VEIKLOS SRITYS:

Kalbinio ryšio paslaugos

Vartotojo prašymo dataGinčo šalysGinčo dalykasRRT direktoriaus įsakymas
2016 m. vasario 18 d.K. Š. ir UAB „Tele2”Dėl sąskaitos pagrįstumo

apmokestinus įeinančių skambučių išklotines

2016-04-06 įsakymas
Nr. 1V-413
2016 m. kovo 23 d.D. V. ir UAB „Tele2“Dėl mokesčių už pramoginio turinio paslaugas grąžinimo2016-05-06 įsakymas
Nr. 1V-518
 2016 m.  balandžio 25 d. G. K. ir Teo LT, AB Dėl naujų mokesčių įvedimo, elektroninių ryšių paslaugų apribojimo ir kompensacijos2016-07-01 įsakymas
Nr. 1V-732
 2016 m. gegužės 5 d. A. I. ir UAB „Tele2“Dėl viršyto paslaugų kredito limito ir skolos panaikinimo2017-01-27 įsakymas
Nr. 1V-107
 2016 m. gegužės 16 d.A. G. ir UAB „Tele2“ Dėl sąskaitos pagrįstumo neinfomavus apie

tarptinklinio ryšio tarifus

2016-06-21 įsakymas
Nr. 1V-691
2016 m. liepos 24 d.V. Š. ir UAB „Teledema“Dėl netesybų nutraukus sutartį anksčiau minimalaus naudojimosi paslaugomis termino2016-09-06 įsakymas
Nr. 1V-926
2016 m. liepos 25 d.J. L. ir UAB „Tele2“Dėl skolos ir prašymo pašalinti iš skolininkų sąrašų2016-09-01 įsakymas
Nr. 1V-914
2016 m. birželio 30 d.J. N. ir UAB „Tele2“Dėl skambučių į užsienį2016-09-28 įsakymas
Nr. 1V-1025
2016 m. rugpjūčio 18 d.M. P. ir UAB „Bitė Lietuva“Dėl duomenų perdavimo tarifų Šveicarijoje (sąskaitos pagrįstumas)2016-11-11 įsakymas
Nr. 1V-1208
2016 m. birželio 29 d.A. G. ir UAB „Teledema“Dėl paslaugų kredito limito sumažinimo ir skolos panaikinimo2016-07-29 įsakymas
Nr. 1V-818
2016 m. rugpjūčio 7 d.E. R. ir UAB „Tele2“Dėl telefono numerio perkėlimo teisėtumo2016-09-22 įsakymas
Nr. 1V-1001
2016 m. lapkričio 8 d.J. R. ir AB „Omnitel“Dėl neteisingų sumų ir moralinės žalos atlyginimo2017-01-27 įsakymas
Nr. 1V-107
2016 m. lapkričio 24 d.Z. B. ir AB „Omnitel“Dėl 47,00 Eur permokos2017-02-23 įsakymas
Nr. 1V-195
2016 m. gruodžio 15 d.A. V. ir UAB „Tele2“Dėl sąskaitos pagrįstumo2017-02-02 įsakymas
Nr. 1V-128
 2017 m. sausio 11 d. E. P. ir UAB „Tele2“Dėl mokesčių už pramoginio turinio paslaugas ir žalos atlyginimo2017-03-07 įsakymas
Nr. 1V-242
2017 m. balandžio 3 d.M. P. (D.) ir UAB „Tele2“Dėl sutarties nutraukimo nepapildžius sąskaitos („Pildyk“)2017-05-23 įsakymas
Nr. 1V-504
2017 m. kovo 30 d.R. Š. ir UAB „Bitė Lietuva“Dėl užmokesčių už paslaugas2017-06-07 įsakymas
Nr. 1V-563
2017 m. rugpjūčio 22 d.R. V. ir Telia Lietuva, ABDėl užmokesčių už paslaugas2017-10-27 įsakymas
Nr. 1V-1097
2017 m. lapkričio 13 d.S. A. ir UAB „Tele2“Dėl sutarties sąlygų (mokėjimo plano) keitimo ir išlaidų atlyginimo2018-01-26 d. įsakymas
Nr. 1V-56
2018 m. sausio 5 d.D. Ž. ir UAB „Bitė Lietuva“Dėl užmokesčių už paslaugas (Skype programa)2018-03-30 įsakymas Nr. 1V-318
2018 m. liepos 24 d.R. Ž. ir UAB „Tele2“Dėl užmokesčių už paslaugas2018-12-14 įsakymas Nr. 1V-1233
2018 m. rugsėjo 26 d.B. T. ir UAB „Tele2“Dėl užmokesčių už paslaugas (tarptinklinis ryšys, kredito limitas)2018-11-22 įsakymas Nr. 1V-1158
2018 m. spalio 1 d.V. S. ir Telia Lietuva, ABDėl sutarties sąlygų (mokėjimo plano) pakeitimo2018-11- 09 įsakymas Nr. 1V-1109
2018 m. lapkričio 15 d.V. R. ir Telia Lietuva, ABDėl sutarties nutraukimo mokesčių sumažinimo2019-02-19 įsakymas Nr. 1V- 212
2018 m. gruodžio 7 d.L. J. ir UAB „Tele2“Dėl pinigų į sąskaitą grąžinimo ir neturtinės žalos atlyginimo2019-01-25 įsakymas Nr. 1V-87
2018 m. gruodžio 7 d.V. B. ir Telia Lietuva, ABDėl sutarties sąlygų pakeitimo ir neturtinės žalos atlyginimo2019-03-07 įsakymas Nr. 1V-291
2018 m. gruodžio 7 d.A. B. ir Telia Lietuva, ABDėl sutarties sąlygų pakeitimo ir neturtinės žalos atlyginimo2019-03-07 įsakymas Nr. 1V-293
2019 m. sausio 17 d.J. I. ir UAB „Tele2“Dėl mokesčių už papildomas paslaugas (Via Play paslauga)2019-02-19 įsakymas Nr. 1V-210
2019 m. vasario 17 d.R. R. ir UAB „Tele2“Dėl mokesčių už pramoginio turinio paslaugas grąžinimo2019-04-12 įsakymas Nr. 1V-424
2019 m. balandžio 10 d.G. G. ir UAB „Tele2“Dėl netesybų mažinimo2019-05-22 įsakymas Nr. 1V-544
2019 m. balandžio 29 d.A. M. ir UAB „Tele2“Dėl netesybų mažinimo2019-05-22 įsakymas Nr. 1V-545
2019 m. rugpjūčio 9 d.M. M. ir UAB „Tele2“Dėl mokėjimo plano termino ir sąskaitų perskaičiavimo2019-11-08 d. įsakymas Nr. 1V-1138
2019 m. spalio 18 d.P. D. ir Telia Lietuva, ABDėl tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų, el. parašo, užmokesčių už paslaugas, telefono ryšio aparato keitimo, sutarties nutraukimo2020-02-13 įsakymas Nr. 1V-194
2019 m. lapkričio 11 d.R. L. ir Telia Lietuva, ABDėl tarptinklinio ryšio paslaugų apmokestinimo2019-12-12 įsakymas Nr. 1V-1270
2020 m. gegužės 4 d.M. J. ir UAB „Tele2“Dėl mokėjimo plano pakeitimo, paslaugų kredito limito, mokėtinų sumų, neturtinės žalos ir palūkanų priteisimo2020-08-12 d. įsakymas Nr. (1.9E)1V-797
2020 m. lapkričio 6 d.G. P. ir UAB „Bitė Lietuva“Dėl sutarties sąlygos keitimo2021-01-07 įsakymas Nr. (1.9E)1V-13
2020 m. gruodžio 16 d.A. P. ir Telia Lietuva, ABDėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo už laiku nepašalintą gedimą2021-02-25 d. įsakymas Nr. (1.9E)1V-175
2021 m. vasario 22 d.L. S. ir UAB „Tele2“Dėl užmokesčių už pramoginio turinio paslaugas anuliavimo2021-03-31 įsakymas Nr. (1.9E)1V-307
2021 m. kovo 23 d.A. P. ir Telia Lietuva, ABDėl akcijos trukmės ir užmokesčių už paslaugas2021-05-19 įsakymas Nr. (1.9E)1V-494
2021 m. gegužės 31 d.M. Č. ir UAB „Bitė Lietuva“Dėl užmokesčių už pramoginio turinio paslaugas2021-08-25 įsakymas Nr. (1.9E)1V-771
2021 m. birželio 16 d.S. S. ir UAB „Teledema“Dėl skambučio į neegzistuojantį telefono ryšio ryšio numerį apmokestinimo2021-06-16 įsakymas Nr. (1.9E)1V-587
2021 m. rugsėjo 13 d.D. P. ir UAB „Tele2“Dėl sutarties nutraukimo dėl skolos ir sąskaitų panaikinimo2021-11-23 įsakymas Nr. (1.9E)1V-1046
2021 m. lapkričio 23 d.V. S. ir Telia Lietuva, ABDėl skambučių į užsienį ir padidinto tarifo numeriu, paslaugų kredito limito2022-02-17 d. įsakymas Nr. (1.9E)1V-109
2021 m. gruodžio 18 d. ir 2022 m. sausio 3 d.A. L. ir UAB „Tele2“Dėl sutarties dalies (Go3 paslaugos užsakymo) pripažinimo negaliojančia  ir užmokesčių grąžinimo2022-04-04 įsakymas Nr. (1.9E)1V-243
2022 m. gegužės 12 d.A. F. ir UAB „Bitė Lietuva“Dėl „Apple shop“ paslaugų apmokestinimo ir advokato padėjėjo pagalbos išlaidų apmokėjimo arba permokos ir išlaidų priteisimo iš trečiųjų asmenų2022-07-25 sprendimas Nr. 1SP-4-(1.45E)
2022 m. rugpjūčio 29 d.A. M. ir UAB „Bitė Lietuva“Dėl ryšio numerio užblokavimo (dėl nesąžiningos veiklos)2022-11-11 sprendimas Nr. (1.45E)1SP-17
2022 m. lapkričio 25 d.R. D. ir UAB „Tele2“Dėl netesybų (teikėja taikė užmokesčius už vartotojos neužsakytą Go3 paslaugą)2023-02-13 nutarimas Nr. TN-26
2022 m. lapkričio 29 d.V. D. ir UAB „Tele2“Dėl sąskaitos anuliavimo (nutraukti tarptautiniai  skambučiai)2022-02-03 nutarimas Nr. TN-12
2023 m. sausio 10 d.J. A. P. ir Telia Lietuva, ABDėl netesybų mažinimo

2023-04-04 nutarimas Nr. TN-111

2023 m. kovo 15 d.G. K. ir Telia Lietuva, ABDėl skolos administravimo, paslaugų atnaujinimo užmokesčių, delspinigių panaikinimo ir netaikymo, nuostolių atlyginimo, paslaugų atnaujinimo ir sumokėtų sumų užskaitymo už ateinančius laikotarpius

2023-06-13 nutarimas Nr. TN-258

2023 m. balandžio 26 d.A. V. ir UAB „Tele2“Dėl nesuteiktų
tarptinklinio ryšio paslaugų ir nuostolių atlyginimo

2023-07-25 nutarimas Nr. TN-342

2023 m. gegužės 17 d.G. D. ir UAB „Tele2“Dėl ryšio numerio grąžinimo arba žalos atlyginimo

2023-08-08 nutarimas Nr. TN-363

2023 m. birželio 22 d.A. A. ir UAB „Tele2“Dėl paslaugoms suteiktų nuolaidų grąžinimo

2023-09-08 nutarimas Nr. TN-425

2023 m. rugpjūčio 20 d.A. K. ir UAB „Bitė Lietuva“Dėl užmokesčių už paslaugas, žalos atlyginimo, skolos istorijos panaikinimo, skolų išieškojimo įmonės užmokesčių

2023-11-13 nutarimas Nr. TN-580

2023 m. rugpjūčio 24 d.D. B. ir  UAB „Bitė Lietuva“Dėl įrangos likutinės vertės

2023-11-21 Nutarimas Nr. TN-602

2023 m. spalio 23 d.I. M. ir UAB „Tele2“Dėl užmokesčių už paslaugas (kredito limitas)

2023-12-06 nutarimas Nr. TN-638

2023 m. spalio 25 d.M. Ž. ir UAB „Tele2“Dėl netesybų

2023-12-21 nutarimas Nr. TN-702

2023 m. spalio 13 d., 2024 m. sausio 4 d.P.B. ir Telia Lietuva, ABDėl sutarties nutraukimo teisėtumo

2024-02-01 Nr. TN-87

 

 

 

Informacija atnaujinta 2024-02-15