VEIKLOS SRITYS:

RRT viešai konsultuojasi dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų pakeitimo

2021 sausio 12 d.

Atsižvelgdami į UAB „RADIJO STOTIS LALUNA“ 2020 m. gruodžio 21 d. prašymą Nr. LP-201208-1, siūlome pakeisti RRT direktoriaus 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1V-1178 „Dėl radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų nustatymo UAB „RADIJO STOTIS LALUNA“ nustatytas paskirto  100,8 MHz radijo dažnio Klaipėdoje naudojimo sąlygas – radijo stoties įrengimo vietą, antenos aukštį virš žemės, spinduliuotės parametrus.

RRT direktoriaus įsakymo projektas. Konsultacija vyksta nuo 2021-01-11 iki 2021-02-08.

Kontaktinis asmuo: Rimvydas Stasiulionis (Radijo ir televizijos skyriaus vedėjas) Tel. (8 5) 210 5649, el. p. rimvydas.stasiulionis@rrt.lt

Informacija atnaujinta 2021-01-12