VEIKLOS SRITYS:

RRT: yra sąlyga, kai vartotojai gali nutraukti sutartį anksčiau laiko

2023 gruodžio 8 d.

Kai paslaugų teikėjas nusprendžia vienašališkai pakeisti sutarties sąlygas, tai visada sukelia klausimų paslaugų gavėjams. Šiuo metu Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) sulaukia užklausų ir iš vartotojų dėl UAB „Cgates“ sprendimo vienašališkai pakeisti sutarties sąlygas. Įmonė savo klientus informavo, kad nuo šių metų gruodžio 15 dienos baigia galioti suteikta nuolaida įrangos nuomai. Vartotojams kelia klausimų tai, kad sutartyje yra nurodytas ilgesnis įrenginio nuolaidos laikotarpis.

„Vartotojams norime priminti, kad paslaugų teikėjui vienašališkai pakeitus sutarties sąlygas, jie per vieną mėnesį nuo pranešimo gavimo dienos turi teisę nutraukti sutartį anksčiau numatyto laiko“, – sako Aridana Jurčiukonienė, l. e. RRT teisės ir vartotojų teisių apsaugos grupės vadovės pareigas.

Pasak jos, svarbu žinoti, kad teisės aktai leidžia paslaugų teikėjams vienašališkai keisti sutarties sąlygas, jei tai numatyta pačioje sutartyje, tačiau tokiu atveju paslaugų teikėjai privalo užtikrinti vartotojams teisės aktuose numatytas tam tikras garantijas.

„Viena iš svarbiausių įstatyminių garantijų – teisė nutraukti terminuotą sutartį ar sutartį, kurioje numatytas minimalus naudojimosi paslaugomis laikotarpis, anksčiau laiko be jokių papildomų išlaidų. Jei nusprendėte pasinaudoti teise nutraukti sutartį, turite raštu apie tai pranešti teikėjui“, – aiškina A. Jurčiukonienė.

RRT ekspertė taip pat atkreipia dėmesį, kad interneto prieigos paslaugų teikėjai, turintys technines galimybes, privalo užtikrinti galutiniams  paslaugų gavėjams teisę pakeisti interneto prieigos paslaugų teikėją.

„Interneto prieigos paslaugų teikėjai privalo savo interneto svetainėse skelbti interneto prieigos paslaugų teikėjo keitimo tvarką, sąlygas, įskaitant terminus ir užmokesčius už papildomus darbus, jei tokie turi būti atliekami, siekiant užtikrinti interneto prieigos paslaugų teikimą, ir kitą informaciją, turinčią įtakos galutinių paslaugų gavėjų apsisprendimui keisti interneto prieigos paslaugų teikėją“, – primena A. Jurčiukonienė, l. e. RRT teisės ir vartotojų teisių apsaugos grupės vadovės pareigas.

Informacija atnaujinta 2023-12-08