VEIKLOS SRITYS:

RRT viešai konsultuojasi dėl Radijo ryšio plėtros 3400–3800 MHz radijo dažnių juostoje plano

2019 kovo 14 d.

RRT viešosioms konsultacijoms pateikė Radijo ryšio plėtros 3400–3800 MHz radijo dažnių juostoje planą. Projektas buvo pateiktas pastaboms iki 2019 m. balandžio 11 d.

Viešiosios konsultacijos metu pastabas ir pasiūlymus pateikė šios įmonės ir institucijos:
Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (žr. atsakymą)
Lietuvos kabelinės televizijos asociacija (žr. atsakymą)
AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (žr. atsakymą)
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (žr. atsakymą)
UAB Bitė Lietuva (žr. atsakymą)
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (žr. atsakymą)
UAB Tele2 (žr. atsakymą)
Telia Lietuva, AB (žr. atsakymą)

Informacija atnaujinta 2019-04-16