VEIKLOS SRITYS:

Sakartvelo kolegos Vilniuje sėmėsi patirties elektroninių ryšių paslaugų teikimo priežiūros srityje

2019 gegužės 13 d.

2019 m. gegužės 6‒10 dienomis Vilniuje lankėsi Sakartvelo nacionalinės ryšių komisijos (GNCC) atstovai. GNCC ekspertai į Lietuvą atvyko mokomojo vizito, kuris organizuotas RRT kartu su Lenkijos ir Vokietijos partneriais vykdant Dvynių projektą GE/15/ENI/TE/01/16 (GE/27) „Parama Gruzijos nacionalinei ryšių komisijai pagal Europos Sąjungos standartus rengiant elektroninių ryšių reguliavimo sistemą ir tobulinant veiklos pajėgumus“. Šio vizito tikslas ‒ supažindinti Sakartvelo reguliuotojo atstovus su Lietuvos patirtimi universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo priežiūros srityje.

Sakartvelo kolegoms RRT ekspertai pristatė elektroninių ryšių paslaugų, įskaitant universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų, teikimo ir priežiūros teisinį reglamentavimą, nacionalinių reguliavimo institucijų vaidmenį užtikrinant šių paslaugų teikimą ir jų vartotojų apsaugą, supažindino su procedūromis ir techniniais sprendimais, kuriuos RRT naudoja vykdydama elektroninių ryšių paslaugų kokybės stebėseną. Svečiai susipažino su RRT laboratorijoje atliekamais elektroninių, elektrotechninių, informacinių technologijų ir kitų įrenginių elektromagnetinio suderinamumo bandymais, taip pat RRT turima elektroninių ryšių paslaugų kokybinių ir kiekybinių parametrų matavimo, radijo stebėsenos įranga.

Svečiai taip pat turėjo progą susitikti su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos bei Lietuvos radijo ir televizijos komisijos atstovais, kurie pristatė savo praktiką ir indėlį užtikrinant elektroninių ryšių paslaugų vartotojų teisių apsaugą, konkurenciją elektroninių ryšių srityje, taip pat radijo ir televizijos programų transliavimo (retransliavimo) veiklos reguliavimą. Šių institucijų patirtis ir įžvalgos sulaukė didelio svečių susidomėjimo, kadangi, kartu su elektroninių ryšių veiklos reguliavimu, GNCC  vykdo ir elektroninių ryšių paslaugų vartotojų teisių apsaugos, konkurencijos elektroninių ryšių srityje bei transliavimo (retransliavimo) veiklos priežiūrą.

Ne mažesnio svečių susidomėjimo sulaukė ir susitikimas su universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjo „Telia Lietuva“, AB, bei duomenų perdavimo, radijo ir televizijos signalų siuntimo, radiotechninės įrangos talpinimo ir kitas paslaugas teikiančios AB Lietuvos radijo ir televizijos centro atstovais. Šių vizitų metu svečiai turėjo progą susipažinti su praktinėmis ūkio subjektų, veikiančių elektroninių ryšių srityje, įžvalgomis ir efektyviai vykdomos šios rinkos priežiūros nauda.

Tai jau ketvirtasis Dvynių projekto mokomasis vizitas, kuris sulaukė itin palankių Sakartvelo delegacijos atsiliepimų. GNCC atstovai Lietuvoje įgytą patirtį tikisi panaudoti stiprinant GNCC veiklą Sakartvele.

Informacija atnaujinta 2019-05-29