VEIKLOS SRITYS:

RRT viešai konsultuojasi dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pratęsimo

2022 birželio 2 d.

RRT paskelbė viešąją konsultaciją dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui išduotame 2020 m. gruodžio 31 d. leidime Nr. 9R-1577 naudoti radijo dažnius (kanalus) skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose nustatyto radijo dažnių (kanalų) naudojimo termino pratęsimo.

Radijo dažnių naudojimo terminas AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pirmajame skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle (nurodytame Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano 2 priedo 2 lentelėje) pratęsiamas iki 2030 m. birželio 30 d. Šiuo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu perduodamos „LNK“, „TV6“, „BTV“, „TV3“, „Info TV“, „2TV“, „TV1“, „TV8“, „Lietuvos rytas.tv“, „Current Time“ ir „Delfi TV“ televizijos programos.

Radijo dažnių naudojimo terminas AB Lietuvos radijo ir televizijos centro antrajame skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle (nurodytame Skaitmeninės antžeminės televizijos plėtros plano 2 priedo 3 lentelėje) pratęsiamas iki 2027 m. rugpjūčio 31 d. Šiuo metu šiuo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu televizijos programos netransliuojamos (transliacijas rengiamasi atnaujinti).

RRT Tarybos pirmininko įsakymo projektas.

Konsultacija vyksta nuo 2022-06-02 iki 2022-07-01.

Informacija atnaujinta 2022-06-13