, lyginant su ankstesniais šių metų ketvirčiais, stabilizavosi, nes gyventojai sugrįžo apsipirkti ir į įprastas fizines parduotuves.

2020 m. III ketvirtį, palyginti su 2020 m. II ketvirčiu, pašto siuntinių skaičius sumažėjo 6,3 proc., pajamos, gautos už pašto siuntinius, sumažėjo 0,6 proc. Tačiau, palyginti su 2019 m. III ketvirčiu, pašto siuntinių skaičius išaugo 47,1 proc., o pajamos, gautos už siuntinius, išaugo 27,0 proc.

Didžiausią įtaką COVID-19 pandemijos karantino atšaukimas turėjo šalies viduje siunčiamų pašto siuntinių skaičiui, kai, palyginti su 2020 m. II ketvirčiu, šių siuntinių skaičius sumažėjo 14,2 proc. Tarptautinių siunčiamųjų pašto siuntinių skaičius 2020 m. III ketvirtį, palyginti su 2020 m. II ketvirčiu, išaugo 16,3 proc., tarptautinių gaunamųjų siuntinių skaičius išaugo 11,9 proc. Lyginant  su 2019 m. III ketvirčiu matyti, kad šalies viduje siunčiamų pašto siuntinių skaičius 2020 m. III ketvirtį išaugo 41,8 proc. Tarptautinių siunčiamųjų pašto siuntinių skaičius 2020 m. III ketvirtį, palyginti su 2019 m. III ketvirčiu, išaugo 19,3 proc., tarptautinių gaunamųjų siuntinių skaičius – daugiau kaip du kartus (111,0 proc.).

2020 m. III ketvirtį, palyginti su 2020 m. II ketvirčiu, pašto siuntinių, kurių svoris yra iki 31,5 kg buvo išsiųsta 6,5 proc. mažiau. Šie pašto siuntiniai (iki 31,5 kg) sudaro didžiąją dalį (beveik 99 proc.) visų pašto siuntinių.

2020 m. III ketvirtį pirmą kartą nuo 2018 m. I ketvirčio (kai buvo pradėta rinkti tokia statistika), vertinant neuniversaliųjų pašto paslaugų teikimą, pašto siuntinių (daiktų) skaičius viršijo korespondencijos siuntų (laiškų) skaičių. Korespondencijos siuntų (laiškų) mažėjimo ir pašto siuntinių (daiktų) augimo tendencijos stebimos jau nuo 2020 m. pradžios.

2020 m. III ketvirtį, palyginti su 2020 m. II ketvirčiu, korespondencijos siuntų skaičius sumažėjo 15,5 proc., o palyginti su 2019 m. III ketvirčiu – 32,6 proc., ir siekė 10,20 mln. vnt. Pajamos už korespondencijų siuntų siuntimą 2020 m. III ketvirtį, palyginti su 2020 m. II ketvirčiu, sumažėjo 10,1 proc., palyginti su 2019 m. III ketvirčiu – 24,2 proc.

Korespondencijos siuntų skaičius nuolat mažėja, nes vis daugiau korespondencijos siuntų siunčiama elektroniniu būdu, atsisakant popierinių laiškų. Be to, galima teigti, kad nagrinėjamu laikotarpiu prie korespondencijos siuntų skaičiaus mažėjimo prisidėjo ir karantino atšaukimas bei vasaros atostogų metas.

Bendrosios pašto sektoriaus pajamos 2020 m. III ketvirtį, palyginti su 2020 m. II ketvirčiu, sumažėjo 1,5 proc., tačiau, palyginti su 2019 m. III ketvirčiu, pajamos išaugo 10,1 proc. ir sudarė 51,84 mln. Eur. Pagal bendrąsias pajamas 2020 m. III ketvirtį didžiausias rinkos dalis užėmė šie paslaugų teikėjai: AB Lietuvos paštas – 34,4 proc., UAB „DPD Lietuva“ – 20,9 proc. ir UAB „DHL Lietuva“– 9,0 proc. Palyginti su 2019 m. III ketvirčiu, AB Lietuvos pašto rinkos dalis sumažėjo 2,8 procentinio punkto, UAB „DPD Lietuva“ išaugo 2,7 procentinio punkto, UAB „DHL Lietuva“ sumažėjo 2,8 procentinio punkto.

2020 m. IV ketvirtį dėl šalyje paskelbto COVID-19 pandemijos antrojo karantino, taip pat dėl šventinio laikotarpio prognozuojamas tiek bendrųjų pašto sektoriaus pajamų, tiek siunčiamų pašto siuntų skaičiaus ženklus augimas. Apžvalga parengta remiantis pašto paslaugų teikėjų RRT pateiktais duomenimis apie per trečiąjį 2020 m. ketvirtį vykdytą pašto paslaugos teikimo veiklą. Visa apžvalga paskelbta RRT tinklalapyje: https://www.rrt.lt/d/pasto-sektoriaus-periodines-ataskaitos/ .

Informacija atnaujinta 2020-12-04