VEIKLOS SRITYS:

Sakartvele pristatytos interneto karštosios linijos įsteigimo ir tinklų vientisumo užtikrinimo gairės

2019 birželio 20 d.

2019 m. birželio 18 d. Tbilisyje (Sakartvele) Lietuvos ir Kroatijos ekspertai Sakartvelo nacionalinės ryšių komisijos (GNCC), ministerijų, kitų valstybės institucijų bei elektroninių ryšių paslaugų teikėjų atstovams vedė seminarus interneto karštosios linijos įsteigimo ir tinklų vientisumo užtikrinimo klausimais. Šie seminarai organizuoti vykdant Dvynių projektą GE/15/ENI/TE/01/16 (GE/27) „Parama Gruzijos nacionalinei ryšių komisijai pagal Europos Sąjungos standartus rengiant elektroninių ryšių reguliavimo sistemą ir tobulinant veiklos pajėgumus“.

Lietuvoje nuo 2007 m. veikia interneto karštoji linija, kurios pavadinimas nuo 2019 m. vasario mėn. yra „Švarus internetas“, skirta neteisėto ar žalingo turinio šalinimui elektroninėje erdvėje. Šią funkciją vykdanti RRT Sakartvele pristatė interneto karštosios linijos veiklą ir procedūras, būtinas norint tapti tarptautinės INHOPE asociacijos, vienijančios pasaulio interneto karštąsias linijas, nare. Lietuvos ekspertai pristatė RRT bendradarbiavimo ypatumus su Policijos departamentu, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, kitomis atsakingomis organizacijomis, akcentuota interneto karštosios linijos viešinimo svarba, pristatytos įvairios veiklos, gerosios praktikos pavyzdžiai, aptarti žiniasklaidoje daug dėmesio sulaukę atvejai, susiję su neteisėto ar žalingo turinio platinimu internete. Vykusių diskusijų metu Sakartvelo kolegos domėjosi Lietuvos patirtimi šalinant neapykantą, smurtą kurstantį turinį, tokio turinio šalinimo schema ir pan.

Seminaro viešųjų elektroninių ryšių tinklų vientisumo užtikrinimo klausimais metu buvo pristatytos parengtos sistemos sukūrimo gairės, apžvelgta Lietuvos, Vokietijos ir Kroatijos patirtis, užtikrinant tinklų vientisumą šiose šalyse. Vykusių diskusijų metu buvo aptarta kaip ši patirtis galėtų būti panaudota Gruzijoje.

Seminarai organizuoti RRT, kaip pagrindiniam partneriui, vykdant Dvynių projektą GE/15/ENI/TE/01/16 (GE/27) „Parama Gruzijos nacionalinei ryšių komisijai pagal Europos Sąjungos standartus rengiant elektroninių ryšių reguliavimo sistemą ir tobulinant veiklos pajėgumus“. Projekto vykdymas numatytas iki 2019 m. liepos mėnesio.

Informacija atnaujinta 2019-06-25