VEIKLOS SRITYS:

Ryšio paslaugų teikėjams laikinai mažinami užmokesčiai

2021 birželio 29 d.

Nuo 2021 m. liepos 1 d. iki lapkričio 30 d. RRT ryšio paslaugų teikėjams mažina užmokesčius už RRT teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus. Už radijo dažnių (kanalų) naudojimo priežiūrą, įskaitant radijo stebėsenos darbus ir telefono ryšio numerių naudojimo priežiūrą, šiam laikotarpiui bus taikomas 0,75 išlyginamasis koeficientas. Toks sprendimas priimtas įvertinus skirtumą tarp praėjusių metų RRT patirtų sąnaudų ir iš paslaugų teikėjų gautų įmokų už teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus sumos.

RRT – nepriklausoma, savarankiška nacionalinė elektroninių ryšių, pašto ir geležinkelių transporto rinkų reguliavimo institucija, išlaikoma iš lėšų, gautų už teikiamas paslaugas ir atliktus darbus. Kasmet vykdomas gautų lėšų vertinimas ir, nustačius, jog lėšų surinkta daugiau, nei yra reikalinga rinkos reguliavimo funkcijoms vykdyti, taikomas koeficientas siekiant laikinai sumažinti rinkos dalyvių užmokesčius.

 

Informacija atnaujinta 2021-06-29