VEIKLOS SRITYS:

RRT viešai konsultavosi dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės pakeitimo projekto

2022 lapkričio 11 d.

RRT tarybos nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“ pakeitimo“ projektu siekiama įgyvendinti 2022 m. vasario 7 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2022/173 dėl 900 MHz ir 1800 MHz dažnių juostų suderinimo naudoti antžeminėms sistemoms, kuriomis Sąjungoje galima teikti elektroninio ryšio paslaugas, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2009/766/EB, ir lankstaus jos naudojimo Sąjungoje nacionaliniais tikslais, nuostatas, nurodytas projekto atitikties lentelėse. Tuo tikslu siūloma patikslinti atitinkamas galiojančios Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės, patvirtintos Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“, nuostatas.

Projektą ir susijusius dokumentus (lyginamąjį variantą, atitikties lentelę ir aiškinamąjį raštą) galite rasti čia. Projektas buvo pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2022-11-10 iki 2022-12-10.

2022 m. gruodžio 22 d. RRT tarybos nutarimu TN-47 Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės pakeitimas patvirtintas.

Informacija atnaujinta 2023-01-02