VEIKLOS SRITYS:

RRT skelbia pašto rinkos 2021 m. III ketvirčio duomenis

2021 gruodžio 22 d.

2021-12-22, Vilnius. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) skelbia pašto rinkos 2021 m. III ketvirčio duomenis. RRT duomenimis, 2021 m. III ketvirtį dėl pašto sektoriui būdingo sezoniškumo mažėjo pajamos ir siunčiamų pašto siuntų skaičius. Bendrosios 2021 m. III ketvirčio pajamos siekė 52,65 mln. Eur, t. y. 5,5 proc. daugiau negu 2020 m. III ketvirtį, tačiau, palyginti su 2021 m. II ketvirčiu, šios pajamos sumažėjo 11,7 proc. Bendras pašto siuntų skaičius 2021 m. III ketvirtį, palyginti su 2020 m. III ketvirčiu, išaugo 6,2 proc., tačiau, palyginti su 2021 m. II ketvirčiu, jos sumažėjo 15,9 proc. ir siekė 19,73 mln.

Kaip ir buvo tikėtasi, nuo 2021 m. liepos 1 d. visoje Europos Sąjungoje įsigaliojus naujos mažos vertės (iki 22 Eur) siuntų iš trečiųjų šalių siuntimo taisyklėms ir išaugus šių paslaugų kainoms, 2021 m. III ketvirtį tarptautinių gaunamųjų pašto siuntų skaičius, palyginti su 2021 m. II ketvirčiu, sumažėjo 54,4 proc., per metus – 44,4 proc. ir siekė 2,86 mln. Tarptautinių siunčiamųjų pašto siuntų skaičius 2021 m. III ketvirtį, palyginti su praėjusiu ketvirčiu, sumažėjo neženkliai, t. y. 4,7 proc., o palyginti su 2020 m. III ketvirčiu, paaugo 0,9 proc. ir siekė 2,01 mln.

Mažėjant siuntų skaičiui, sumažėjo ir pajamos, gautos už tarptautines gaunamąsias pašto siuntas: 2021 m. III ketvirtį, palyginti su 2021 m. II ketvirčiu, jos sumažėjo 34,5 proc., o palyginti su 2020 m. III ketvirčiu – 1,1 proc. ir siekė 9,49 mln. Eur. Pajamos, gautos už tarptautines siunčiamąsias pašto siuntas, palyginti su 2021 m. II ketvirčiu, sumažėjo 5,1 proc., tačiau per metus paaugo 0,4 proc. ir siekė 18,02 mln. Eur.

2021 m. III ketvirtį mažėjo tiek universaliosios pašto paslaugos siuntų skaičius, tiek pajamos už universaliosios pašto paslaugos teikimą. Siuntų skaičius 2021 m. III ketvirtį, palyginti su 2021 m. II ketvirčiu, sumažėjo 63,3 proc., per metus – 45,1 proc., pajamos mažėjo atitinkamai 54,2 proc. ir 46,0 proc. Įtakos šiam mažėjimui 2021 m. III ketvirtį turėjo 63,7 proc., palyginti su praeitu ketvirčiu, sumažėjęs korespondencijos siuntų skaičius ir 57,6 proc. sumažėjusios pajamos už korespondencijos siuntas.

2021 m. III ketvirtį pirmą kartą nuo informacijos apie pašto siuntų pagal pristatymo būdą rinkimo pradžios, pašto siuntinių, atsiimtų pašto siuntų savitarnos terminaluose, skaičius viršijo pašto siuntinių, įteiktų gavėjui jo gyvenamojoje ar buveinės vietoje, skaičių, t. y. 4,46 mln. pašto siuntinių (50,0 proc. nuo visų pristatytų pašto siuntinių) atsiimti pašto siuntų savitarnos terminaluose ir 4,39 mln. pašto siuntinių (49,2 proc.) įteikti gavėjui jo gyvenamojoje ar buveinės vietoje. Šie skaičiai prieš metus atitinkamai buvo 41,8 proc. ir 56,7 proc.

2021 m. III ketvirčio pašto paslaugos teikimo veiklos apžvalga parengta remiantis pašto paslaugų teikėjų RRT pateiktais duomenimis apie per 2021 m. trečiąjį ketvirtį vykdytą pašto paslaugos teikimo veiklą. Visa apžvalga paskelbta RRT tinklalapyje https://www.rrt.lt/d/pasto-sektoriaus-ketvirtine-ataskaita-13/.

Informacija atnaujinta 2021-12-22