VEIKLOS SRITYS:

Interneto prieigos paslaugos

Vartotojo prašymo dataGinčo šalysGinčo dalykasRRT direktoriaus įsakymas
2016 m. sausio 8 d.G. G. ir UAB „Kauno interneto sistemos“Dėl sumokėtų mėnesinių mokesčių ir netesybų grąžinimo2016-02-17 įsakymas
Nr. 1V-195
 2016 m. kovo 21 d. S. Z. ir UAB „Dinetas“Dėl sumokėto netesybų mokesčio grąžinimo 2016-04-28 įsakymas
Nr. 1V-492
2016 m. vasario 22 d.D. S. ir UAB „Balticum TV“Dėl sumokėtų mokesčių grąžinimo ir netesybų2016-03-30 įsakymas
Nr. 1V-377
2016 m. vasario 9 d.B. Č. vs AB Lietuvos radijo ir televizijos centrasDėl netesybų pagrįstumo (paslaugų kokybė)2016-04-20 įsakymas
Nr. 1V-463
2016 m. vasario 14 d.R. B. vs. UAB „Kava“Dėl įpareigojimo teikti paslaugas pagal sutarties sąlygas ir mokesčių pagrįstumo2016-05-03 įsakymas
Nr. 1V-509
2016 m. kovo 21 d.M. M. ir Teo LT, ABDėl paslaugų kokybės ir žalos atlyginimo2016-06-20 įsakymas
Nr. 1V-684
 2016 m. balandžio 6 d. M. Č. ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centrasDėl mokesčių grąžinimo ir netesybų2016-05-10 įsakymas
Nr. 1V-534
 2016 m. balandžio 20 d. A.-M. D. ir UAB „Omnitel“ Dėl sutarties nutraukimo datos ir mokesčių už paslaugas grąžinimo2016-05-20 įsakymas
Nr. 1V-595
 2016 m. balandžio 1 d. T. K. ir UAB „Kauno interneto sistemos“ Dėl sumokėtų sumų grąžinimo (paslaugų nutraukimo pagrįstumas)2016-05-25 įsakymas
Nr. 1V-614
2016 m. gegužės 16 d.V. Z. ir UAB „Cgates“Dėl sutarties nutraukimo be netesybų2016-06-21 įsakymas
Nr. 1V-701
2016 m. rugsėjo 1 d.V. M. ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centrasDėl sutarties nutraukimo be netesybų2016-12-20 įsakymas
Nr. 1V-1352
2016 m. liepos 29 d.R. B. ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centrasDėl paslaugų kokybės, sutarties nutraukimo teikėjo iniciatyva, netesybų2016-09-21 įsakymas
Nr. 1V-987
2016 m. liepos 7 d.E. D. ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centrasDėl mokesčių už nesuteiktas paslaugas grąžinimo, netesybų2016-10-13 įsakymas
Nr. 1V-1102
 2016 m. rugpjūčio 4 d.A. V. ir  UAB „Kava“Dėl sutarties nutraukimo tvarkos, mokesčio už paslaugas2016-10-25 įsakymas
Nr. 1V-1143
2016 m. rugsėjo 7 d.G. A. ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centrasDėl sutarties nutraukimo dėl netinkamos paslaugų kokybės, netesybų2016-11-24 įsakymas
Nr. 1V-1261
2016 m. lapkričio 22 d.R. M. ir UAb „Kauno interneto sistemos“Dėl paslaugų teikimo apribojimo ir užmokesčio už paslaugas taikymo2017-01-18 įsakymas
Nr. 1V-57
2016 m. lapkričio 14 d.A. K. ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centrasDėl sutarties nutraukimo dėl netinkamos paslaugų kokybės, netesybų2017-01-18 įsakymas
Nr. 1V-49
2016 m. lapkričio 9 d.A. R. ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centrasDėl sutarties nutraukimo dėl netinkamos paslaugų kokybės, netesybų2017-01-18 įsakymas
Nr. 1V-56
2016 m. spalio 4 d.V. B. ir UAB „Pašilaičių tinklai“Dėl sutarties nutraukimo dėl paslaugų kokybės2016-12-30 įsakymas
Nr. 1V-1386
2017 m. sausio 4 d.B. G. ir „KLI LT“, UABDėl sutarties nutraukimo be netesybų dėl paslaugų kokybės2017 m. vasario 24 d. įsakymas
Nr. 1V-199
2017 m. sausio 18 d. ir 2017 m. sausio 26 d.G. V. ir UAB „Init“Dėl sutarties nutraukimo be netesybų2017 m. kovo 24 d. įsakymas
Nr. 1V-321
2017 m. vasario 25 d.V. J. S. ir UAB „Bitė Lietuva“Dėl tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų2017 m. balandžio 25 d. įsakymas
Nr. 1V-434
2017 m. kovo 25 d.R. S. ir UAB „Kauno interneto sistemos“Dėl sutarties nutraukimo pasekmių (netesybų) ir kokybės2017-05-16 d. įsakymas
Nr. 1V-481
2017 m. gegužės 2 d.K. B. ir UAB „Init“Dėl skolos nutraukus paslaugų teikimo sutartį2017-06-01 įsakymas
Nr. 1V-551
2017 m. gegužės 3 d.E. Š. ir UAB „Bitė Lietuva“Dėl skolos nutraukus paslaugų teikimo sutartį anksčiau termino2017-06-30 įsakymas
Nr. 1V-651
2017 m. balandžio 27 d.D. V. ir Telia Lietuva, ABDėl mokesčių už paslaugas2017-06-14 įsakymas
Nr. 1V-578
2017 m. balandžio 15 d.D. S. ir KLI LT, UABDėl mokesčių už paslaugas, sutarties nutraukimo2017-06-28 įsakymas
Nr. 1V-643
2017 m. gegužės 8 d.V. J. S. ir UAB „Bitė Lietuva“Dėl tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų2017-06-15 įsakymas
Nr. 1V-591
2017 m. balandžio 28 d.Ž. G. ir Telia Lietuva, ABDėl netesybų nutraukus sutartį anksčiau minimalaus naudojimosi paslaugomis laikotarpio2017-07-11 įsakymas
Nr. 1V-675
2017 m. gegužės 10 d.R. V. J. ir UAB „Cgates“Dėl sutarties nutraukimo (dėl kokybės) ir permokos grąžinimo2017-07-26 įsakymas
Nr. 1V-731
2017 m. gegužės 23 d.V. G. ir „KLI LT“, UABDėl netesybų nutraukus sutartį anksčiau minimalaus naudojimosi paslaugomis laikotarpio2017-08-10 įsakymas
Nr. 1V-776
2017 m. gegužės 12 d.K. B. ir UAB „Cgates“Dėl „sumani televizija“ paslaugos kokybės (sutarties nutraukimas be netesybų)2017-11-28 įsakymas
Nr. 1V-1189
2017 m. spalio 10 d.V. S. ir UAB „Kauno interneto sistemos“Dėl sutarties nutraukimo be netesybų (kokybė)2017-12-22 d. įsakymas
Nr. 1V-1292
2017 m. lapkričio 27 d.J. A. ir UAB „Cgates“Dėl skolos panaikinimo2018-02-23 d. įsakymas
Nr. 1V-161
2017 m. gruodžio 11 d.A. N. ir UAB „Etanetas“Dėl sutarties nutraukimo datos ir skolos2018-03-06 įsakymas
Nr. 1V-192
2017 m. gruodžio 18 d.V. B. ir AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“Dėl neteisėto sutarties nutraukimo2018-03-15 įsakymas
Nr. 1V-251
2017 m. gruodžio 8 ir 11 d.M. Š. ir Telia Lietuva, ABDėl sutarties sudarymo ir neturtinės žalos2018-03-08 d. įsakymas
Nr. 1V-204
2018 m. sausio 16 d.S. Š. ir UAB „Kauno interneto sistemos“Dėl užmokesčių už paslaugas2018-04-20 įsakymas Nr. 1V-386
2018 m. sausio 31 d.A. D. ir UAB „Kauno interneto sistemos“Dėl skolos2018-04-03 įsakymas
Nr. 1V-326
2018 m. lapkričio 23 d.N. K. ir UAB „Init“Dėl skolos ir išieškojimo išlaidų panaikinimo2019-01-28 įsakymas Nr. 1V-90
2018 m. gruodžio 24 d.V. P. ir UAB „Kauno interneto sistemos“Dėl sutarties nutraukimo el. paštu ir mokesčių panaikinimo2019-02-11 įsakymas Nr. 1V-183
2019 m. sausio 23 d.M. Č. ir UAB „Magnetukas“Dėl sutarties nutraukimo el. paštu ir kompensacijų už netinkamas paslaugas2019-04-12 įsakymas Nr. 1V-423
2019 m. kovo 26 d.A. K. ir UAB „Cgates“Dėl skolos ir skolos išieškojimo išlaidų anuliavimo2019-05-31 įsakymas Nr. 1V-584
2019 m. balandžio 26 d.Z. Š. ir UAB „Cgates“Dėl mokesčių atsisakius nuotoliniu būdu sudarytos sutarties2019-06-13 įsakymas Nr. 1V-635
2019 m. birželio 18 d.N. I. A. ir UAB „Cgates“Dėl sutarties nutraukimo be netesybųN.-I.-A.-vs-Cgates-netesybos (1).doc
2019 m. rugpjūčio 20 d.A. S. ir UAB „Cgates“Dėl netesybų mažinimo2019-09-24 įsakymas Nr. 1V-982
2019 m. spalio 28 d.B. L. ir UAB „Init“Dėl užmokesčių už paslaugas2019-12-12 įsakymas Nr. 1V-1268
2019 m. lapkričio 6 d.A. K. ir UAB „Tele2“Dėl sutarties aktyvavimo ir modemo grąžinimo2020-01-24 įsakymas Nr. 1V-122
2019 m. gruodžio 11 d.R. K. ir UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“Dėl sutarties nutraukimo be netesybų2020-02-28 d. įsakymas Nr. 1V-242
2020 m. vasario 6 d.P. L. ir UAB „Init“Dėl paslaugų kokybės2020-04-15 Įsakymas Nr. (1.9E)1V-384
2020 m. balandžio 20 d.M. Ž. ir UAB „Magnetukas“Dėl sutarties nutraukimo be netesybų2020-06-19 įsakymas Nr. (1.9E)1V-655
2020 m. gegužės 13 d.M. T. ir UAB „Besmegeniai“Dėl sutarties nutraukimo aplinkybių2020-07-10 įsakymas Nr. (1.9E)1V-725
2020 m. birželio 3 d.K. G. ir UAB „Magnetukas“Dėl sąskaitos pagrįstumo, įrangos grąžinimo, nuostolių atlyginimo2020-08-12 įsakymas Nr. (1.9E)1V-795
2020 m. birželio 10 d.Š. K. ir UAB „Cgates“Dėl sutarties nutraukimo2020-08-31 įsakymas Nr. (1.9E)1V-840
2020 m. birželio 5 d.G. M. ir UAB „Cgates“Dėl įrangos grąžinimo teikėjai nutraukus sutartį2020-09-03 įsakymas Nr. (1.9E)1V-855
2020 m. rugpjūčio 7 d.J. C. ir UAB „Bitė Lietuva“Dėl sutarties nutraukimo be netesybų (paslaugų kokybė)2020-10-07 įsakymas Nr. (1.9E)1V-960
2020 m. lapkričio 3 d.E. M. ir UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“Dėl sutarties nutraukimo el. paštu ir skolos anuliavimo2021-02-15 įsakymas Nr.(1.9E)1V-141
2020 m. gruodžio 16 d.A. S. ir UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“Dėl sutarties nutraukimo el. paštu ir užmokesčių anuliavimo2021-02-18 įsakymas Nr.(1.9E)1V-151
2021 m. sausio 15 d.K. M. ir UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“Dėl paskaičiuotų užmokesčių atnaujinus paslaugas po 2 metus trukusio paslaugų teikimo apribojimo2021-03-10 d. įsakymas Nr. (1.9E)1V-235
2021 m. sausio 31 d.S. A. V. ir UAB „Kauno interneto sistemos“Dėl užmokesčių už paslaugas grąžinimo2021-03-17 įsakymas nr. (1.9E)1V-242
2021 m. vasario 18 d.A. J. ir UAB „Cgates“Dėl užmokesčių už paslaugas ir terminų skaičiavimo2021-04-07 įsakymas Nr. (1.9E)1V-324
2021 m. vasario 23 d.E. D. ir UAB „Magnetukas“Dėl interneto prieigos paslaugų perkėlimo, televizijos paslaugų sutarties nutraukimo be netesybų ir išlaidų atlyginimo už išmaniąją programėlę2021-05-12 d. įsakymas Nr. (1.9E)1V-479
2021 m. kovo 22 d.S. R. ir UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“Dėl sumokėtų netesybų grąžinimo (paslaugų neperkėlimas kitu adresu)2021-05-26 d. įsakymas Nr. (1.9E)1V-524
2021 m. balandžio 20 d.D. V. ir AS TV Play BalticsDėl interneto prieigos ir televizijos paslaugų kokybės2021-06-25 įsakymas Nr. (1.9E)1V-608 
2021 m. birželio 7 d.R. K. ir Telia Lietuva, ABDėl skolos anuliavimo2021-09-01 įsakymas Nr. (1.9E)1V-801
2021 m. birželio 17 d.L. B. ir UAB „Tele2“Dėl netesybų, sumokėtų sumų grąžinimo ir įrangos mokesčių2021-08-30 d. įsakymas Nr. (1.9E)1V-783
2021 m. lapkričio 4 d.R. J. ir UAB „Tele2“Dėl sutarties nutraukimo telefonu, paslaugų kokybės ir įrangos2022-02-17 įsakymas Nr. (1.9E)1V-108
2021 m. lapkričio 23E) d.J. B. ir UAB „Bitė Lietuva“Dėl užmokesčių už įrangą, nutraukus sutartį2022-01-27 įsakymas Nr. 1V-63
2021 m. gruodžio 1 d.E. Ž. ir Telia Lietuva, ABDėl paslaugų įrengimo mokesčio2022-02-25 įsakymas Nr. (1.9E)1V-145
2021 m. gruodžio 10 d.D. S. ir UAB „Kauno interneto sistemos“Dėl užmokesčio grąžinimo, trumpiausio termino pradžios datos, neturtinės žalos2022-02-17 d. įsakymas Nr. (1.9E)1V-111
2022 m. sausio 25 d.E. B. ir UAB „Tele2“Dėl paslaugų apimties ir sutarties nutraukimo2022-04-06 įsakymas Nr. (1.9E)1V-247
2022 m. gegužės 5 d.K. C. ir Telia Lietuva, ABDėl įpareigojimo nekeisti mėnesinio užmokesčio2022-07-14 d. sprendimas Nr. 1SP-2-(1.45E)
2022 m. birželio 16 d.S. F. ir UAB „Tele2“Dėl didesnio užmokesčio taikymo pasibaigus minimaliam terminui, paslaugos apribojimo, skolos2022-09-20 sprendimas Nr. (1.45E)1SP-10
2022 m. liepos 6 d.J. S. ir UAB „Tele2“Dėl užmokesčio grąžinimo ir teisės nutraukti sutartį be netesybų (neribotas internetas, sąžiningo naudojimosi taisyklės)2022-09-22 sprendimas Nr. (1.45E)1SP-11
2022 m. gruodžio 5 d.M. Š. ir Telia Lietuva, ABDėl sąskaitos pagrįstumo (mėnesinis užmokestis už paslaugas, mokestis už plėtros darbus, kiti mokesčiai) ir skolos išieškojimo veiksmų2023-03-10 d. nutarimas Nr. TN-72
2023 m. balandžio 4 d.M. S. ir UAB „Bitė Lietuva“Dėl sumokėtų įmokų grąžinimo neužtikrinus paslaugų kokybės ir jų sutrikimo atstatymo2023-06-13 nutarimas Nr. TN-267
2023 m. balandžio 2 d.T. R. ir Telia Lietuva, ABDėl sutarties netinkamo vykdymo (sutartų sąlygų nesilaikymo) ir priskaičiuotų užmokesčių už mobiliojo interneto
prieigos paslaugas užsienyje
2023-06-13 nutarimas Nr. TN-265
2023 m. balandžio 27 d.A. B. ir UAB „Bitė Lietuva“Dėl sutarties vykdymo aplinkybių ir žalos atlyginimo2023-08-17 nutarimas Nr. TN-379
2023 m. gegužės 8 d.R. S. ir UAB „Tele2“Dėl suteiktų nuolaidų ir modemo grąžinimo2023-08-10 nutarimas Nr. TN-369
2023 m. birželio 15 d.T. R. ir Telia Lietuva, ABDėl sutarties sąlygų keitimo2023-08-31 nutarimas Nr. TN-393
2023 m. birželio 18 d.O. Z. ir UAB „Besmegeniai“Dėl sutarties nutraukimo datos2023-09-08 nutarimas Nr. TN-426
2023 m. liepos 5 d.I. J. S. IR UAB „TELE2“Dėl paslaugų kokybės ir kompensacijos suteikimo2023-09-07 nutarimas Nr. TN-422
2023 m. rugpjūčio 29 d.P. J. ir UAB „Bitė Lietuva“Dėl paslaugų kokybės
neužtikrinimo ir įrangos grąžinimo
2023-12-21 nutarimas Nr. TN-697
2023 m. rugsėjo 20 d.T. P. ir Telia Lietuva, ABDėl sutarties sąlygų keitimo2023-10-31 nutarimas Nr. TN-555
2023 m. spalio 3 d.J. Š. ir UAB „Bitė Lietuva“Dėl įrangos likutinės vertės, nutraukus sutartį anksčiau minimalaus naudojimosi paslaugomis termino pabaigos, atlyginimo2023-12-14 nutarimas Nr. TN-675
2024 m. sausio 31 d.A. E. ir UAB „Init“Dėl sutarties nutraukimo pasekmių pakeitus gyvenamąją vietą2024-03-21 nutarimas Nr. TN_216
2024 m. gegužės 7 d.A. L. ir UAB „Tele2“Dėl įrangos likutinės vertės nutraukus sutartį2024-06-20 nutarimas Nr. TN-447

Informacija atnaujinta 2024-07-08