VEIKLOS SRITYS:

Komisijos ir darbo grupės

  • Dėl investicijų projektų atrankos komisijos sudarymo, jos darbo reglamento, investicijų projektų atrankos kriterijų ir jų reikšmių patvirtinimo aktuali redakcija
  • RRT dokumentų ekspertų komisija nuoroda
  • Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifų komisija nuoroda
  • Tiekėjų pretenzijų nagrinėjimo komisija nuoroda
  • Ginčų tarp ūkio subjektų ir ginčų tarp pašto paslaugos teikėjų komisija nuoroda
  • Radijo mėgėjų kvalifikacinių egzaminų komisija nuoroda
  • Viešųjų pirkimų komisija ir jos darbo reglamentas nuoroda
  • Turto pajamavimo, turto pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo, išardymo, likvidavimo, sunaudotų medžiagų nurašymo komisija nuoroda

Informacija atnaujinta 2020-07-24