VEIKLOS SRITYS:

RRT vykusių tarptautinių susitikimų metu aptarti aktualūs patikimumo užtikrinimo paslaugų klausimai

2018 birželio 7 d.

2018 m. birželio 4 – 6 dienomis Ryšių reguliavimo tarnyboje (RRT) vyko RRT kartu su Europos patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūros įstaigų forumu (FESA) ir Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūra (ENISA) organizuoti susitikimai, skirti aptarti aktualius patikimumo užtikrinimo paslaugų klausimus, susijusius su eIDAS reglamento* nuostatų įgyvendinimu. Susitikimuose dalyvavo atstovai iš Europos Komisijos, ENISA bei įvairių Europos valstybių.

2018 m. birželio 4-5 dienomis vykusiame FESA narių susitikime buvo aptarti aktualiausi klausimai, susiję su patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūra, jų veiklos atitikties eIDAS reglamento reikalavimams vertinimu, patikimų sąrašų tvarkymu bei šios srities standartizacija.

2018 m. birželio 5-6 dienomis vykusiame ENISA eIDAS reglamento 19 straipsnio ekspertų darbo grupės susitikime, buvo aptarti klausimai, susiję su patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimą įtakojančiais incidentais bei ENISA veiklomis patikimumo užtikrinimo paslaugų srityje.

FESA įkurta 2002 metais ir jos nariai yra įstaigos, atsakingos už patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūrą. FESA tikslas – skatinti bendradarbiavimą tarp patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų priežiūros įstaigų, harmonizuoti jų veiklas ir rengti bendras pozicijas. Vykdydama savo veiklą, FESA bendradarbiauja su Europos Komisija, ENISA, standartizacijos organizacijomis ir teikia joms savo pasiūlymus, kaip užtikrinti sklandų eIDAS reglamento įgyvendinimą. Lietuvos (RRT) atstovas pirmininkavo FESA 2012-2016 m., o nuo 2016 m. yra FESA valdybos narys.

* Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB

Informacija atnaujinta 2018-06-14