VEIKLOS SRITYS:

Kalbinio ryšio paslaugos

Vartotojo prašymo dataGinčo šalysGinčo dalykasRRT direktoriaus įsakymas
2016 m. vasario 18 d.K. Š. ir UAB „Tele2”Dėl sąskaitos pagrįstumo

apmokestinus įeinančių skambučių išklotines

2016-04-06 įsakymas
Nr. 1V-413
2016 m. kovo 23 d.D. V. ir UAB „Tele2“Dėl mokesčių už pramoginio turinio paslaugas grąžinimo2016-05-06 įsakymas
Nr. 1V-518
 2016 m.  balandžio 25 d. G. K. ir Teo LT, AB Dėl naujų mokesčių įvedimo, elektroninių ryšių paslaugų apribojimo ir kompensacijos2016-07-01 įsakymas
Nr. 1V-732
 2016 m. gegužės 5 d. A. I. ir UAB „Tele2“Dėl viršyto paslaugų kredito limito ir skolos panaikinimo2017-01-27 įsakymas
Nr. 1V-107
 2016 m. gegužės 16 d.A. G. ir UAB „Tele2“ Dėl sąskaitos pagrįstumo neinfomavus apie

tarptinklinio ryšio tarifus

2016-06-21 įsakymas
Nr. 1V-691
2016 m. liepos 24 d.V. Š. ir UAB „Teledema“Dėl netesybų nutraukus sutartį anksčiau minimalaus naudojimosi paslaugomis termino2016-09-06 įsakymas
Nr. 1V-926
2016 m. liepos 25 d.J. L. ir UAB „Tele2“Dėl skolos ir prašymo pašalinti iš skolininkų sąrašų2016-09-01 įsakymas
Nr. 1V-914
2016 m. birželio 30 d.J. N. ir UAB „Tele2“Dėl skambučių į užsienį2016-09-28 įsakymas
Nr. 1V-1025
2016 m. rugpjūčio 18 d.M. P. ir UAB „Bitė Lietuva“Dėl duomenų perdavimo tarifų Šveicarijoje (sąskaitos pagrįstumas)2016-11-11 įsakymas
Nr. 1V-1208
2016 m. birželio 29 d.A. G. ir UAB „Teledema“Dėl paslaugų kredito limito sumažinimo ir skolos panaikinimo2016-07-29 įsakymas
Nr. 1V-818
2016 m. rugpjūčio 7 d.E. R. ir UAB „Tele2“Dėl telefono numerio perkėlimo teisėtumo2016-09-22 įsakymas
Nr. 1V-1001
2016 m. lapkričio 8 d.J. R. ir AB „Omnitel“Dėl neteisingų sumų ir moralinės žalos atlyginimo2017-01-27 įsakymas
Nr. 1V-107
2016 m. lapkričio 24 d.Z. B. ir AB „Omnitel“Dėl 47,00 Eur permokos2017-02-23 įsakymas
Nr. 1V-195
2016 m. gruodžio 15 d.A. V. ir UAB „Tele2“Dėl sąskaitos pagrįstumo2017-02-02 įsakymas
Nr. 1V-128
 2017 m. sausio 11 d. E. P. ir UAB „Tele2“Dėl mokesčių už pramoginio turinio paslaugas ir žalos atlyginimo2017-03-07 įsakymas
Nr. 1V-242
2017 m. balandžio 3 d.M. P. (D.) ir UAB „Tele2“Dėl sutarties nutraukimo nepapildžius sąskaitos („Pildyk“)2017-05-23 įsakymas
Nr. 1V-504
2017 m. kovo 30 d.R. Š. ir UAB „Bitė Lietuva“Dėl užmokesčių už paslaugas2017-06-07 įsakymas
Nr. 1V-563
2017 m. rugpjūčio 22 d.R. V. ir Telia Lietuva, ABDėl užmokesčių už paslaugas2017-10-27 įsakymas
Nr. 1V-1097
2017 m. lapkričio 13 d.S. A. ir UAB „Tele2“Dėl sutarties sąlygų (mokėjimo plano) keitimo ir išlaidų atlyginimo2018-01-26 d. įsakymas
Nr. 1V-56
2018 m. sausio 5 d.D. Ž. ir UAB „Bitė Lietuva“Dėl užmokesčių už paslaugas (Skype programa)2018-03-30 įsakymas Nr. 1V-318
2018 m. liepos 24 d.R. Ž. ir UAB „Tele2“Dėl užmokesčių už paslaugas2018-12-14 įsakymas Nr. 1V-1233
2018 m. rugsėjo 26 d.B. T. ir UAB „Tele2“Dėl užmokesčių už paslaugas (tarptinklinis ryšys, kredito limitas)2018-11-22 įsakymas Nr. 1V-1158
2018 m. spalio 1 d.V. S. ir Telia Lietuva, ABDėl sutarties sąlygų (mokėjimo plano) pakeitimo2018-11- 09 įsakymas Nr. 1V-1109
2018 m. lapkričio 15 d.V. R. ir Telia Lietuva, ABDėl sutarties nutraukimo mokesčių sumažinimo2019-02-19 įsakymas Nr. 1V- 212
2018 m. gruodžio 7 d.L. J. ir UAB „Tele2“Dėl pinigų į sąskaitą grąžinimo ir neturtinės žalos atlyginimo2019-01-25 įsakymas Nr. 1V-87
2018 m. gruodžio 7 d.V. B. ir Telia Lietuva, ABDėl sutarties sąlygų pakeitimo ir neturtinės žalos atlyginimo2019-03-07 įsakymas Nr. 1V-291
2018 m. gruodžio 7 d.A. B. ir Telia Lietuva, ABDėl sutarties sąlygų pakeitimo ir neturtinės žalos atlyginimo2019-03-07 įsakymas Nr. 1V-293
2019 m. sausio 17 d.J. I. ir UAB „Tele2“Dėl mokesčių už papildomas paslaugas (Via Play paslauga)2019-02-19 įsakymas Nr. 1V-210
2019 m. vasario 17 d.R. R. ir UAB „Tele2“Dėl mokesčių už pramoginio turinio paslaugas grąžinimo2019-04-12 įsakymas Nr. 1V-424
2019 m. balandžio 10 d.G. G. ir UAB „Tele2“Dėl netesybų mažinimo2019-05-22 įsakymas Nr. 1V-544
2019 m. balandžio 29 d.A. M. ir UAB „Tele2“Dėl netesybų mažinimo2019-05-22 įsakymas Nr. 1V-545
2019 m. rugpjūčio 9 d.M. M. ir UAB „Tele2“Dėl mokėjimo plano termino ir sąskaitų perskaičiavimo2019-11-08 d. įsakymas Nr. 1V-1138
2019 m. spalio 18 d.P. D. ir Telia Lietuva, ABDėl tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų, el. parašo, užmokesčių už paslaugas, telefono ryšio aparato keitimo, sutarties nutraukimo2020-02-13 įsakymas Nr. 1V-194
2019 m. lapkričio 11 d.R. L. ir Telia Lietuva, ABDėl tarptinklinio ryšio paslaugų apmokestinimo2019-12-12 įsakymas Nr. 1V-1270
2020 m. gegužės 4 d.M. J. ir UAB „Tele2“Dėl mokėjimo plano pakeitimo, paslaugų kredito limito, mokėtinų sumų, neturtinės žalos ir palūkanų priteisimo2020-08-12 d. įsakymas Nr. (1.9E)1V-797
2020 m. lapkričio 6 d.G. P. ir UAB „Bitė Lietuva“Dėl sutarties sąlygos keitimo2021-01-07 įsakymas Nr. (1.9E)1V-13
2020 m. gruodžio 16 d.A. P. ir Telia Lietuva, ABDėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo už laiku nepašalintą gedimą2021-02-25 d. įsakymas Nr. (1.9E)1V-175
2021 m. vasario 22 d.L. S. ir UAB „Tele2“Dėl užmokesčių už pramoginio turinio paslaugas anuliavimo2021-03-31 įsakymas Nr. (1.9E)1V-307
2021 m. kovo 23 d.A. P. ir Telia Lietuva, ABDėl akcijos trukmės ir užmokesčių už paslaugas2021-05-19 įsakymas Nr. (1.9E)1V-494
2021 m. gegužės 31 d.M. Č. ir UAB „Bitė Lietuva“Dėl užmokesčių už pramoginio turinio paslaugas2021-08-25 įsakymas Nr. (1.9E)1V-771
2021 m. birželio 16 d.S. S. ir UAB „Teledema“Dėl skambučio į neegzistuojantį telefono ryšio ryšio numerį apmokestinimo2021-06-16 įsakymas Nr. (1.9E)1V-587
2021 m. rugsėjo 13 d.D. P. ir UAB „Tele2“Dėl sutarties nutraukimo dėl skolos ir sąskaitų panaikinimo2021-11-23 įsakymas Nr. (1.9E)1V-1046
2021 m. lapkričio 23 d.V. S. ir Telia Lietuva, ABDėl skambučių į užsienį ir padidinto tarifo numeriu, paslaugų kredito limito2022-02-17 d. įsakymas Nr. (1.9E)1V-109
2021 m. gruodžio 18 d. ir 2022 m. sausio 3 d.A. L. ir UAB „Tele2“Dėl sutarties dalies (Go3 paslaugos užsakymo) pripažinimo negaliojančia  ir užmokesčių grąžinimo2022-04-04 įsakymas Nr. (1.9E)1V-243
2022 m. gegužės 12 d.A. F. ir UAB „Bitė Lietuva“Dėl „Apple shop“ paslaugų apmokestinimo ir advokato padėjėjo pagalbos išlaidų apmokėjimo arba permokos ir išlaidų priteisimo iš trečiųjų asmenų2022-07-25 sprendimas Nr. 1SP-4-(1.45E)
2022 m. rugpjūčio 29 d.A. M. ir UAB „Bitė Lietuva“Dėl ryšio numerio užblokavimo (dėl nesąžiningos veiklos)2022-11-11 sprendimas Nr. (1.45E)1SP-17
2022 m. lapkričio 29 d.V. D. ir UAB „Tele2“Dėl sąskaitos anuliavimo (nutraukti tarptautiniai  skambučiai)2022-02-02 nutarimas Nr. TN-12

Informacija atnaujinta 2023-03-28