VEIKLOS SRITYS:

Rytų partnerystės ir Europos Sąjungos šalių reguliuotojai aptarė el. ryšių reguliavimo klausimus

2020 gruodžio 17 d.

2020 m. gruodžio 3 d. įvyko 16-tas Rytų partnerystės šalių el. ryšių reguliuotojų tinklo (EaPeReg tinklas) plenarinis posėdis, kuris dėl Covid-19 pandemijos vyko nuotoliniu būdu.

Renginyje dalyvavo Rytų partnerystės šalių ir Europos Sąjungos el. ryšių reguliavimo institucijų vadovai ir ekspertai, Europos Komisijos, BEREC (Europos el. ryšių reguliuotojų institucija), ITU (Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga), Pasaulio banko, Ernst&Young ir EMERG (Viduržemio jūros regiono šalių reguliuotojų grupė) atstovai. RRT atstovavo direktorius Feliksas Dobrovolskis.

Posėdžio metu buvo pasidalinta naujienomis apie dvi svarbiausias EaPeReg tinklo iniciatyvas: sumažinti tarptautinio tarptinklinio ryšio kainas tarp Rytų partnerystės šalių ir koordinuotai, atsižvelgiant į ES standartus, naudoti 700MHz ir 3.5GHz dažnių juostas. 2021 m. kovo mėn. Rytų partnerystės šalys ketina pasirašyti atitinkamus Regioninius susitarimus, šiuo metu baigiami derinti susitarimų tekstai.

Taip pat posėdžio dalyviai buvo informuoti apie naujausią ambicingą EaPeReg tikslą – sukurti bendrą tarptautinio tarptinklinio ryšio erdvę su Europos Sąjunga. Parengiamieji darbai jau užbaigti, 2021 m. bus analizuojamas galimas poveikis ekonomikai ir iki vasaros pabaigos parengta studija.

EaPeReg tinklo nariai aptarė trijų darbo grupių (tarptautinio tarptinklinio ryšio, spektro ir reguliuotojų nepriklausomumo ir plačiajuosčio ryšio) šiais metais įgyvendintas veiklas ir  2021 m. numatomus darbus. Dvejoms iš šių grupių – spektro ir tarptautinio tarptinklinio ryšio – kartu su Rytų partnerystės šalimis pirmininkauja RRT ekspertai. Posėdžio dalyviai taip pat patvirtino 2021 m. EaPeReg darbo planą su preliminariu renginių sąrašu. Jei leis aplinkybės ir sąlygos, 2021 m. Vilniuje numatoma organizuoti jau tradicija tapusį Suinteresuotų šalių susitikimą tarptautinio tarptinklinio ryšio klausimais su specialiąja sesija Rytų partnerystės šalių ir Europos Sąjungos ambasadoriams Lietuvoje.

2021 m. EaPeReg tinklui pirmininkaus Ukraina (Nacionalinė ryšių reguliavimo ir informatizacijos komisija), vice-pirmininko pareigas vykdys Švedija (Švedijos pašto ir telekomunikacijų tarnyba).

Informacija atnaujinta 2020-12-17