VEIKLOS SRITYS:

Ryšio paslaugų teikėjams laikinai mažinami užmokesčiai už RRT teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus

2020 birželio 23 d.

Nuo 2020 m. liepos 1 d. iki lapkričio 1 d. RRT ryšio paslaugų teikėjams mažina užmokesčius už RRT teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus. Už radijo dažnių (kanalų) naudojimo priežiūrą, įskaitant radijo stebėsenos darbus ir telefono ryšio numerių naudojimo priežiūrą, šiam laikotarpiui bus taikomas 0,72 išlyginamasis koeficientas. Toks sprendimas priimtas įvertinus skirtumą tarp praėjusių metų RRT sąnaudų ir iš paslaugų teikėjų gautų įmokų už teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus sumos.

RRT – nepriklausoma, savarankiška nacionalinė elektroninių ryšių, pašto ir geležinkelių transporto rinkų reguliavimo institucija, finansuojama iš lėšų, gautų už teikiamas paslaugas ir atliktus darbus. Išlyginamojo koeficiento, kuriuo laikinai sumažinami rinkos dalyvių užmokesčiai RRT, taikymas užtikrina, kad elektroninių ryšių rinkos dalyviai sumoka ne daugiau lėšų, nei yra reikalinga rinkos reguliavimo funkcijoms vykdyti.

RRT direktoriaus įsakymą dėl laikino užmokesčių mažinimo rasite čia.

RRT tarifus už teikiamas paslaugas ir atliktus darbus rasite čia.

 

Informacija atnaujinta 2020-06-23