VEIKLOS SRITYS:

RRT: VšĮ „Plačiajuostis internetas“ prašymas nekeisti jos didmeninių sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų tarifų – pagrįstas

2023 liepos 17 d.

Ryšių reguliavimo tarnyba nusprendė, kad  VšĮ „Plačiajuostis internetas“ prašymas nekeisti jos didmeninių sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų tarifų yra pagrįstas. Šias paslaugas įstaiga teikia vietovėse, kuriose kitos sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros nėra ar nėra konkurencijos teikiant šias paslaugas. Po šio RRT sprendimo suderinti tarifai dar turi būti pateikti viešajai konsultacijai.

RRT nagrinėdama gautą prašymą nustatė, kad VšĮ „Plačiajuostis internetas“ perskaičiuodama savo tarifus vadovavosi jai galiojančiais reikalavimais.

„Įstaiga teigė, kad jos perskaičiuoti tarifai nesiskiria nuo patvirtintų paslaugų tarifų daugiau negu 10 procentų – mūsų tyrimas tai patvirtino“, – teigia Jurga Grudzinskaitė-Gainovskė, RRT elektroninių ryšių reguliavimo grupės vadovė, aiškindama, kuo buvo grindžiamas sprendimas.

Valstybės plėtojamų viešųjų didmeninių sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų, teikiamų vietovėse, kuriose kitos sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros nėra ar nėra konkurencijos teikiant šias paslaugas, tarifų apskaičiavimo metodikoje įtvirtinta, jog paslaugų teikėjas ne vėliau kaip iki birželio mėnesio paskutinės darbo dienos pagal praėjusių kalendorinių metų duomenis apskaičiuoja paslaugų tarifus.

Vadovaujantis Valstybės plėtojamų viešųjų didmeninių sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugų, teikiamų vietovėse, kuriose kitos sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros nėra ar nėra konkurencijos teikiant šias paslaugas, tarifų apskaičiavimo metodikos[1] 18 – 23 straipsnio nuostatomis, VšĮ „Plačiajuostis internetas“ su RRT suderintus tarifus privalo pateikti viešajai konsultacijai. Pasibaigus viešosios konsultacijos terminui, įstaiga privalo įvertinti gautas pastabas ir (ar) pasiūlymus, prireikus pakoreguoti tarifus ir juos pakartotinai derinti su RRT.

 

Informacija atnaujinta 2023-07-21