VEIKLOS SRITYS:

RRT viešai konsultavosi dėl Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano pakeitimo projekto

2022 vasario 3 d.

RRT viešai konsultacijai teikė Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 1V-731 „Dėl Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – projektas) ir susijusius dokumentus (lyginamąjį variantą ir aiškinamąjį raštą). Projektas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2022 m. sausio 20 d. rašte Nr. 2-336 pateiktą pasiūlymą pakeisti Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 1V-731 „Dėl Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“, 24.1 ir 24.4.3 papunkčiuose nustatytus minimalius antžeminių sistemų plėtros reikalavimus. Pakeitimu įtvirtinamas ūkio subjektams palankesnis reguliavimas.

Projektą ir susijusius dokumentus (lyginamąjį variantą ir aiškinamąjį raštą) galite rasti čia

Projektas buvo pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2022-02-03 iki 2022-02-17.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos: Telia Lietuva, AB pastabos

2022 m. vasario 22 d. 15.00–16.00 val. nuotoliniu būdu vyko gautų pastabų ir pasiūlymų viešas aptarimas. Pageidaujančių dalyvauti aptarime maloniai prašome apie tai informuoti el. paštu [email protected].

Po viešo aptarimo pateiktas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos pasiūlymas.

Informacija atnaujinta 2022-02-24