VEIKLOS SRITYS:

Kristina Mikoliūnienė

Kristina Mikoliūnienė paskirta Ryšių reguliavimo tarnybos nare penkerių metų kadencijai nuo 2022 m. gegužės 18 d.

Nuo 2002 m. dirba Ryšių reguliavimo tarnyboje. Ėjo Sąnaudų apskaitos ir statistikos skyriaus vedėjos pareigas, buvo Tinklų reguliavimo departamento direktoriaus pavaduotoja, Ekonominio reguliavimo departamento direktorė. Kuravo elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto sritis, atlyginimo už registrų ir informacinių sistemų duomenų ir (arba) dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo priežiūrą. Koordinavo minėtų sektorių sąnaudų apskaitos, apskaitos atskyrimo, kainų kontrolės reguliavimą; sprendimų priėmimo dėl duomenų ir dokumentų teikimo dydžių apskaičiavimo.

Dalyvavo rengiant bei įdiegiant tiek nacionalinius, tiek Europos Sąjungos elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto sričių teisės aktus.

Informacija atnaujinta 2023-09-20