VEIKLOS SRITYS:

Sakartvelo kolegos Vilniuje sėmėsi patirties interneto turinio priežiūros srityje

2019 balandžio 8 d.

2019 m. balandžio 4‒5 dienomis Vilniuje lankėsi Sakartvelo nacionalinės ryšių komisijos (GNCC) atstovai. GNCC ekspertai į Lietuvą atvyko mokomojo vizito, kuris organizuotas RRT kartu su Lenkijos ir Vokietijos partneriais vykdant Dvynių projektą GE/15/ENI/TE/01/16 (GE/27) „Parama Gruzijos nacionalinei ryšių komisijai pagal Europos Sąjungos standartus rengiant elektroninių ryšių reguliavimo sistemą ir tobulinant veiklos pajėgumus“. Šio vizito tikslas ‒ supažindinti Sakartvelo reguliuotojo atstovus su Lietuvos patirtimi interneto turinio priežiūros srityje.

Sakartvelo kolegoms RRT ekspertai pristatė interneto karštosios linijos „Švarus internetas“ veiklas, supažindino su procedūromis, techniniais sprendimais, kuriuos vykdo RRT siekiant apsaugoti Lietuvos vartotojus nuo žalingo ir neteisėto turinio internete. Svečiai taip pat turėjo progą susitikti su Lietuvoje vykdomo Europos Komisijos projekto „Saugesnis internetas“ partneriais ‒ Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo informacinių technologijų centro (ITC), asociacijos „Langas į ateitį“, VšĮ „Vaikų linija“, Policijos departamento, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos atstovais, kurie pristatė savo indėlį saugesnio interneto srityje.

Itin svarbus vaidmuo interneto turinio priežiūros srityje tenka ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai (ŽEIT), su kuria glaudžiai bendradarbiauja RRT, perduodama informaciją apie internete pastebėtą neteisėtą ar žalingą turinį. RRT per 2018 metus ŽEIT tolesniam tyrimui persiuntė 42 pranešimus apie įtariama neigiamą poveikį nepilnamečiams darančią informaciją. GNCC atstovai, susitikę su Žurnalistų etikos inspektore Gražina Ramanauskaite, kėlė itin aktualius klausimus, susijusius su nepilnamečių apsauga, neapykantos kurstymu, pornografijos skelbimu internete, domėjosi pažeidimų praktiniais pavyzdžiais, RRT ir ŽEIT bendradarbiavimu.

Sakartvelo reguliuotojai vizito Vilniuje metu taip pat turėjo galimybę lankytis didžiausioje ir moderniausioje Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, kur susitiko su bibliotekos gen. direktoriumi prof. dr. Renaldu Gudausku, apžiūrėjo lankytojams skirtas erdves, susipažino su bibliotekos vykdomais medijų raštingumo, skaitmeninio turinio projektais. O šiuo metu Lietuvoje vykdomo ES projekto „Prisijungusi Lietuva“ atstovė pristatė veiklas, kuriomis siekiama skatinti Lietuvos gyventojus įgyti reikalingų įgūdžių efektyviai, įvairiapusiškai, saugiai ir atsakingai naudotis internetu, į šias veiklas aktyviai įtraukiant vietos bendruomenes.

Tai jau trečiasis Dvynių projekto mokomasis vizitas, kuris sulaukė itin palankių Sakartvelo delegacijos atsiliepimų. GNCC atstovai Lietuvoje įgytą patirtį tikisi panaudoti stiprinant interneto turinio priežiūros sritį Sakartvele.

RRT interneto karštosios linijos veikla Lietuvoje vykdoma nuo 2007 m. pagal Europos Komisijos finansuojamą „Saugesnio interneto“ projektą. Per 2018 m. RRT interneto karštąja linija gavo 3149 pranešimus apie neteisėtą ar žalingą turinį internete, suteikė 367 konsultacijas socialinių tinklų naudotojams dėl neteisėtai paskelbtos asmeninės ar žalingos informacijos pašalinimo, užgrobtų paskyrų susigrąžinimo, tinkamų saugumo ir privatumo parinkčių nustatymo socialiniuose tinkluose. Nuo 2019 m. vasario 5 d., kai visame pasaulyje buvo minima Saugesnio interneto diena SID 2019, startavo nauja interneto karštosios linijos „Švarus internetas“ svetainė www.svarusinternetas.lt.

Informacija atnaujinta 2019-04-11