VEIKLOS SRITYS:

RRT viešai konsultuojasi dėl Radijo ryšio plėtros 2300-2400 MHz radijo dažnių juostoje plano pripažinimo netekusiu galios

2020 liepos 8 d.

RRT viešosioms konsultacijoms pateikė projektą dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 1V-1294 „Dėl Radijo ryšio plėtros 2300–2400 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais pripažinimo netekusiu galios. Įsakymo projektą galite rasti čia.

Šis planas buvo priimtas tuo metu, kai buvo aktyviai diskutuojama dėl šios radijo dažnių juostos harmonizavimo Europos Sąjungos mastu, o pagal Lietuvoje nusistovėjusią praktiką visoms Europos Sąjungos mastu harmonizuotoms radijo dažnių juostoms yra rengiamas atitinkamas radijo ryšio plėtros planas. Leidimas naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 2,3 GHz radijo dažnių juostos 15 metų terminui buvo išduotas 2014 m., t. y. jis galios dar iki 2029 m., o šių radijo dažnių (kanalų) naudojimo detalios sąlygos yra nustatytos minėtą leidimą papildančiame Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakyme dėl atitinkamų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų nustatymo. Kadangi atsisakyta ketinimų 2,3 GHz radijo dažnių juostą harmonizuoti Europos Sąjungos mastu, Radijo ryšio plėtros planu nustatytas reglamentavimas yra nebeaktualus ir laikytinas pertekliniu.

Projektas pateiktas pastaboms iki 2020 m. rugpjūčio 4 d.

Informacija atnaujinta 2020-07-16