VEIKLOS SRITYS:

RRT viešai konsultuojasi dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus), skirtus AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui, perleidimo UAB „Mezon“

2020 rugsėjo 3 d.

Atsižvelgdami į AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 2020 m. gegužės 25 d. prašymą Nr. 4A-66/2.5-10, patikslintą 2020 m. birželio 17 d. raštu Nr. 4A-72/2.5-10 ir 2020 m. liepos 17 d. raštu Nr. 4A-81/2.6-10, ir UAB „Mezon“ 2020 m. gegužės 22 d. sutikimą dėl teisių naudoti radijo dažnius perleidimo, teikiame viešosioms konsultacijoms įsakymo projektą. Konsultacija vyksta nuo 2020-09-02 iki 2020-09-30

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo projektas.

Kontaktiniai asmenys: Ričardas Budavičius, Radijo ryšio departamento vyriausiasis patarėjas, Tel. (8 5) 210 5643, el. p. [email protected]

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Telia Lietuva, AB 2020 m. rugsėjo 25 d. raštas Nr. 2020-02783 dėl įsakymo dėl teisės naudoti radijo dažnius (kanalus), skirtus Lietuvos radijo ir televizijos centrui, perleidimo UAB „Mezon“.

 

 

Informacija atnaujinta 2020-10-02