VEIKLOS SRITYS:

RRT svetainėje – ataskaitos apie Europos interneto tinklų situaciją COVID-19 metu

2020 balandžio 10 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) informuoja, kad Europos Sąjungos elektroninių ryšių reguliavimo institucijos pradėjo kaupti ir dalintis informacija apie interneto pajėgumus ir apkrovas COVID-19 pandemijos metu Europos valstybėse.

Nuo balandžio pradžios RRT, kaip ir kiti ES nacionaliniai e. ryšių reguliuotojai, iš savo šalių operatorių reguliariai renka duomenis apie tinklų pajėgumus ir apibendrintą informaciją teikia ES reguliuotojus vienijančiai Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijai (BEREC). BEREC pagal gautus duomenis rengia ataskaitas, pristatančias e. ryšių tinklų situaciją Europoje. 

2020 m. balandžio 8 d. BEREC paviešino pirmąją ataskaitą, kurioje apžvelgiami naujausi 31 nacionalinės reguliavimo institucijos pateikti duomenys. Šios ataskaitos bus reguliariai atnaujinamos, papildant naujais reguliuotojų pateiktais  duomenimis. Kita ataskaita bus parengta 2020 m. balandžio 15 d.

Su šia BEREC ataskaita galima susipažinti RRT tinklalapyje, specialioje COVID-19 skiltyje https://www.rrt.lt/karantinas/covid-19/. Joje bus skelbiamos ir tolesnės atnaujintos ataskaitos dėl interneto pajėgumų ES COVID-19 metu.

Taip pat šią ataskaitą galima rastiir BEREC tinklalapyje https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/9250-berec-summary-report-on-the-status-of-internet-capacity-in-light-of-covid-19-crisis.

Duomenys apie interneto tinklų pajėgumus visose ES šalyse buvo pradėti rinkti, vykdant 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos ir BEREC bendrą pareiškimą dėl išaugusios tinklų apkrovos, kurią lėmė „Covid-19“ pandemija. Juo buvo sutarta sukurti specialų stebėsenos mechanizmą, kuris leistų nuolat stebėti interneto srauto situaciją savo šalyje ir užtikrintų greitą reagavimą į galimas tinklų perkrovas.

Informacija atnaujinta 2020-04-10