VEIKLOS SRITYS:

Sakartvele RRT ekspertai dalijosi patirtimi

2018 gruodžio 13 d.

2018 m.  gruodžio 12 d. Gruzijos nacionalinės ryšių komisijos (GNCC) būstinėje Tbilisyje (Sakartvelas) RRT ekspertai vedė seminarą apie ES teisinius reikalavimus radijo įrenginiams, taikomus įgyvendinant Direktyvą 2014/53/ES. Šis seminaras organizuotas RRT kaip pagrindiniam partneriui vykdant Dvynių projektą GE/15/ENI/TE/01/16 (GE/27) „Parama Gruzijos nacionalinei ryšių komisijai pagal Europos Sąjungos standartus rengiant elektroninių ryšių reguliavimo sistemą ir tobulinant veiklos pajėgumus“.

RRT atstovai dr. V. Stundžia, dr. A. Visockas ir A. Giedraitis Sakartvelo kolegoms pristatė Lietuvos patirtį perkeliant minėtos Direktyvos reikalavimus į nacionalinę teisę, taip pat nagrinėjo praktinius šių reikalavimų taikymo aspektus, supažindino su gerąja Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių praktika. Seminare dalyvavo GNCC, ministerijų, kitų valstybės institucijų, įrangos tiekėjų, operatorių ir kitų suinteresuotų šalių atstovai. Pagal Asociacijos sutartį, Sakartvelas įsipareigojo 2018 m. harmonizuoti nacionalinius teisės aktus pagal Direktyvą 2014/53/ES, todėl seminaro dalyviai aktyviai dalyvavo diskusijoje, domėjosi probleminiais Direktyvos taikymo Sakartvelo rinkai ir teisinių reikalavimų perkėlimo į šalies teisinę bazę klausimais.

Tai pirmasis iš beveik 20 numatytų Dvynių projekto (GE/27) renginių Sakartvele. Šį projektą RRT kartu su Vokietijos ir Lenkijos partneriais įgyvendins iki 2019 m. vidurio.

Informacija atnaujinta 2018-12-20