VEIKLOS SRITYS:

TV paslaugos

Vartotojo prašymo dataGinčo šalysGinčo dalykasRRT direktoriaus įsakymas
 2016 m.   sausio 6 d.I. P. ir UAB „Cgates“Dėl netesybų2016-02-08 įsakymas Nr. 1V-142
 2015 m. gruodžio 22 d. V. T. ir UAB „Balticum TV“Dėl sutarties nutraukimo nuo vartotojo pageidaujamos datos ir nepagrįstai paskaičiuotų mokesčių anuliavimo2016-02-29 įsakymas Nr. 1V-238 (Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-08-11 d. sprendimu įsakymas paliktas galioti)
 2016 m. vasario 2 d. N. V. ir UAB „Cgates“ Dėl sutarties nutraukimo be netesybų2016-03-08 įsakymas Nr. 1V-287
2016 m. vasario 22 d.D. S. ir UAB „Balticum TV“Dėl sumokėtų mokesčių grąžinimo ir netesybų2016-03-30 įsakymas Nr. 1V-377
2016 m. vasario 14 d.R. B. ir UAB „Kava“Dėl įpareigojimo teikti paslaugas pagal sutarties sąlygas ir mokesčių pagrįstumo2016-05-03 įsakymas Nr. 1V-509
 2016 m. vasario 23 d. K. M. ir „Kli LT“, UABDėl paslaugų atnaujinimo ir žalos atlyginimo2016-05-04 įsakymas Nr. 1V-516
2016 m. kovo 21 d.M. M. ir Teo LT, ABDėl paslaugų kokybės ir žalos atlyginimo2016-06-20 įsakymas Nr. 1V-684
2016 m. gegužės 16 d.V. Z. ir

UAB „Cgates“

Dėl sutarties nutraukimo be netesybų2016-06-21 įsakymas Nr. 1V-701
2016 m. gegužės 17 d.V.S. ir „Kli LT“, UABDėl netesybų anuliavimo (nesupažindinimas su televizijos kanalais) ir neturtinės žalos atlyginimo2016-05-17 įsakymas Nr. 1V-561
2016 m. gegužės 10 d.G. Š. ir „Viasat“, ASDėl sutarties nutraukimo be netesybų ir įrangos sumontavimo2016-07-19 d. įsakymas Nr. 1V-793
2016 m. liepos 15 d.V. R. ir UAB „Penkių kontinentų komunikacijos centras“Dėl įpareigojimo teikti paslaugas pagal sutarties sąlygas2016-08-18 įsakymas Nr. 1V-876
2016 m. spalio 13 d.A. N. ir UAB „Init“Dėl netesybų nutraukus paslaugų teikimo sutartį2016-12-02 įsakymas Nr. 1V-1290
2016 m. gegužės 31 d.T. N. ir UAB „Init“Dėl įpareigojimo teikti paslaugas pagal sutarties sąlygas2016-07-18 įsakymas Nr. 1V-787
2016 m. balandžio 14 d.A. D. ir UAB „Kava“Dėl įpareigojimo teikti paslaugas pagal sutarties sąlygas2016-07-05 įsakymas Nr. 1V-740
2017 m. sausio 16 d.G. Ž. ir UAB „Init“Dėl sutarties nutraukimo be netesybų2017-02-24 įsakymas Nr. 1V-198
2017 m. sausio 30 d.A. Ž. ir UAB „Init“Dėl sutarties nutraukimo sąlygų, galinės įrangos grąžinimo tvarkos, žalos atlyginimo2017-04-04 įsakymas Nr. 1V-375
2017 m. birželio 5 d.D. M. ir UAB „Penkių kontinentų komunikacijos centras“Dėl 132,95 Eur sumos nutraukus sutartį anksčiau minimalaus naudojimosi paslaugomis laikotarpio (nekokybiškos paslaugos)2017-07-21 įsakymas Nr. 1V-711
2017 m. balandžio 29 d.S. K. ir „Viasat“, ASDėl sutarties vykdymo (sumokėtų sumų grąžinimo)2017-08-08 įsakymas Nr. 1V-774
2017 m. birželio 19 d.M. B. ir UAB „Balticum tv“Dėl sutarties nutraukimo ir netesybų2017-08-18 d. įsakymas Nr. 1V-801
2017 m. liepos 17 d.L. K. ir UAB „Cgates“Dėl sutarties vykdymo2017-10-03 įsakymas Nr. 1V-1006
2017 m. rugpjūčio 2 d.A. V. ir UAB „Balticum TV“Dėl užmokesčių už paslaugas, sutarties sąlygų keitimo2017-10-30 įsakymas Nr. 1V-1104
2017 m. liepos 11 d.Z. K. ir UAB „Cgates“Dėl sutarties vykdymo ir nutraukimo2017-11-08 d. įsakymas Nr. 1V-1122
2017 m. rugsėjo 4 d.A. Š. ir Viasat, ASDėl paslaugų apribojimo ir sutarties nutraukimo2017-12-12 įsakymas Nr. 1V-1236
2017 m. spalio 10 d.I. Š. ir UAB „Cgates“Dėl skolos nutraukus sutartį2017-12-28 įsakymas Nr. 1V-1297
2017 m. gruodžio 18 d.M. N. ir AS „TV Play Baltics“Dėl sutarties nutraukimo datos ir sumokėtų sumų grąžinimo2018-03-08 d. įsakymas Nr. 1V-205
2017 m. lapkričio 10 d.B. P. ir „Kli LT“, UABDėl netesybų (televizijos paslaugų kokybė)2018-03-15 d. įsakymas Nr. 1V-252
(sumažintos netesybos)
2018 m. kovo 1 d.A. J. ir UAB „Cgates“Dėl sumokėtų netesybų mažinimo2018-04-03 įsakymas Nr. 1V-327
2018 m. kovo 27 d.A. B. ir AS „TV Play Baltics“Dėl netesybų2018-06-22 įsakymas Nr. 1V-594
2018 m. liepos 26 d.J. L. Š. ir UAB „Balticum TV“Dėl užmokesčių už paslaugas2018-09-12 įsakymas Nr. 1V-851
2018 m. rugpjūčio 7 d.A. P. ir UAB „Cgates“Dėl mokesčių nutraukus sutartį (priedėlio mokestis)2018-11-09 įsakymas Nr. 1V-1109
2018 m. rugpjūčio 27 d.A. M. ir UAB „Balticum TV“Dėl paslaugų įvedimo-registracijos ir kitų užmokesčių2018 -11-13 įsakymas Nr. 1V-1124
2018 m. rugsėjo 27 d.J. P. ir Telia Lietuva, ABDėl sutarties vykdymo, televizijos retransliacijos sąlygų keitimo, mokesčių už paslaugas, paslaugų paketo apimties2019-01-02 įsakymas Nr. 1V-1
2018 m. gruodžio 12 d.L. I. G. ir UAB „Cgates“Dėl netesybų nutraukus paslaugų teikimo sutartį2019-02-19 įsakymas Nr. 1V-213
2019 m. sausio 24 d.Ž. V. ir UAB „Kauno interneto sistemos“Dėl įrangos grąžinimo ir mokesčio už įrangą sumažinimo2019-04-10 įsakymas Nr. 1V-419
2019 m. vasario 15 d.A. J. B. ir UAB „Balticum TV“Dėl sutarties nutraukimo2019-03-27 įsakymas Nr. 1V-367
2019 m. kovo 3 d.L. J. ir UAB „Cgates“Dėl įrangos grąžinimo ir skolos pagrįstumo2019-04-15 įsakymas Nr. 1V-426
2019 m. kovo 19 d.E. B. ir UAB „Cgates“Dėl nuotolinės sutarties nutraukimo2019-05-13 įsakymas Nr. 1V-513
2019 m. balandžio 3 d.Z. S. ir AS TV Play BalticsDėl netesybų nutraukus sutartį2019-05-31 įsakymas Nr. 1V-586
2019 m. liepos 19 d.V. A. ir UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“Dėl skolos panaikinimo2019-10-31 įsakymas Nr. 1V-1115
2019 m. lapkričio 29 d.J. B. ir AS TV Play BalticsDėl netesybų2020-02-14 įsakymas Nr. 1V-200
2020 m. kovo 31 d.I. Ž. vs UAB „Cgates“Dėl sąskaitos pagrįstumo2020-05-27 įsakymas Nr. (1.9E)1V-559
2020 m. birželio 10 d.G. P. ir AS TV Play BalticsDėl netesybų (nuotolinė sutartis)2020-07-31 įsakymas Nr. (1.9E)1V-770
2020 m. liepos 20 d.J. I. ir AS TV Play BalticsDėl paslaugų kokybės2020-10-05 įsakymas Nr. (1.9E)1V-955
2020 m. rugpjūčio 31 d.I. V. ir AS TV Play BalticsDėl netesybų2020-11-26 įsakymas Nr. (1.9E)1V-1086
2020 m. rugsėjo 15 d.J. C. ir AS TV Play BalticsDėl sutarties nutraukimo dėl teikėjos kaltės (televizijos archyvas) ir turtinės žalos atlyginimo2020-12-04 įsakymas Nr. (1.9E)1V-1108
2020 m. rugsėjo 27 d.V. J. ir AS TV Play BalticsDėl paslaugų kokybės ir netesybų2020-12-04 įsakymas Nr. (1.9E)1V-1109
2020 m. rugsėjo 27 d.V. P. ir UAB „Cgates“Dėl netesybų už sutartimi įsigytą įrangą2020-12-23 įsakymas Nr. (1.9E)1V-1158
2020 m. liepos 21 d.M. B. ir UAB „Cgates“Dėl skolos pagrįstumo, netesybų dydžio ir skolos išieškojimo mokesčio2020-12-23 įsakymas Nr. (1.9E)1V-1162
2020 m. lapkričio 5 d.G. D. ir AS TV Play BalticsDėl sutarties nutraukimo be netesybų (kokybės) ir naujos įrangos suteikimo2021-01-20 įsakymas Nr. (1.9E)1V-76
2020 m. lapkričio 10 d.K. M. ir AS TV Play BalticsDėl sutarties nutraukimo be netesybų (kokybė) ir netesybų dydžio2021-01-20 d. įsakymas Nr. (1.9E)1V-77
2021 m. gruodžio 30 d.M. K. ir UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“Dėl sąskaitų už paslaugas anuliavimo, sutarties galiojimo2022-03-10 įsakymas Nr. (1.9E)1V-177
2023 m. rugsėjo 20 d., 2023 m. spalio 3 d.M. G. ir uždaroji akcinė bendrovė „Balticum TV“Dėl suteiktas nuolaidų grąžinimo ir
skolų administravimo bei ikiteisminio išieškojimo mokesčių atlyginimo, nutraukus sutartį
2023-12-05 nutarimas Nr. TN-639
2023 m. spalio 24 d.P. T. ir uždaroji akcinė bendrovė „Balticum TV“Dėl suteiktų nuolaidų grąžinimo mirus paslaugų gavėjui2023-12-21 nutarimas Nr. TN- 698

Informacija atnaujinta 2024-01-30