VEIKLOS SRITYS:

RRT viešai konsultavosi dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės pakeitimo projekto

2022 gegužės 12 d.

RRT tarybos nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“ pakeitimo“ projektu siekiama įgyvendinti 2016 m. balandžio 28 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2016/687 dėl 694–790 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas, ir lankstaus jos naudojimo Sąjungoje nacionaliniais tikslais, nuostatas, nurodytas projekto atitikties lentelėse. Tuo tikslu siūloma patikslinti atitinkamas galiojančios Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės, patvirtintos Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“, nuostatas.

Projektą ir susijusius dokumentus (lyginamąjį variantą, atitikties lentelę ir aiškinamąjį raštą) galite rasti čia

Projektas buvo pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2022-05-12 iki 2022-06-11.

Informacija atnaujinta 2022-06-13