VEIKLOS SRITYS:

RRT viešai konsultavosi dėl Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano pakeitimo

2021 balandžio 30 d.

Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano pakeitimo projektas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos penktosios kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 2020–2025 m. gaires ir siekiant padidinti radijo dažnių (kanalų) iš 703–788 MHz radijo dažnių juostos naudojimo efektyvumą. Projektu yra siekiama sudaryti galimybę suteikti teisę elektroninių ryšių veiklos vykdytojams naudoti radijo dažnius (kanalus) iš platesnių radijo dažnių juostų ir galimybę radijo ryšio plėtros reikalavimų vykdymui naudoti ir kitus radijo dažnius (kanalus), kuriuos naudoti jie turi teisę. Projektu taip pat tikslinami radijo ryšio plėtros 703–788 MHz radijo dažnių juostoje reikalavimai, atsižvelgiant į operatorių ir valstybės institucijų pasiūlymus ir pastabas.

Priėmus projektą, aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 738–753 MHz radijo dažnių juostos laimėtojui (įskaitant su juo susijusius asmenis) galėtų būti suteikta teisė naudoti radijo dažnius (kanalus), sudarančius iki 15 MHz pločio radijo dažnių juostą. Tokiu būdu būtų sudarytos prielaidos nurodytų radijo dažnių (kanalų) pagrindu elektroninių ryšių veiklą vykdantiems ūkio subjektams teikti, o paslaugų gavėjams gauti didesnės duomenų perdavimo spartos elektroninių ryšių paslaugas. Tuo pačiu tikėtina, kad padidėtų ūkio subjektų komercinis suinteresuotumas aukciono būdu įsigyti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 738–753 MHz radijo dažnių juostos.

Priėmus projektą, aukciono laimėtojai turės vykdyti antžeminių sistemų plėtros reikalavimus (TEN-T (angl. Trans European Transport Network) tinklo tarptautiniuose transporto koridoriuose („Via Baltica“, „Rail Baltica“), valstybinės reikšmės magistraliniuose ir krašto keliuose), taip pat bus sudarytos techninės sąlygos padidinti minimalią siunčiamojo ryšio spartą iki 100 Mb/s. Minėtų plėtros reikalavimų vykdymui aukciono laimėtojai galės naudoti ne tik aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 703–733 MHz ir 758–788 MHz suporuotos radijo dažnių juostos metu jiems suteiktus radijo dažnius (kanalus), bet ir kitus radijo dažnius (kanalus), kuriuos naudoti jie turi teisę (kitų radijo dažnių (kanalų) naudotojų jiems perleistus (įskaitant laikiną teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimą), Tarnybos skirtus, naudojamus pasidalinamąja teise, naudojamus agreguojant du ar daugiau radijo dažnių kanalų ir kt.). Tokiu būdu tarptautiniuose sausumos transporto koridoriuose („Via Baltica“, „Rail Baltica“) ir kituose magistraliniuose ir krašto automobilių keliuose ir valstybinės reikšmės magistralinėse geležinkelio linijose, oro ir jūrų uostuose bus sudarytos tinkamos sąlygos vartotojų ir suinteresuotų pramonės sričių lūkesčius atitinkančioms 5G ryšio paslaugoms teikti, kas atitiks Gairių 10.3 papunkčio nuostatas.

Siekiant išplėsti aukciono laimėtojų antžeminėmis sistemomis teikiamų elektroninių ryšių paslaugų teikimo teritoriją, tuo pačiu padidinti šių paslaugų prieinamumą kaimų gyventojams, bus įvedami šie teritoriniai radijo ryšio plėtros reikalavimai: aukciono laimėtojai elektroninių ryšių paslaugas turės teikti ne mažiau kaip 93 proc. Lietuvos Respublikos teritorijos ne vėliau kaip per penkerius metus nuo leidimų išdavimo dienos. Taip pat aukciono laimėtojai turės ne vėliau kaip per dvejus metus nuo leidimų išdavimo dienos sudaryti galimybę gauti judriojo ryšio paslaugas atokiose Lietuvos Respublikos vietovėse (teritorijose), kuriose iki šiol elektorinių ryšių veiklos vykdytojams teikti elektroninių ryšių paslaugas nebuvo komerciškai patrauklu, o tokių teritorijų sąrašas bus nustatytas aukciono (-ų) suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 703–733 MHz, 738–753 MHz, 758–788 MHz radijo dažnių juostų sąlygų apraše (-uose). Šiam antžeminių sistemų plėtros reikalavimui įvykdyti aukciono laimėtojai taip pat galės naudoti ne tik aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 703–733 MHz ir 758–788 MHz suporuotos radijo dažnių juostos metu jiems suteiktus radijo dažnius (kanalus), bet ir kitus radijo dažnius (kanalus), kuriuos naudoti jie turi teisę (kitų radijo dažnių (kanalų) naudotojų jiems perleistus (įskaitant laikiną teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimą), Tarnybos skirtus, naudojamus pasidalinamąja teise ir pan.).

Projektas buvo pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2021-04-30 iki 2021-05-13. Projektą galite rasti čia.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija – pastabos.
Telia Lietuva, AB – pastabos.
UAB „Tele2“ – pastabos.
UAB „Bitė Lietuva“ – pastabos.
Viešoji Įstaiga Gojaus Kelias  – pastabos, priedas.
Asociacija „Už saugias technologijas“ – pastabos.
Laura Kaziliūnaitė – pastabos.
Tomas Stragys – pastabos.
Laimute Auseviciene – pastabos.
Edita Cassim – pastabos.
Sniegina Kripaitiene – pastabos.

Informacija atnaujinta 2022-01-06