VEIKLOS SRITYS:

Ryšių reguliavimo tarnyba dereguliavo transliacijų rinkas

2023 gegužės 10 d.

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) nusprendė dereguliuoti transliacijų – Transliacijų perdavimo paslaugų ir Transliacijų perdavimo priemonių paslaugų – rinkas ir panaikinti Lietuvos radijo ir televizijos centrui ir „Telia Lietuva“ taikomus įpareigojimus.

„Keičiantis rinkos struktūrai, augant paslaugų teikėjų skaičiui ir daugėjant alternatyvų, pavyzdžiui, plėtojantis internetiniam radijui ir televizijai, transliacijų rinkos tampa konkurencingos. Dėl to nebelieka pagrindo reguliuoti šių rinkų“, – sprendimą aiškina Jūratė Šovienė RRT tarybos pirmininkė.

Lietuvoje televizijos ir radijo transliacijos teikiamos skirtingais būdais, pavyzdžiui, skaitmeninės antžeminės televizijos, kabelinės televizijos tinklais ar internetu. Televizijos žiūrovai ir radijo klausytojai, priklausomai nuo gyvenamosios vietos, pasirenka priimtiniausią siūlomų programų transliacijų gavimo būdą.

RRT dar nuo 2005 metų analizuoja konkurencinę aplinką transliacijų rinkose. Atlikusi paskutinį Transliacijų perdavimo paslaugų ir Transliacijų perdavimo priemonių rinkos tyrimą, RRT nustatė, kad konkurencija transliacijų rinkose yra veiksminga ir panaikino nustatytus įpareigojimus „Telia Lietuva“ bei Lietuvos radijo ir televizijos centrui teikti prieigą transliacijų perdavimo paslaugų teikėjams, užtikrinti nediskriminacines sąlygas, skaidrumą, kainų kontrolės ir sąnaudų apskaitą bei apskaitos atskyrimą.

Abu šie paslaugų teikėjai teikė reguliuojamas transliacijų perdavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklais paslaugas komercinėms televizijoms, kad žiūrovai  galėtų matyti televizijos programas, pavyzdžiui, LNK, TV3, o Lietuvos radijo ir televizijos centras teikė reguliuojamas prieigas prie reikiamos infrastruktūros, pavyzdžiui, televizijos bokštų, radijo ir televizijos transliacijų teikėjams.

Veiks laisvos rinkos sąlygomis

RRT sprendimai dereguliuoti transliacijų rinkas įsigalioja birželio 1 d. Pasibaigus sutarčių galiojimo laikui, transliacijų rinkų dalyviai veiks laisvos rinkos sąlygomis ir patys galės susitarti dėl paslaugų teikimo sąlygų.

„Nesant reguliavimo šalys lanksčiau galės susitarti dėl abiem šalims priimtinų sprendimų, atsižvelgiant į individualius poreikius. Jei rinkos dalyviams nepavyks susitarti, jie turi teisę kreiptis į RRT su prašymu išnagrinėti ginčą privaloma išankstine ne teismo tvarka“, – pabrėžia J. Šovienė.

Transliacijų rinkų jau nuo 2007 metų nereguliuoja Latvija, taip pat – Estija, Vokietija, Nyderlandai, Italija, Slovėnija ir kitos šalys.

 

Informacija atnaujinta 2023-05-10