VEIKLOS SRITYS:

RRT viešai konsultacijai skelbia rinkų tyrimų rezultatus

2019 balandžio 12 d.

RRT atliko Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje ir Didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinkų tyrimus ir skelbia viešąją konsultaciją dėl šių rinkų tyrimų rezultatų.

Minėtų rinkų tyrimų metu išnagrinėta prieigos prie fiksuotojo ryšio tinklų infrastruktūros (pvz., šviesolaidinių linijų ar ryšių kabelių kanalų sistemos) ir duomenų perdavimo fiksuotojo ryšio tinklais paslaugų teikimo situacija Lietuvoje. Naudodami teikiamą didmeninę vietinę ar centrinę prieigą operatoriai gali kurti ir galutiniams paslaugų gavėjams teikti mažmenines elektroninių ryšių paslaugas, tokias kaip interneto prieigos ir mokamos televizijos paslaugas. Dėl šios galimybės didmeninės vietinės ir centrinės prieigos teikimas yra labai svarbus tolesniam elektroninių ryšių sektoriaus vystymuisi, užtikrinant veiksmingą konkurenciją mažmeninių paslaugų rinkose.

Viešoji konsultacija vyksta iki 2019 m. birželio 1 d. Rinkų tyrimų ataskaitų ir susijusių RRT direktoriaus įsakymų projektai paskelbti RRT interneto svetainėje adresu: https://www.rrt.lt/apie-rrt/viesosios-konsultacijos/vykstancios-viesosios-konsultacijos/

Informacija atnaujinta 2019-04-12