VEIKLOS SRITYS:

RRT svarstyti el. ryšių techniniai reguliavimo klausimai

2018 rugsėjo 7 d.

2018 m. rugsėjo 4-5 dienomis RRT vyko CEPT Europos ryšių komiteto ECC darbo grupės PT TRIS posėdis, kurio metu CEPT šalių narių atstovai svarstė aktualius elektroninių ryšių techninius reguliavimo klausimus: informacijos apie judrios interneto prieigos paslaugų kokybę harmonizavimo CEPT šalyse narėse, laisvos erdvės, kuri būtų tinkama el. ryšių operatorių tinklų įrengimui ir plėtrai ryšių kabelių kanalų vamzdžiuose ir kt. Taip pat toliau rengta CEPT ECC rekomendacija dėl informacijos, kurią turėtų teikti fiksuotos interneto prieigos paslaugų teikėjai.

Nuo 2015 m. RRT atstovas dr. Virgilijus Stundžia yra šios CEPT ECC darbo grupės pirmininkas.

Informacija atnaujinta 2018-09-07