VEIKLOS SRITYS:

Sakartvele dalijamasi ES patirtimi fiksuotojo plačiajuosčio ryšio plėtros, elektroninių ryšių veiklos ir vartotojų teisių apsaugos srityse

2019 kovo 29 d.

2019 m. kovo 26–27 dienomis Tbilisyje (Sakartvele) Lietuvos ir Lenkijos reguliuotojų ekspertai Sakartvelo nacionalinės ryšių komisijos (GNCC), ministerijų, kitų valstybės institucijų, elektroninių ryšių paslaugų tiekėjų, operatorių atstovams vedė seminarus Europos Sąjungos fiksuotojo plačiajuosčio ryšio plėtros strateginių tikslų, elektroninių ryšių veiklos ir vartotojų teisių apsaugos klausimais. Šie seminarai organizuoti vykdant Dvynių projektą GE/15/ENI/TE/01/16 (GE/27) „Parama Gruzijos nacionalinei ryšių komisijai pagal Europos Sąjungos standartus rengiant elektroninių ryšių reguliavimo sistemą ir tobulinant veiklos pajėgumus“.

Kovo 26 d. vykusiame seminare RRT ir Lenkijos el. ryšių reguliuotojo UKE atstovai kolegoms ir rinkos dalyviams pristatė Lietuvos ir Lenkijos patirtį praktiškai įgyvendinant ES plačiajuosčio ryšio infrastruktūrų plėtros tikslus, nagrinėjo praktinius šių nuostatų taikymo Gruzijoje aspektus.

Kovo 27 d. seminare vartotojų teisių apsaugos, bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų bei viešojo konsultavimosi temomis RRT atstovai pristatė siūlomus teisės aktų projektus, derinančius nacionalinės teisės nuostatas su Europos Sąjungos teise. Sakartvele vartotojų teisių gynimas kelia daug iššūkių, nes šalyje nėra sukurtos vartotojų teisių gynimo sistemos ̶  vienintelė institucija, ginanti elektroninių ryšių vartotojų teises, yra GNCC.

Be šių renginių, kovo 22 d. vyko Dvynių projekto priežiūros komiteto posėdis, kuriame apžvelgti jau pasiekti daugiau kaip metus vykdomo projekto rezultatai, aptartos kylančios problemos ir galimi jų sprendimo būdai. RRT, kaip pagrindinis partneris, Dvynių projektą įgyvendina kartu su Vokietijos ir Lenkijos ekspertais. Projekto vykdymas numatytas iki 2019 m. vidurio.

  

  

Informacija atnaujinta 2019-04-01