VEIKLOS SRITYS:

RRT su rinkos dalyviais aptarė elektroninių ryšių aktualijas

2018 sausio 11 d.

2018 m. sausio 9 d. vyko kasmetinis RRT susitikimas su elektroninių ryšių rinkos dalyviais tema „Skaitmeninės rinkos plėtra Lietuvoje ir ES: iššūkiai ir perspektyvos“. Susitikimo metu buvo apžvelgti aktualūs elektroninių ryšių reguliavimo klausimai, pasidalyta įžvalgomis dėl elektroninių ryšių plėtros strategijų.

2017-ieji metai buvo įdomūs tiek dėl naujų iššūkių, tiek dėl nuveiktų darbų įvairiose RRT veiklos srityse, kuriuos trumpai apžvelgė Ieva Žilionienė, l. e. RRT direktoriaus pavaduotojo pareigas. Ji atkreipė dėmesį į naujus ES ir Lietuvos strateginius tikslus, keliaujant link vadinamosios „Gigabito visuomenės“, kurioje visi pagrindiniai socioekonominės veiklos varikliai bus siejami su gigabitinės spartos bei 5G ryšiu, ir pristatė pagrindines Lietuvos elektroninių ryšių rinkos tendencijas.

Pristatytoje Europos Sąjungos Elektroninių ryšių kodekso nagrinėjimo procedūros apžvalgoje l. e. Tarptautinių ryšių ir visuomenės informavimo skyriaus vedėjo pareigas Paulius Vaina apžvelgė pagrindinius ES Elektroninių ryšių kodekso (ERK) nagrinėjimo aspektus ir akcentavo svarbiausias 2018 m. iniciatyvas. Nagrinėjant ERK, Europos Taryba, Europos Parlamentas ir Europos Komisija nesutaria dėl nuostatų, susijusių su radijo dažnių licencijų naudojimo trukme, visuomenės įspėjimo sistemos diegimu, tarptautinių skambučių kainų mažinimu, nacionalinių reguliuotojų funkcijų harmonizavimu ‒ dėl šių nuostatų šiuo metu yra diskutuojama, bet jos gali tapti e. ryšių sektoriaus reguliavimo kasdienybe.

RRT 2017 metais vykdė sutarčių tarp interneto prieigos teikėjų ir galutinių vartotojų peržiūrą, kad sutarčių turinys atitiktų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/2120 reikalavimus, o būtent, kad galutiniai paslaugų gavėjai, naudodamiesi savo interneto prieigos paslauga, turi teisę į prieigą prie informacijos ir turinio, gali jį skleisti, naudoti ir teikti pasirinktas taikomąsias programas ir paslaugas per bet kokią pasirinktą įrangą. Kitas svarbus aspektas, kad vartotojai būtų informuojami apie prieigos prie interneto spartos parametrus, kurie būtų garantuoti sutartinių santykių laikotarpiu. Taip pat, kaip savo pranešime minėjo RRT Infrastruktūros priežiūros skyriaus vyr. specialistas Vaidotas Radzevičius, praėjusiais metais RRT įvertino technines interneto prieigos srauto valdymo priemones paslaugų teikėjų tinkluose, atliko techninius matavimus siekiant sužinoti, ar judriojo ryšio operatorių tinkluose yra naudojamas prievadų (portų) blokavimas.

Kitas renginio dalyviams pristatytas aktualus klausimas ‒ nacionalinio tarptinklinio ryšio (angl. roaming) paslaugų reguliavimas. RRT Ekonominės analizės skyriaus vedėjas Marijus Balnys pristatė  Nacionalinio tarptinklinio ryšio poreikio vertinimo ataskaitos gaires. Preliminarioje šios ataskaitos išvadoje teigiama, jog judriojo ryšio paslaugų rinkoje nėra identifikuota problemų, kurias RRT turėtų spręsti įvesdama nacionalinio tarptinklinio ryšio paslaugų reguliavimą. Judriojo ryšio paslaugų rinkoje veikiantys šių paslaugų teikėjai turi teisę tarpusavyje sudaryti komercinius susitarimus dėl nacionalinio tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo (gavimo), o nepavykus susitarti, šie asmenys galėtų kreiptis į RRT su prašymu išnagrinėti ginčą. Šiuo metu tebevyksta šios ataskaitos viešoji konsultacija su rinkos dalyviais, nuomonių laukiama iki sausio 15 d.

Rengiantis pasaulyje pažangiausios 5G technologijos  atėjimui, RRT jau imasi veiksmų, kurie būtini radijo dažnių spektro suteikimo rinkos dalyviams, ketinantiems diegti šią technologiją Lietuvoje. RRT Radijo ryšio departamento direktoriaus pavaduotojas dr. Ričardas Budavičius rinkai pristatė naujovę ‒ kadangi perspektyvi 5G paslaugų plėtros radijo dažnių juosta yra ir 3400‒3800 MHz juosta, RRT 2018 m. sausio pabaigoje planuoja pradėti viešąją apklausą dėl šios juostos naudojimo vizijos. Tokia apklausa bus naudingas indikatorius rengiant radijo dažnių juostos plėtros planus bei būsimo viešojo aukciono sąlygas.

Renginyje pranešimus skaitė ne tik RRT atstovai ‒ mobiliųjų mokėjimų privalumus bei iššūkius, su kuriais tenka susidurti plėtojant ir planuojant artimoje ateityje pateikti vartotojams šią atsiskaitymo sistemą Lietuvoje, pristatė UAB „Mobilieji mokėjimai“ generalinė direktorė Monika Rimkūnaite-Bložė. AB „Telia Lietuva“ Tinklo vadovas Mindaugas Varanauskas, kalbėdamas apie 5G technologinius aspektus, pasaulines tendencijas žengiant į naują technologinę erą, kvietė susitikimo dalyvius kartu ruoštis ir atlikti atitinkamus namų darbus, kad ši technologija kuo greičiau pasiektų ir Lietuvos vartotojus.

Susitikimo metu skaitytus pranešimus galite rasti: https://www.rrt.lt/pranesimu-skaidres/2018-m/

Informacija atnaujinta 2018-04-05