VEIKLOS SRITYS:

RRT viešosioms konsultacijoms skelbė sprendimo dėl radijo dažnių nuomos projektą

2021 vasario 26 d.

RRT gavo UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB “Tele2” 2020 m. rugpjūčio 18 d. motyvuotus prašymus dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos patvirtinimo tarp UAB „Bitė Lietuva“ bei UAB “Tele2” ir SIA Centuria Lietuvos filialo, taip pat Latvijos bendrovės SIA Centuria ir jos Lietuvos filialo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sutikimą dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos, kuriais prašoma nuo 2021 m. sausio 1 d. leisti UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB “Tele2” išnuomoti Latvijos bendrovei SIA Centuria (jos Lietuvos filialui) šiuos radijo dažnius (kanalus) iš suporuotų radijo dažnių juostų: 791–801 MHz ir 832–842 MHz, 811–821 MHz ir 852–862 MHz, 880,1–891,7 MHz ir 925,1–936,7 MHz, 903,3–914,9 MHz ir 948,3–959,9 MHz, 1735–1760 MHz ir 1830–1855 MHz, 1760–1785 MHz ir 1855–1880 MHz, 1920–1940 MHz ir 2110–2130 MHz, 1960–1980 MHz ir 2150–2170 MHz, 2500–2520 MHz ir 2620–2640 MHz, 2540–2560 MHz ir 2660–2680 MHz.
UAB “Bitė Lietuva” ir UAB “Tele2” teigia, kad aukščiau nurodyta radijo dažnių (kanalų) nuoma būtina siekiant įgyvendinti UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2” projektą, kuriuo siekiama sukurti visą Lietuvos Respublikos teritoriją dengiantį RAN tinklą, apimantį 2G, 3G, 4G ir planuojamą 5G, ir kuris bus valdomas bendrovės SIA Centuria.

Viešosioms konsultacijoms teikiami Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų projektai (UAB „Tele2“ ir SIA Centuria (pataisyta), UAB „Bitė Lietuva“ ir SIA Centuria (pataisyta)).
Suinteresuoti asmenys pastabas ir (arba) pasiūlymus galėjo pateikti iki 2021-04-09.

Kontaktiniai asmenys: Ričardas Budavičius, Radijo ryšio departamento vyriausiasis patarėjas, Tel. (8 5) 210 5643, el. p. [email protected]

Viešųjų konsultacijų metu gautos pastabos:
Lietuvos kabelinės televizijos asociacija
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
Telia Lietuva, AB
UAB Bitė Lietuva
UAB Tele2
UAB Teledema

2021 m. gegužės 12 ir 13 d. Tarnyba gavo UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2“ raštus dėl 2020 m. rugpjūčio 18 d. motyvuotų prašymų dėl radijo dažnių (kanalų) nuomos patvirtinimo tarp UAB „Bitė Lietuva“ ir SIA Centuria Lietuvos filialo bei tarp UAB „Tele2“ ir SIA Centuria Lietuvos filialo atsiėmimo ir administracinės procedūros nutraukimo, todėl nagrinėjimas yra nutrauktas.

Informacija atnaujinta 2022-01-06