RRT viešai konsultavosi dėl Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano pakeitimo

Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano pakeitimo projektas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos penktosios kartos judriojo ryšio (5G) plėtros 2020–2025 m. gaires ir siekiant padidinti radijo dažnių (kanalų) iš 703–788 MHz radijo dažnių juostos naudojimo efektyvumą. Projektu yra siekiama sudaryti galimybę suteikti teisę elektroninių ryšių veiklos vykdytojams naudoti radijo dažnius (kanalus) iš … Tęskite RRT viešai konsultavosi dėl Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano pakeitimo skaitymą