VEIKLOS SRITYS:

RRT viešai konsultavosi dėl Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo pakeitimo projekto

2022 gegužės 13 d.

RRT tarybos nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 1V-893 „Dėl Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektu (Projektas) yra keičiamas Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašas, patvirtintas Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo patvirtinimo“ (Sąrašas), siekiant įgyvendinti 2022 m. vasario 8 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2022/180, kuriuo dėl radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams srities suderintų techninių sąlygų atnaujinimo iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/771/EB, ir 2022 m. vasario 7 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2022/172, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1538 dėl radijo spektro suderinimo naudoti mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiams 874–876 ir 915–921 MHz dažnių juostose, nuostatas.

Projektu taip pat tikslinamos kai kurios Sąrašo nuostatos, atsižvelgiant į Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (CEPT) Elektroninių ryšių komiteto rekomendaciją ERC/REC 70-03 dėl mažojo nuotolio įrenginių naudojimo  ir sprendimus ECC/DEC/(17)04, ECC/DEC/(18)04 ir ECC/DEC/(18)05 dėl suderintų sąlygų nustatymo Žemės stotims ir ESIM naudojimui 10.7–12.75 GHz ir 14.0–14.5 GHz radijo dažnių juostose.

Projektą ir susijusius dokumentus (lyginamąjį variantą, atitikties lenteles ir aiškinamąjį raštą) galite rasti čia

Projektas buvo pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2022-05-13 iki 2022-06-12.

Informacija atnaujinta 2022-06-13