VEIKLOS SRITYS:

RRT vykdo projektą „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“

2018 liepos 10 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), kartu su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos, asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija vykdo projektą „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“. RRT veiklos Projekto rėmuose bus skirtos informuoti Lietuvos gyventojus apie patikimumo užtikrinimo paslaugas, elektroninį parašą ir apie saugų naudojimąsi internetu.

Projektu siekiama skatinti Lietuvos gyventojus įgyti reikalingų įgūdžių efektyviai, įvairiapusiškai, saugiai ir atsakingai naudotis internetu, į šias veiklas aktyviai įtraukiant vietos bendruomenes. Siekiant skatinti Lietuvos gyventojus atrasti interneto, informacinių ir ryšių technologijų (IRT) produktų ir paslaugų naudą, būtina informuoti Lietuvos visuomenę, ypač tikslines grupes, esančias skaitmeninėje atskirtyje, apie IRT teikiamas galimybes, o gyventojus, kurie turi ribotus skaitmeninius įgūdžius – skatinti tapti išmaniais IRT naudotojais.

Projekto veiklos apims:

–  Lietuvos gyventojų, nesinaudojančių internetu, skatinimą pradėti naudotis IRT. Tam bus pasitelkiamos vietos bendruomenės ir jų „skaitmeniniai lyderiai“, kurie skatins bendruomenės narius domėtis IRT, ugdyti ir tobulinti savo skaitmeninius gebėjimus, dalyvauti elektroninėje erdvėje atrandant IRT teikiamas galimybes. Taip pat projekte bus pasitelktas ir sukurtas tvarus jaunųjų „e. skautų“  (savanorių) tinklas, padėsiantis  vietinės bendruomenės nariams teikti tarpusavio pagalbą ir išmokti  naudotis internetu, elektroninėmis paslaugomis bei dalytis tai bendruomenei aktualiomis žiniomis ir patirtimi apie IRT naudojimą;
– Lietuvos gyventojų, kurie ribotai naudojasi IRT, skatinimą tobulinti skaitmeninius įgūdžius – efektyviai, įvairiapusiškai, saugiai ir atsakingai išnaudojant IRT teikiamas kokybiško gyvenimo ir profesinės veiklos galimybes.

Projektas nukreiptas į gausią  Lietuvos gyventojų tikslinę grupę, t. y. apie 500 tūkst. asmenų, kurie vis dar nesinaudoja internetu,  tuos, kurių skaitmeniniai įgūdžiai yra nepakankami ir netobulinami, taip pat tuos, kurie turi ir gali įtakoti bendruomenės narius tapti išmanesniais ir aktyviais piliečiais IRT skaitmeninių įgūdžių pagalba. Daugiau informacijos apie projektą galima rasti šiuo adresu: https://www.epilietis.eu/prisijungusi-lietuva .

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

Informacija atnaujinta 2018-07-10