VEIKLOS SRITYS:

RRT viešai konsultuojasi dėl tarnybos darbo reglamento

2022 rugpjūčio 2 d.

RRT viešajai konsultacijai paskelbė RRT tarybos nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“ projektą ir kviečia suinteresuotas institucijas bei asmenis teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Projektu tvirtinamas RRT darbo reglamentas, kuris:

  • Nustatys RRT tarybos darbo ir sprendimų RRT kompetencijai priskirtais kausimais priėmimo tarką ir sąlygas: RRT tarybos posėdžių rengimo ir vykdymo, darbotvarkės sudarymo, asmenų dalyvavimo posėdžiuose, sprendimų priėmimo ir kt. aspektus.
  • Viename teisės akte apjungs kai kurių šiuo metu galiojančių RRT teisės aktų nuostatas ir įtvirtins informacijos skelbimo, dokumentų teikimo, komercinę paslaptį sudarančios ar kitos konfidencialios informacijos teikimo ir apsaugos, viešo konsultavimosi tvarką ir sąlygas, pažeidimų nagrinėjimo ir ekonominių sankcijų skyrimo procedūros ypatumus.

Projektu siekiama ne tik nustatyti pagrindines RRT veiklos organizavimo nuostatas, bet ir mažinti RRT veiklą reglamentuojančių teisės aktų skaičių, užtikrinti RRT veiklos reglamentavimo nuoseklumą, atsisakyti nebeaktualių ar įstatymuose bei jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose įtvirtintą reglamentavimą dubliuojančių nuostatų.

Projektą ir susijusius dokumentus galite rasti čia.

 

 

Informacija atnaujinta 2022-08-02