VEIKLOS SRITYS:

Skelbiame 2022 m. Lietuvos ryšių sektoriaus ataskaitą

2023 rugsėjo 27 d.

Svarbiausi 2022 metų el. ryšių rinkos duomenys ir tendencijos:

 • Elektroninių ryšių rinkoje 2022 m. veikė 138 paslaugų teikėjai t. y. 5 daugiau nei 2021 m.
 • Pajamos augo 5,4 proc., kurios siekė 803,5 mln. Eur.
 • 2022 m. didžiausią elektroninių ryšių sektoriaus pajamų dalį (56,8 proc.) sudarė pajamos, gautos iš duomenų perdavimo paslaugų teikimo.
 • Augant pajamoms, didėja ir investicijos į viešojo elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą. 2022 m., palyginti su 2021 m., investicijos išaugo 4,6 proc. ir sudarė 116,7 mln. Eur. 2022 m. į viešojo elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą daugiausia investavo „Telia Lietuva“, AB (44,2 proc.), UAB „Bitė Lietuva“ (20,6 proc.) ir UAB „Tele2“ (13,7 proc.). Daugiausia buvo investuojama į mobiliojo ryšio tinklo atnaujinimą ir plėtrą, ypač į 5G tinklą (59,3 proc. visų investicijų arba 69,2 mln. Eur), ir į šviesolaidinių ryšio linijų tinklus.
 • 2022 metais Lietuvoje užbaigtos aukcionų procedūros dėl naujos kartos bevielių radijo ryšio sistemų 5G  ir aukciono laimėtojai ( „Telia Lietuva“, AB, UAB „Bitė Lietuva“ ir UAB „Tele2“)  2022 m. antroje pusėje pradėjo teikti komercines elektroninių ryšių paslaugas. 2022 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 1 543 5G_NR bazinės stotys. Naudojant 5G technologijas, 2022 m.  perduota 2,5 PB duomenų.
 • Per metus bendrosios pajamos, gautos už telefono ryšio paslaugas, sumažėjo 3,9 proc. Tam įtakos turėjo sumažėjusios pajamos gautos už tinklų sujungimo ir fiksuotojo kalbinio ryšio paslaugas.
 • Keturių didžiausių telefono ryšio paslaugų teikėjų pajamos sudarė 95,8 proc. visų pajamų, gautų už telefono ryšio paslaugas.
 • , kaip ir 2021 m., daugiausia pajamų už telefono ryšio paslaugas gavo „Telia Lietuva“, AB – 35,6 proc. visų telefono ryšio paslaugų pajamų.
 • 2022 m. Lietuvoje viešaisiais fiksuotojo ryšio tinklais buvo pasiekiama 77,2 proc., šviesolaidinėmis linijomis – beveik 60,6 proc. visų gyvenamųjų patalpų. Naujos kartos tinklu (NGN) buvo pasiekiama 74,4 proc. visų gyvenamųjų patalpų.
 • 2022 m. sparčiai augo 1Gb/s ir didesnę greitaveiką pasirinkusių fiksuotojo interneto paslaugų gavėjų skaičius: per metus išaugo 52 proc., ir  siekė 19,7 tūkst. vnt. Pasirinkusių 100 Mb/s ir didesnę greitaveiką paslaugų gavėjų skaičius išaugo per metus išaugo 12 proc., siekė 507,1 tūkst. vnt.

Svarbiausi 2022 metų pašto rinkos duomenys ir tendencijos:

 • 2022 m. pabaigoje apie pašto paslaugos teikimą buvo pranešę 73 ūkio subjektai, tačiau tik 44 ūkio subjektai faktiškai teikė pašto paslaugą, t. y. 5 teikėjais mažiau nei 2021 m.
 • Pajamos augo 7,6 proc. ir siekė 257,2 mln. Eur.
 • Per 2022 m. buvo išsiųsta 85,3 mln. vnt. pašto siuntų, t. y. 7,4 proc. mažiau nei 2021 m. Bendras pašto siuntų kiekis skaičiuojant nuo 2017 m. padidėjo 13,4 proc.
 • 2022 m. 53,3 proc. visų pašto siuntų sudarė pašto siuntiniai.
 • 2022 m. AB Lietuvos paštas išliko pašto paslaugos rinkos lyderis pagal pajamas ir pašto siuntų kiekius, nors, palyginti su 2021 m., jo rinkos dalis pagal pajamas sumažėjo 0,9 proc. sudarydama 27,6 visų pašto paslaugos rinkos pajamų. 2022 m. labiausiai išaugo UAB „Venipak Lietuva“ rinkos dalis (1,2 proc) ir UAB UAB „DHL Lietuva“ (1,0 proc).
 • Lyginant su 2021 m., 2022 m. pašto paslaugų teikėjų investicijos į pašto tinklo (ypač siuntų savitarnos terminalų – paštomatų) plėtrą ir modernizavimą, inovatyvius logistikos sprendimus sumažėjo 3,6 proc
 • 2022 m., palyginti su 2021 m., paštomatų skaičius išaugo 15 proc. – nuo 1 323 iki 1 521 vnt.
 • 2022 m. korespondencijos siuntų svarba pašto paslaugos rinkoje toliau mažėjo. Per 2022 m. išsiųsta 39,8 mln. vnt. korespondencijos siuntų, t. y. 14,4 proc. mažiau nei 2021 m. Per visą 2017–2022 m. laikotarpį pašto siuntinių kiekis išaugo 3,3 karto, o už jų siuntimą gautos pajamos – 2,4 karto.

2022 m. Lietuvos ryšių sektoriaus ataskaita čia.

 

Informacija atnaujinta 2023-09-27