VEIKLOS SRITYS:

RRT skelbia pašto rinkos 2021 m. I ketvirčio duomenis

2021 birželio 28 d.

2021-06-28, Vilnius. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenimis, bendrosios 2021 m. I ketvirčio pajamos sudarė 70,0 mln. Eur, t. y. 55,9 proc. daugiau negu 2020 m. I ketvirtį. Tokį ženklų pajamų augimą lėmė pasaulinės pandemijos metu itin padidėjęs pašto siuntinių kiekis – tiek verslas, tiek gyventojai aktyviai naudojosi elektroninės prekybos, pašto kurjerių paslaugomis. Pagal bendrąsias pajamas didžiausias rinkos dalis 2021 m. I ketvirtį užėmė: AB Lietuvos paštas – 27,9 proc., UAB „DPD Lietuva“ – 23,8 proc. ir UAB „Venipak Lietuva“ – 14,5 proc.

2021 m. I ketvirtį, palyginti su 2020 m. I ketvirčiu, pajamos, gautos už pašto siuntinių teikimą, išaugo 81,7 proc. arba 24,4 mln. Eur. Žmonėms vis daugiau perkant internetu, augo pajamos už vidaus siunčiamuosius pašto siuntinius – per 2021 m I ketvirtį, palyginti su 2020 m. I ketvirčiu, jos išaugo 73,5 proc. Taip pat 67,4 proc. augo pajamos, gautos už tarptautinius siunčiamuosius pašto siuntinius.

2021 m. I ketvirtį daugiausia – 99,4 proc. visų pašto siuntinių – sudarė neuniversaliosios pašto paslaugos[1] pašto siuntiniai. 2021 m. I ketvirtį, palyginti su 2020 m. I ketvirčiu, bendras jų skaičius išaugo daugiau kaip 2 kartus (106,9 proc.) ir siekė 13,0 mln. vnt., vidaus siunčiamųjų pašto siuntinių skaičius išaugo 94,8 proc., tarptautinių siunčiamųjų – 64,7 proc.

Vertinant pagal bendrą neuniversaliųjų paslaugų siuntų skaičių, didžiausia rinkos dalis priklausė AB Lietuvos paštui – 46,0 proc. Tačiau jo rinkos dalis per metus nukrito daugiausiai – 8,7 proc. punkto. Antroje vietoje buvo UAB „DPD Lietuva“, kuris užėmė 17,6 proc. rinkos, trečioje – UAB „Omniva LT“, kurio rinkos dalis siekė 14,5 proc. 2021 m. I ketvirtį, lyginant su 2020 m. I ketvirčiu, labiausiai išaugo UAB „DPD Lietuva“ ir „UAB „Omniva LT“ rinkos dalys – atitinkamai 5,3 ir 4,7 proc. punkto.

2021 m. I ketvirčio pašto paslaugos teikimo veiklos apžvalga parengta remiantis pašto paslaugų teikėjų RRT pateiktais duomenimis apie per 2021 m. pirmąjį ketvirtį vykdytą pašto paslaugos teikimo veiklą. Visa apžvalga paskelbta RRT tinklalapyje https://www.rrt.lt/d/pasto-sektoriaus-ketvirtine-ataskaita-11/.

[1] Universalioji pašto paslauga – teisės aktų nustatytos kokybės pašto paslauga, kuri už prieinamą kainą turi būti teikiama visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje visiems tokią paslaugą pageidaujantiems gauti naudotojams. Lietuvos Respublikos teritorijoje turi būti užtikrintas šios universaliosios pašto paslaugos teikimas: 1) iki 2 kilogramų pašto siuntų surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas; 2) iki 10 kilogramų pašto siuntinių surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas; 3) registruotųjų ir įvertintųjų pašto siuntų surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas; 4) iki 20 kilogramų pašto siuntinių, gautų iš kitų valstybių narių, pristatymas.

 

Informacija atnaujinta 2021-06-28