VEIKLOS SRITYS:

RRT viešai konsultuojasi dėl viešojo konkurso suteikti teisę naudoti 37 televizijos kanalą sąlygų

2021 kovo 10 d.

Per 2020 m. lapkričio mėn. vykusį paraiškų priėmimą RRT gavo kelių pareiškėjų paraiškas skirti skirti 37 televizijos kanalą, todėl šis televizijos kanalas bus skiriamas naudoti viešojo konkurso tvarka.
Atsižvelgdama į tai, RRT parengė Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti televizijos kanalą vienadažniame sinchroniniame skaitmeninės antžeminės televizijos tinkle sąlygų aprašo projektą ir teikia jį viešosioms konsultacijoms.

RRT direktoriaus įsakymo projektas:   

Konsultacija vyksta nuo 2021-03-11 iki 2021-03-24.

Kontaktinis asmuo: Kęstutis Budrys (Radijo ryšio departamento vyriausiasis patarėjas), tel. (8 5) 210 5649, el. p. kestutis.budrys@rrt.lt

Informacija atnaujinta 2021-04-30