VEIKLOS SRITYS:

Ryšio sutrikimai Lietuvos pasienyje

Susidūrėte su ryšio problemomis Lietuvos pasienyje, jūsų mobilus įrenginys prisijungia prie kaimyninės šalies operatoriaus tinklo? RRT dalijasi parengta informacija apie ryšio ypatumus esant šalia kaimyninių šalių sienų.


Pasienio zonoje egzistuoja tam tikra judriojo ryšio tinklų aprėpties problema. Jos priežastys nėra paprastos. Iš dalies taip yra todėl, kad visą mobiliems 2G tinklams, dažniausiai naudojamiems balso telefonijai, skirtą radijo dažnių resursą esame pasidalinę su kaimynais lygiomis dalimis. Dėl šios priežasties Lietuvos operatorių dalies kanalų signalai sklinda toliau už sienos į kaimynų teritoriją, analogiškai kitais kanalais kaimynų operatoriai įsiskverbia į mūsų teritoriją. Techniniai lygiateisiškumo principai įtvirtinti tarptautinių institucijų rekomendacijose ir dvišaliuose susitarimuose, laikantis lygiateisės prieigos prie spektro ir visiško pariteto principų. Todėl kaimyninės šalys išskirtinio pranašumo šiuo aspektu neturi.

Mobiliojo ryšio telefonas įprastai yra užprogramuotas jungtis prie stipriausią signalą siunčiančios operatoriaus bazinės stoties – tai gali būti jūsų operatoriaus stotis arba stotis, kuri priklauso ryšio paslaugas užsienyje (roaming) teikiančiam operatoriui, t. y. kaimyninės šalies operatoriui. Tai vadinama automatiniu tinklo pasirinkimu. Telefono aparatas nuolat pasitikrina ryšį su bazine stotimi ir jeigu ryšys prastas, ar bazinėje stotyje užimti visi radijo ryšio kanalai – jungiasi prie kitos bazinės stoties. Tam tikromis sąlygomis, kai jūsų operatoriaus bazinių stočių signalas silpnas, nėra laisvų radijo ryšio kanalų arba bazinė stotis yra išjungta, ta kita stotimi, kurią pasirinks jūsų telefonas, gali tapti užsienio šalies operatoriaus bazinė stotis. Tokių prisijungimų tikimybė yra tuo didesnė, kuo esate arčiau pasienio zonos. Todėl rankinis operatoriaus tinklo pasirinkimas pasienio gyventojams iš esmės išsprendžia tarptinklinio sujungimo bei didesnio apmokestinimo problemą.

Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, yra vietovių, kurių operatorių tinklai neaprėpia. Kadangi judriojo ryšio tinklų išdėstymas bei vystymo strategija priklauso nuo komercijos bei konkurencijos principų, operatoriai, įvertinę sąnaudas bei investicijų atsiperkamumą, savarankiškai priima sprendimus dėl tinklų plėtros. RRT, išduodama leidimus naudoti radijo dažnius (kanalus) ir siekdama užtikrinti efektyvų riboto ištekliaus naudojimą, gali nustatyti tik minimalius tinklo plėtros reikalavimus.

Kitas šios problemos aspektas yra susijęs su radijo bangų sklidimo savybėmis. Didelę įtaką radijo bangų sklidimui turi vietovės reljefas, teritorijos miškingumas bei gelžbetoninės pastatų konstrukcijos. Taip pat nemažai sunkumų įrengti bazines stotis atsiranda saugomose teritorijose. Todėl kartais, net esant operatorių norams, tam tikros teritorijos yra prasčiau aprėpiamos. Kai kur šias problemas tikimasi išspręsti vykdant valstybinius plačiajuosčio tinklo plėtros projektus.

Jei vartotojų gyvenamoji vieta patenka į teritoriją, kurioje ryšys yra prastas ir kyla problema prisiskambinti skubios pagalbos numeriu 112, rekomenduojame kreiptis pagalbos į specialistus (pvz. savo operatorių), kurie padės įsirengti išorines antenas, ženkliai pagerinančias ryšį su mobiliojo ryšio bazine stotimi.

Informacija atnaujinta 2019-03-26