VEIKLOS SRITYS:

RRT tęsia bendradarbiavimą su paslaugų teikėjais dėl švarios interneto aplinkos

2020 lapkričio 16 d.

2020 m. lapkričio 11 d. RRT, stiprindama bendradarbiavimą su elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjais, organizavo nuotolinį susitikimą su Lietuvos elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjų atstovais.

Nuo šių metų pradžios, kai su paslaugų teikėjais buvo susitarta dėl Memorandumo dėl švarios interneto aplinkos paskelbimo, matomi teigiami pokyčiai: draudžiama informacija internete šalinama sparčiau, prie Memorandumo prisijungę paslaugų teikėjai operatyviau reaguoja į RRT nurodymus pašalinti draudžiamą informaciją jų serveriuose.

Susitikime paslaugų teikėjai kartu su RRT aktyviai diskutavo, dalijosi praktiniais aspektais, kaip sklandžiau ir operatyviau vykdyti draudžiamos informacijos šalinimo ar galimybės ją pasiekti panaikinimo procedūrą. Susitikimo dalyviams pristatytas atmintinės, skirtos paslaugų teikėjų klientams, projektas dėl draudžiamos informacijos internete prevencijos. Atmintinėje išvardintos draudžiamos informacijos, darančios neigiamą poveikį nepilnamečiams, internete rūšys, nurodyta informacijos teikėjų atsakomybė už skelbiamą informaciją internete, pateikta informacija apie paslaugų teikėjų ir informacijos teikėjų pareigas.

Susitikime dalyvavęs Lietuvos kriminalinės policijos biuro atstovas pasidalijo sėkmingo bendradarbiavimo su paslaugų teikėjais pavyzdžiais dėl jų tarnybinėse stotyse aptinkamos draudžiamos informacijos šalinimo procedūros. Kitas susitikimo svečias, Kanados organizacijos „Canadian Centre for Child Protection“ atstovas, pristatė paslaugų teikėjams skirtą tarptautinį projektą „Shield by Project Arachnid“, pademonstravo pasaulyje plačiai naudojamo draudžiamos informacijos aptikimo internete įrankio praktinius veikimo principus.

Apie Memorandumą

RRT Memorandumas dėl švarios interneto aplinkos  paskelbtas 2020 m. vasario 11 d. Šia iniciatyva paslaugų teikėjai skatinami laikytis atsakingumo bei operatyvumo, šalinant draudžiamą turinį, principų. Memorandumu sutariama dėl efektyvesnių draudžiamos informacijos šalinimo procedūrų, kai RRT informuoja paslaugų teikėją, kad jo tarnybinėse stotyse skelbiama draudžiama skleisti  informacija, o paslaugų teikėjas  operatyviai ją pašalina (angl. „notice and take down“ procedūra), taip pat dėl veiksmų, skatinančių informacijos teikėjus neskleisti draudžiamos informacijos, dėl dalinimosi gerąja patirtimi ir žiniomis, interneto karštosios linijos „Švarus internetas“ https://www.svarusinternetas.lt viešinimo.

Šiuo metu prie Memorandumo yra prisijungę šie paslaugų teikėjai: UAB „BTT group“, UAB „Hostinger“, UAB „Baltnetos komunikacijos“, UAB „Cherry servers“, UAB „Blue Bridge“, LITNET KTU Techninis centras, UAB ,,Interneto vizija“, Vilniaus universitetas, UAB ,,CSC Telecom“. RRT kviečia ir kitus Lietuvos elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjus jungtis prie šios iniciatyvos ir kartu kurti bendradarbiavimo aplinką, operatyviai šalinant neteisėtą turinį, bei skatinti savo paslaugų naudotojus būti atsakingus ir internete neskelbti draudžiamos informacijos. Prisijungti prie šio Memorandumo galima pateikus laisvos formos pranešimą RRT.

Informacija atnaujinta 2020-11-16