VEIKLOS SRITYS:

RRT su Konkurencijos taryba aptarė konkurencijos ryšių ir geležinkelių transporto srityse klausimus

2022 gegužės 26 d.

Šiandien, 2022 m. gegužės 26 d., RRT vyko susitikimas su Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nariais. Jo metu aptarti konkurencinės aplinkos stiprinimo ryšių ir geležinkelių transporto sektoriuose klausimai, tarpinstitucinio bendradarbiavimo mechanizmai.

„Veiksmingos konkurencijos skatinimas ryšių ir geležinkelių transporto sektoriuose – vienas iš mūsų tarnybos prioritetų. Tinkamų konkurencijos skatinimo ir reguliavimo svertų nustatymas, skaidrus ir aiškus teisinis reglamentavimas yra būtini veiksmingai  konkurencijai skatinti. Todėl glaudus bendradarbiavimas su Konkurencijos taryba priimant rinkoms aktualius sprendimus, ekspertinė tarpinstitucinė pagalba rinkų tyrimų bei pažeidimų išaiškinimo klausimais yra itin svarbus ir reikalingas“,  ̶  sako RRT Tarybos pirmininkė Jūratė Šovienė.

Informacija atnaujinta 2022-05-26