VEIKLOS SRITYS:

Kontaktai ir struktūra

Asmenys konsultuojami RRT nemokama konsultacijos linija  +370 800 200 30.

Jei skambinate iš užsienio, rinkite šį numerį +370 5 210 5633.

Šie pagalbos numeriai skirti tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims.

Asmenys, nemokantys lietuvių kalbos, RRT konsultuojami anglų kalba.

Prašome dokumentus teikti el. paštu [email protected] arba paštu adresu: Mortos g. 14, LT-03219 Vilnius.


Kontaktinis asmuo bendravimui su žiniasklaida  – Rima Aukštuolytė

El. paštas [email protected]

Tel. +370 649 51 634


Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos struktūra

ASMENŲ aptarnavimas
Pirmadienis
8:00–17:00
Antradienis
8:00–17:00
Trečiadienis
8:00–18:00
Ketvirtadienis
8:00–17:00
Penktadienis
8:00–15:45


Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda

Prašymai ir skundai, pateikti RRT raštu, turi būti išdėstyti valstybine kalba arba anglų kalba. Kitomis kalbomis parašyti prašymai ir skundai turi turėti vertimą į valstybinę kalbą, išskyrus kai į RRT raštu kreipiasi užsienio valstybės institucija ar tarptautinė organizacija, vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais.

RRT darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi nevartojant lietuviškų rašmenų pagal šią formą: [email protected]

Padaliniai ir bendrieji kontaktai

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS TARYBOS NARIAI
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Jūratė ŠovienėRRT tarybos pirmininkė+370 5 210 5623
Darius KuliešiusRRT tarybos pirmininko pavaduotojas+370 660 33 588
Giedrius PūrasRRT tarybos narys+370 698 56 100
Kristina MikoliūnienėRRT tarybos narė+370 611 37 493
Vygantas VaitkusRRT tarybos narys+370 686 17 432
Nadežda MaciejevskaKoordinatorė+370 660 73 917
Pareigybės, nepriklausančios struktūriniams padaliniams
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Gerda Štaraitė-BarsulienėVyriausioji patarėja (veiklos valdymo klausimais)+370 616 545 86
Giedrė JarmalytėVyriausioji patarėja (organizacijos veiklos kokybės klausimais)+370 660 83 122
Indrė JurgelionienėVyriausioji patarėja (tarptautinio bendradarbiavimo ir vartotojų teisių klausimai)+370 679 86 584
Justina RazgienėProjektų valdymo vadovė+370 674 67 087
Arūnas VilkasVyriausiasis patarėjas (Skaitmenizacijos projektai)+37 069 16 7424
Mariuš PalevičAnalitikas+370 659 57 943
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO GRUPĖ

Funkcijos

 1. Grupės uždavinys – užtikrinti veiksmingą elektroninių ryšių išteklių valdymą ir efektyvų jų naudojimą.
 2. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  • pagal poreikį bendradarbiaudama su Tarnybos Elektroninių ryšių reguliavimo grupe, nagrinėja klausimus, susijusius su leidimais naudoti elektroninių ryšių išteklius,
  • bendradarbiaudama su Tarnybos Elektroninių ryšių reguliavimo grupe, organizuoja elektroninių ryšių išteklių viešuosius konkursus ir aukcionus;
  • nagrinėja klausimus, susijusius su leidimais naudoti laivo ar orlaivio radijo ryšio stotis;
  • nagrinėja klausimus, susijusius su leidimais užsiimti radijo mėgėjų veikla;
  • dalyvauja rengiant su elektroninių ryšių išteklių valdymu ir naudojimu bei su kitomis Grupės veiklos sritimis susijusių teisės aktų projektus;
  • bendradarbiaudama su Tarnybos Elektroninių ryšių reguliavimo grupe, Spektro ir įrenginių priežiūros departamentu, atlieka elektroninių ryšių išteklių naudojimo sąlygų ir kitų reikalavimų laikymosi priežiūrą, esant pagrindui inicijuoja įstatymų pažeidimų nagrinėjimo ir ekonominių sankcijų skyrimo, atsakomybės už administracinius nusižengimus taikymo procesus;
  • dalyvauja atliekant tarptautinį radijo dažnių (kanalų) ir orbitinių išteklių koordinavimą bei tarptautinę radijo ryšio stočių (radijo dažnių) ir orbitinių išteklių apsaugą;
  • vertina elektroninių ryšių išteklių naudojimo tendencijas, prognozes, rengia su tuo susijusias apžvalgas, teikia pasiūlymus dėl elektroninių ryšių išteklių valdymo ir naudojimo teisinio reglamentavimo tobulinimo;
  • pagal kompetenciją dalyvauja tiriant pareiškimus dėl radijo trukdžių, atliekant trukdžių atsiradimo ekspertizę ir priimant sprendimus dėl jų pašalinimo;
  • atlieka kitas funkcijas, būtinas tinkamam Tarnybos funkcijų elektroninių ryšių išteklių valdymo ir naudojimo srityje vykdymui.
 3. Be nurodytų specialiųjų tik Grupės kompetencijai priskirtų funkcijų, Grupė pagal kompetenciją atlieka šias bendrąsias funkcijas:
  • dalyvauja Tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, komisijų, darbo grupių veikloje;
  • dalyvauja tarptautinių organizacijų ir ES institucijų, komitetų bei grupių veikloje;
  • teikia konsultacijas Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), Tarybos pirmininkui, Tarybos nariams, Tarybai, suinteresuotiems asmenims su Grupės veikla susijusiais klausimais;
  • dalyvauja atliekant kitus Tarybos pirmininko ir (arba) Tarybos pavedimus, susijusius su Tarnybai priskirtų funkcijų vykdymu.
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Jorūnė Mikulėnaitė-BaušienėGrupės vadovė+370 620 81 614
Dr. Mindaugas ŽilinskasVyriausiasis patarėjas+370 698 29 134
Dr. Ričardas BudavičiusVyriausiasis patarėjas+370 687 47 266
Kęstutis BudrysVyriausiasis patarėjas+370 612 05 500
Raimundas JarmalisVyresnysis patarėjas+370 614 40 385
Algirdas NaraškevičiusPatarėjas+370 670 15 869
Arvydas SujetaVyresnysis patarėjas+370 658 22 866
Darijus MickusVyresnysis patarėjas+370 610 11 319
Irmantas ČečkauskasPatarėjas+370 620 69 652
Linas SprauniusPatarėjas+370 620 69 653
Rimgaudas BaležentisPatarėjas+370 658 15908
Rimvydas PliuškevičiusPatarėjas+370 698 15 544
Rimvydas StasiulionisPatarėjas+370 690 90 406
Šarūnas OberauskasVyresnysis patarėjas+370 670 21 776
Valdas KiršaPatarėjas+370 690 02 272
Mindaugas MačiukasVyriausiasis specialistas+370 658 20 939
Vaidas BanevičiusPatarėjas+370 690 91 314
Kotryna NacienėInžinierė+370 690 92 169
Mantas BarcysInžinierius+370 690 90 502
Audronė Žemaitytė-AlsienėVyriausioji specialistė+370 690 90 503
Leta GedutienėVyriausioji specialistė+370 690 30 500
GELEŽINKELIŲ IR PAŠTO REGULIAVIMO GRUPĖ

Funkcijos

 1. Grupės uždaviniai – užtikrinti sąlygas, reikalingas veiksmingai konkurencijai geležinkelio transporto ir pašto paslaugų srityse, vykdyti valstybės informacinių išteklių tvarkymo sąnaudų apskaitos priežiūrą.
 2. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  • geležinkelių transporto srityje:
   • nagrinėja klausimus, susijusiu su geležinkelių sektoriaus ūkio subjektų sąnaudų apskaitos, kainų pagrįstumo reikalavimais;
   • nagrinėja klausimus, susijusius su viešosios geležinkelių infrastruktūros, geležinkelių paslaugų įrenginių ir juose teikiamų paslaugų sąlygomis;
   • nagrinėja klausimus, susijusius su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo finansinio skaidrumo reikalavimais;
   • nagrinėja klausimus, susijusius su geležinkelių infrastruktūros valdytojo Tinklo nuostatais ir viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo sąlygomis;
   • nagrinėja klausimus, susijusius su vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentų nustatymu;
   • nagrinėja klausimus, susijusius su efektyviu viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų naudojimu;
   • privaloma išankstine ne teismo tvarka nagrinėja viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių, geležinkelio įmonių (vežėjų), institucijų, įstaigų ar organizacijų veiksmus ir (ar) neveikimą;
   • atlieka Lietuvos geležinkelių transporto paslaugų rinkos stebėseną, rengia su tuo susijusias ataskaitas;
  • pašto paslaugų srityje:
   • nagrinėja klausimus, susijusius su pašto paslaugos ir universaliosios pašto paslaugos teikimo taisyklių nustatymu;
   • nagrinėja klausimus, susijusius su universaliosios pašto paslaugos teikėjo įpareigojimais, jo pašto tinklo charakteristikomis;
   • nagrinėja klausimus, susijusius su universaliosios pašto paslaugos tarifais, nuostolių apskaičiavimu, nuostolingos universaliosios pašto paslaugos kompensavimu;
   • nagrinėja klausimus, susijusius su nuostolingos periodinių leidinių pristatymo prenumeratoriams paslaugos kompensavimu;
   • nagrinėja klausimus, susijusius su reikalavimais universaliosios pašto paslaugos teikėjo sąnaudų apskaitos sistemai;
   • dalyvauja nagrinėjant ne teismo tvarka ginčus tarp pašto paslaugos teikėjų;
   • atlieka pašto paslaugų rinkos stebėseną, rengia su tuo susijusias ataskaitas;
  • valstybės informacinių išteklių tvarkymo sąnaudų apskaitos srityje:
   • nagrinėja klausimus, susijusius su sąnaudų priskyrimo dokumentų teikimo veikloms reikalavimais;
   • nagrinėja klausimus, susijusius su atlyginimo už dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimu ir kompensuojamų sąnaudų patikrinimu;
   • nagrinėja klausimus, susijusius su išvadų dėl dokumentų teikimo dydžių pagrįstumo sąnaudomis rengimu;
  • atlieka Grupės veiklos sritims priskirtų reikalavimų laikymosi priežiūrą, esant pagrindui inicijuoja įstatymų pažeidimų nagrinėjimo ir ekonominių sankcijų skyrimo procesus, taiko atsakomybę už administracinius nusižengimus;
  • dalyvauja rengiant su Grupės veiklos sritimis susijusių teisės aktų projektus;
  • vertina geležinkelių transporto ir pašto sričių reguliavimo tendencijas, prognozes, rengia su tuo susijusias apžvalgas, teikia pasiūlymus dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo, teikia pasiūlymus reguliavimo politikos klausimais;
  • atlieka kitas funkcijas, būtinas tinkamam Tarnybos funkcijų geležinkelių transporto, pašto ir valstybės informacinių išteklių tvarkymo sąnaudų apskaitos reikalavimų srityse vykdymui.
 3. Be nurodytų specialiųjų tik Grupės kompetencijai priskirtų funkcijų, Grupė pagal kompetenciją atlieka šias bendrąsias funkcijas:
  • dalyvauja Tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, komisijų, darbo grupių veikloje;
  • dalyvauja tarptautinių organizacijų ir ES institucijų, komitetų bei grupių veikloje;
  • teikia konsultacijas Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), Tarybos pirmininkui, Tarybos nariams, Tarybai, suinteresuotiems asmenims su Grupės veikla susijusiais klausimais;
  • dalyvauja atliekant kitus Tarybos pirmininko ir (arba) Tarybos pavedimus, susijusius su Tarnybai priskirtų funkcijų vykdymu.
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Rita LiuokaitytėGrupės vadovė+370 629 30 575
Linas BakutisVyriausiasis patarėjas (pašto klausimai)+370 620 17 750
Lina Bartkienė Vyresnioji patarėja (pašto klausimai)+370 643 29 367
Daiva Rasa SarulienėPatarėja (pašto klausimai)+370 620 86 990
Ričardas JakubauskasPatarėjas (pašto klausimai)+370 691 21 009
Agnė ČižienėVyriausioji patarėja (geležinkelių klausimai)+370 674 20 151
Ernesta VagonienėPatarėja (pašto klausimai)+370 648 36655
Renata StambrauskėPatarėja (geležinkelių klausimai)+370 609 29 858
Radoslavas GrigelisPatarėjas (geležinkelių klausimai)+370 614 40 381
Rūtenis VanagasVyriausiasis specialistas (geležinkelių klausimai)+370 641 28 941
SKAITMENINIŲ PASLAUGŲ REGULIAVIMO GRUPĖ

Funkcijos

 1. Grupės uždavinys – užtikrinti skaitmeninių paslaugų ir turinio reguliavimą ir priežiūrą.
 2. Grupė, įgyvendindama jai pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  • nagrinėja klausimus, susijusius su elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūra;
  • nagrinėja klausimus, susijusius su žalingo interneto turinio, darančio neigiamą poveikį nepilnamečiams, filtravimo priemonių naudojimu prieigos prie viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) vietose; su kompiuteriniuose žaidimuose esančios neigiamą poveikį nepilnamečiams darančios informacijos žymėjimo ir skleidimo reikalavimų priežiūra;
  • vykdo interneto turinio priežiūrą, siekiant aptiki neteisėtą (draudžiamą skleisti) ar žalingą (darančią neigiamą poveikį nepilnamečiams) informaciją ir imasi priemonių jai pašalinti ar apriboti galimybes ją pasiekti;
  • atlieka skaitmeninėms paslaugoms ir turiniui nustatytų įpareigojimų ir kitų Grupės veiklos sritims priskirtų reikalavimų laikymosi priežiūrą, esant pagrindui inicijuoja įstatymų pažeidimų nagrinėjimo ir ekonominių sankcijų skyrimo procesus, taiko atsakomybę už administracinius nusižengimus;
  • dalyvauja rengiant su Grupės veiklos sritimis susijusių teisės aktų projektus;
  • vertina skaitmeninių paslaugų vystymosi tendencijas, prognozes, rengia su tuo susijusias apžvalgas, teikia pasiūlymus dėl su tuo susijusio teisinio reglamentavimo, teikia pasiūlymus skaitmeninių paslaugų reguliavimo politikos klausimais;
  • atlieka kitas funkcijas, būtinas tinkamam Tarnybos funkcijų skaitmeninių paslaugų reguliavimo srityje vykdymui.
 3. Be nurodytų specialiųjų tik Grupės kompetencijai priskirtų funkcijų, Grupė pagal kompetenciją atlieka šias bendrąsias funkcijas:
  • dalyvauja Tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, komisijų, darbo grupių veikloje;
  • dalyvauja tarptautinių organizacijų ir ES institucijų, komitetų bei grupių veikloje;
  • teikia konsultacijas Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), Tarybos pirmininkui, Tarybos nariams, Tarybai, suinteresuotiems asmenims su Grupės veikla susijusiais klausimais;
  • dalyvauja atliekant kitus Tarybos pirmininko ir (arba) Tarybos pavedimus, susijusius su Tarnybai priskirtų funkcijų vykdymu.
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Irma KazlienėL. e. grupės vadovės pareigas+370 618 39703
Asta GagelienėVyriausioji patarėja (Skaitmeninių paslaugų akto klausimai) +370 699 31807
Viktorija JonikovaEkspertė (Skaitmeninio paslaugų akto klausimai)+370 642 16 705
Domas JanulisVyriausiasis patarėjas (Interneto karštosios linijos ir Saugesnio interneto klausimai)+370 604 01 888
Vilius NakutisVyresnysis patarėjas (Interneto karštosios linijos, Saugesnio interneto projekto ir Skaitmeninių paslaugų akto klausimai)+370 693 39 144
Zita BanytėVyresnioji patarėja (Patikimumo užtikrinimo paslaugų klausimai)+370 659 78 109
Aurimas MacijauskasInformacinių technologijų specialistas (Patikimumo užtikrinimo paslaugų klausimas) +370 659 78 117
Rasma MezginienėPatarėja (Interneto turinio filtravimo priemonių naudojimo ir Saugesnio interneto klausimai)+370 659 78 116
Tomas KaluževičiusPatarėjas (Skaitmeninių paslaugų akto klausimai)+370 690 02 256
Donatas TijušasInformacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas (Interneto turinio filtravimo priemonių naudojimo ir Saugesnio interneto klausimai)+370 642 07 498
Darius MichalcevičiusInformacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas (Elektroninės atpažinties priemonių klausimai)+370 643 95 749
Žygimantas ZabarskasVyresnysis ekspertas (Patikimumo užtikrinimo paslaugų ir patikimo sąrašo klausimai)+370 659 78 113
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ REGULIAVIMO GRUPĖ

Funkcijos

 1. Grupės uždavinys – užtikrinti sąlygas, reikalingas veiksmingai konkurencijai, investicijoms, inovacijoms, paslaugų prieinamumui, kokybei ir įvairovei elektroninių ryšių srityje.
 2. Grupė, įgyvendindama jai pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  • nagrinėja klausimus, susijusius su vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygomis;
  • nagrinėja klausimus, susijusius su universaliųjų paslaugų teikimo užtikrinimu;
  • nagrinėja klausimus, susijusius su reikalavimais viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams;
  • nagrinėja klausimus, susijusius su viešųjų elektroninių ryšių tinklų vientisumo užtikrinimu;
  • narinėja klausimus, susijusius su atviros interneto prieigos užtikrinimu;
  • nagrinėja klausimus, susijusius su elektroninių ryšių veiklos naujovių diegimu ir investicijų skatinimu;
  • atlieka elektroninių ryšių rinkų tyrimus, esant pagrindui siūlo nustatyti įpareigojimus atitinkamose elektroninių ryšių rinkose veikiantiems ūkio subjektams;
  • bendradarbiaudama su Tarnybos Spektro ir įrenginių priežiūros departamentu, atlieka plačiajuosčio ryšio tinklų aprėpties Lietuvos Respublikos teritorijoje tyrimus;
  • dalyvauja nagrinėjant privaloma ne teismo tvarka ginčus tarp ūkio subjektų elektroninių ryšių srityje;
  • nagrinėja klausimus, susijusius su įpareigojimais, kurie gali būti nustatyti elektroninių ryšių tinklų ir (arba) elektroninių ryšių paslaugų teikėjams valstybės gynybos, nacionalinio saugumo ir viešosios tvarkos palaikymo interesais, taip pat ypatingų aplinkybių atvejais;
  • dalyvauja organizuojant elektroninių ryšių išteklių viešuosius konkursus ir aukcionus, sprendžiant su leidimais naudoti elektroninių ryšių išteklius susijusius klausimus;
  • bendradarbiaudama su Tarnybos Spektro ir įrenginių priežiūros departamentu, narinėja klausimus, susijusius su radijo ryšio įrenginių ir galinių įrenginių, elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo reikalavimų nustatymu;
  • atlieka vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų, universaliųjų paslaugų teikimo, ūkio subjektams nustatytų įpareigojimų ir kitų Grupės veiklos sritims priskirtų reikalavimų (išskyrus radijo ryšio įrenginių ir galinių įrenginių, elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus) laikymosi priežiūrą, esant pagrindui inicijuoja įstatymų pažeidimų nagrinėjimo ir ekonominių sankcijų skyrimo procesus, taiko atsakomybę už administracinius nusižengimus;
  • dalyvauja rengiant su Grupės veiklos sritimis susijusių teisės aktų projektus;
  • vertina elektroninių ryšių rinkų ir su jomis susijusių skaitmeninių rinkų reguliavimo tendencijas, prognozes, rengia su tuo susijusias apžvalgas, teikia pasiūlymus dėl reguliavimo teisinio reglamentavimo tobulinimo, teikia pasiūlymus reguliavimo politikos klausimais;
  • prireikus koordinuoja klausimų, susijusių su Grupės, Tarnybos Elektroninių ryšių išteklių valdymo grupės, Spektro ir įrenginių priežiūros departamento ir Skaitmeninių paslaugų reguliavimo grupės kompetencijomis, nagrinėjimą;
  • atlieka kitas funkcijas, būtinas tinkamam Tarnybos funkcijų elektroninių ryšių reguliavimo srityje vykdymui.
 3. Be nurodytų specialiųjų tik Grupės kompetencijai priskirtų funkcijų, Grupė pagal kompetenciją atlieka šias bendrąsias funkcijas:
  • dalyvauja Tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, komisijų, darbo grupių veikloje;
  • dalyvauja tarptautinių organizacijų ir ES institucijų, komitetų bei grupių veikloje;
  • teikia konsultacijas Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), Tarybos pirmininkui, Tarybos nariams, Tarybai, suinteresuotiems asmenims su Grupės veikla susijusiais klausimais;
  • dalyvauja atliekant kitus Tarybos pirmininko ir (arba) Tarybos pavedimus, susijusius su Tarnybai priskirtų funkcijų vykdymu.
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Jurga Grudzinskaitė – GainovskėGrupės vadovė+370 640 19 432
Dr.Virgilijus StundžiaVyriausiasis patarėjas+370 612 13 360
Marijus BalnysVyriausiasis patarėjas+370 686 83 262
Edita RadvanskienėPatarėja+370 659 78 118
Linas PakšysPatarėjas+370 616 13 500
Mindaugas StankevičiusPatarėjas+370 659 78 072
Raimonda PurvienėVyresnioji patarėja+370 659 78 085
Vaidotas RadzevičiusVyriausiasis specialistas+370 659 78 096
Nerijus KarklasVyresnysis patarėjas+370 621 24144
Žydrūnė ZabulionienėPatarėja+370 687 86943
Nerijus GrigasSpecialistas+370 670 70 118
SPEKTRO IR ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS

Funkcijos

 1. Departamento uždavinys – užtikrinti radijo ryšio įrenginių ir galinių įrenginių, elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo reikalavimų laikymąsi, aparatūros ir įrenginių elektromagnetinį suderinamumą, vykdyti radijo stebėseną, šalinti radijo trukdžius.
 2. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  • tikrina, ar į Lietuvos Respubliką patenkančių ir eksploatuojamų radijo ryšio įrenginių ir galinių įrenginių; aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo parametrai bei efektyvaus radijo dažnių spektro naudojimo parametrai atitinka privalomuosius reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose standartuose ir kituose normatyviniuose dokumentuose;
  • vykdo aparatūros ir įrenginių atitikties įvertinimą elektromagnetiniam suderinamumui ir efektyviam radijo dažnių spektro naudojimui;
  • atlieka aparatūros, įrenginių elektromagnetinio suderinamumo bandymus pagal standartų ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimus, rengia aparatūros ir įrenginių bandymų ataskaitas;
  • vykdo teisės aktų, reglamentuojančių radijo dažnių (kanalų) skyrimą ir naudojimą, laikymosi techninę priežiūrą;
  • tikrina, matuoja ir vertina elektroninių ryšių išteklių, paslaugų, infrastruktūros techninius parametrus;
  • derina stacionarių ir nepertraukiamai veikiančių radijo ryšio slopinimo įrenginių naudojimo sąlygas;
  • atlieka radijo stebėseną;
  • nustačius radijo trukdžius, imasi priemonių jiems išaiškinti ir pašalinti;
  • atlieka elektroninių ryšių infrastruktūrai, radijo ryšio įrenginiams ir galiniams įrenginiams, elektromagnetinio suderinamumo, radijo dažnių spektro naudojimui taikomų reikalavimų laikymosi priežiūrą, esant pagrindui inicijuoja įstatymų pažeidimų nagrinėjimo ir ekonominių sankcijų skyrimo procesus, taiko atsakomybę už administracinius nusižengimus;
  • dalyvauja rengiant su Departamento veiklos sritimis susijusių teisės aktų projektus;
  • atlieka kitas funkcijas, būtinas tinkamam Tarnybos funkcijų radijo ryšio įrenginių ir galinių įrenginių, elektromagnetiniu suderinamumo ir radijo dažnių spektro valdymo srityse vykdymui.
 3. Be nurodytų specialiųjų tik Departamento kompetencijai priskirtų funkcijų, Departamentas pagal kompetenciją atlieka šias bendrąsias funkcijas:
  • dalyvauja Tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, komisijų, darbo grupių veikloje;
  • dalyvauja tarptautinių organizacijų ir ES institucijų, komitetų bei grupių veikloje;
  • teikia konsultacijas Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), Tarybos pirmininkui, Tarybos nariams, Tarybai, suinteresuotiems asmenims su Departamento veikla susijusiais klausimais;
  • dalyvauja atliekant kitus Tarybos pirmininko ir (arba) Tarybos pavedimus, susijusius su Tarnybai priskirtų funkcijų vykdymu.
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Audrius SukauskisL. e. grupės vadovo pareigas+370 687 30 755
Saulius GelžinisVyriausias patarėjas+370 616 46 459
Vilniaus skyrius

Funkcijos

 1. Skyriaus uždavinys – užtikrinti radijo ryšio įrenginių ir galinių įrenginių, elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo reikalavimų laikymąsi, aparatūros ir įrenginių elektromagnetinį suderinamumą, vykdyti radijo stebėseną, šalinti radijo trukdžius.
 2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, priskirtose savivaldybėse atlieka šias funkcijas:
  • tikrina, ar į Lietuvos Respubliką patenkančių ir eksploatuojamų radijo ryšio įrenginių ir galinių įrenginių; aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo parametrai bei efektyvaus radijo dažnių spektro naudojimo parametrai atitinka privalomuosius reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose standartuose ir kituose normatyviniuose dokumentuose;
  • vykdo aparatūros ir įrenginių atitikties įvertinimą elektromagnetiniam suderinamumui ir efektyviam radijo dažnių spektro naudojimui;
  • vykdo teisės aktų, reglamentuojančių radijo dažnių (kanalų) skyrimą ir naudojimą, laikymosi techninę priežiūrą;
  • tikrina, matuoja ir vertina elektroninių ryšių išteklių, paslaugų, infrastruktūros techninius parametrus;
  • derina stacionarių ir nepertraukiamai veikiančių radijo ryšio slopinimo įrenginių naudojimo sąlygas;
  • atlieka radijo stebėseną;
  • nustačius radijo trukdžius, imasi priemonių jiems išaiškinti ir pašalinti;
  • atlieka elektroninių ryšių infrastruktūrai, radijo ryšio įrenginiams ir galiniams įrenginiams, elektromagnetinio suderinamumo, radijo dažnių spektro naudojimui taikomų reikalavimų laikymosi priežiūrą, esant pagrindui inicijuoja įstatymų pažeidimų nagrinėjimo ir ekonominių sankcijų skyrimo procesus, taiko atsakomybę už administracinius nusižengimus;
  • dalyvauja rengiant su Departamento veiklos sritimis susijusių teisės aktų projektus;
  • atlieka kitas funkcijas, būtinas tinkamam Tarnybos funkcijų radijo ryšio įrenginių ir galinių įrenginių, elektromagnetiniu suderinamumo ir radijo dažnių spektro valdymo srityse vykdymui.
 3. Be nurodytų specialiųjų tik Skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų, Skyrius pagal kompetenciją atlieka šias bendrąsias funkcijas:
  • dalyvauja Tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, komisijų, darbo grupių veikloje;
  • dalyvauja tarptautinių organizacijų ir ES institucijų, komitetų bei grupių veikloje;
  • teikia konsultacijas Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), Tarybos pirmininkui, Tarybos nariams, Tarybai, suinteresuotiems asmenims su Skyriaus veikla susijusiais klausimais;
  • dalyvauja atliekant kitus Tarybos pirmininko ir (arba) Tarybos pavedimus, susijusius su Tarnybai priskirtų funkcijų vykdymu.
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Virginijus PetraškaSkyriaus vedėjas+370 698 35 271
Raimund StefanovičPatarėjas+370 698 45 540
Žygimantas BaušysPatarėjas+370 607 36 479
Audrius StaišiūnasVyriausiasis specialistas+370 659 78 098
Gintautas GaidelisVyriausiasis specialistas+370 659 78 097
Kazimir KlimaševskijVyriausiasis specialistas+370 698 33 038
Raimundas PilipasVyriausiasis specialistas+370 658 78 300
Ramūnas MaksimovasSpecialistas+370 659 78 099
Regionų skyrius

Skyriui priskirtos savivaldybės: Alytaus m., Alytaus r., Birštono, Jonavos r., Jurbarko r., Kaišiadorių r., Kalvarijos, Kauno m., Kauno r., Kazlų Rūdos, Kėdainių r., Lazdijų r., Marijampolės, Prienų r., Raseinių r., Šakių r., Vilkaviškio r.; Klaipėdos m., Klaipėdos r., Kretingos r., Neringos, Pagėgių, Palangos m., Plungės r., Rietavo, Skuodo r., Šilalės r., Šilutės r., Tauragės r., Akmenės r., Joniškio r., Kelmės r., Mažeikių r., Pakruojo r., Radviliškio r., Šiaulių m., Šiaulių r., Telšių r., Anykščių r., Biržų r., Kupiškio r., Panevėžio m., Panevėžio r., Pasvalio r., Rokiškio r., Zarasų r.

Funkcijos

 1. Skyriaus uždavinys – užtikrinti radijo ryšio įrenginių ir galinių įrenginių, elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo reikalavimų laikymąsi, aparatūros ir įrenginių elektromagnetinį suderinamumą, vykdyti radijo stebėseną, šalinti radijo trukdžius.
 2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, priskirtose savivaldybėse atlieka šias funkcijas:
  • tikrina, ar į Lietuvos Respubliką patenkančių ir eksploatuojamų radijo ryšio įrenginių ir galinių įrenginių; aparatūros ir įrenginių elektromagnetinio suderinamumo parametrai bei efektyvaus radijo dažnių spektro naudojimo parametrai atitinka privalomuosius reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose standartuose ir kituose normatyviniuose dokumentuose;
  • vykdo aparatūros ir įrenginių atitikties įvertinimą elektromagnetiniam suderinamumui ir efektyviam radijo dažnių spektro naudojimui;
  • vykdo teisės aktų, reglamentuojančių radijo dažnių (kanalų) skyrimą ir naudojimą, laikymosi techninę priežiūrą;
  • tikrina, matuoja ir vertina elektroninių ryšių išteklių, paslaugų, infrastruktūros techninius parametrus;
  • derina stacionarių ir nepertraukiamai veikiančių radijo ryšio slopinimo įrenginių naudojimo sąlygas;
  • atlieka radijo stebėseną;
  • nustačius radijo trukdžius, imasi priemonių jiems išaiškinti ir pašalinti;
  • atlieka elektroninių ryšių infrastruktūrai, radijo ryšio įrenginiams ir galiniams įrenginiams, elektromagnetinio suderinamumo, radijo dažnių spektro naudojimui taikomų reikalavimų laikymosi priežiūrą, esant pagrindui inicijuoja įstatymų pažeidimų nagrinėjimo ir ekonominių sankcijų skyrimo procesus, taiko atsakomybę už administracinius nusižengimus;
  • dalyvauja rengiant su Departamento veiklos sritimis susijusių teisės aktų projektus;
  • atlieka kitas funkcijas, būtinas tinkamam Tarnybos funkcijų radijo ryšio įrenginių ir galinių įrenginių, elektromagnetiniu suderinamumo ir radijo dažnių spektro valdymo srityse vykdymui.
 3. Be nurodytų specialiųjų tik Skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų, Skyrius pagal kompetenciją atlieka šias bendrąsias funkcijas:
  • dalyvauja Tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, komisijų, darbo grupių veikloje;
  • dalyvauja tarptautinių organizacijų ir ES institucijų, komitetų bei grupių veikloje;
  • teikia konsultacijas Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), Tarybos pirmininkui, Tarybos nariams, Tarybai, suinteresuotiems asmenims su Skyriaus veikla susijusiais klausimais;
  • dalyvauja atliekant kitus Tarybos pirmininko ir (arba) Tarybos pavedimus, susijusius su Tarnybai priskirtų funkcijų vykdymu.

 

Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Raimundas KuzelisSkyriaus vedėjas+370 616 43 451
Vilijus PučkoriusPatarėjas+370 620 96 585
Narsetas RimkusVyriausiasis specialistas+370 658 78 587
Rimgaudas Antanas KavaliūnasPatarėjas+370 687 30 752
Regimantas GruslysVyresnysis patarėjas+370 687 30 754
Aurimas PetrauskasPatarėjas+370 687 30 753
Egidijus NorkusVyriausiasis specialistas+370 658 78 072
Vilius PranaitisPatarėjas+370 658 78 527
Valė MirklienėVyriausioji specialistė+370 696 05 425
Vidmantas SagatysVyriausiasis specialistas+370 614 37 912
Andrius JuškauskasVyriausiasis specialistas+370 614 38 248
Viktor FedorovskijSpecialistas+370 659 78 078
Juozas RutkauskasSpecialistas+370 659 78 075
Bronislovas DzindzelėtaSpecialistas+370 69029 374
Elektromagnetinio suderinamumo skyrius

Funkcijos

 1. Skyriaus uždavinys – užtikrinti, kad Lietuvos Respublikoje naudojama aparatūra ir įrenginiai atitiktų Lietuvos Respublikoje galiojančius privalomuosius elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus.
 2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  • tikrina (atliekant bandymus), ar į Lietuvos Respubliką patenkančių ir eksploatuojamų radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių; aparatūros ir įrenginių bei transporto priemonių elektromagnetinio suderinamumo parametrai bei efektyvaus radijo dažnių spektro naudojimo parametrai atitinka privalomuosius reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose standartuose ir kituose normatyviniuose dokumentuose;
  • vykdo aparatūros ir įrenginių atitikties įvertinimą elektromagnetiniam suderinamumui ir efektyviam radijo dažnių spektro naudojimui;
  • atlieka juridinių ar fizinių asmenų užsakytus aparatūros, įrenginių bandymus pagal jų nurodytų standartų ir kitų normatyvinių dokumentų reikalavimus;
  • rengia aparatūros ir įrenginių bandymų ataskaitas;
  • dalyvauja rengiant su Skyriaus veiklos sritimi susijusių teisės aktų projektus;
  • atlieka kitas funkcijas, būtinas tinkamam Tarnybos funkcijų elektromagnetinio suderinamumo srityje vykdymui.
 3. Be nurodytų specialiųjų tik Skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų, Skyrius pagal kompetenciją atlieka šias bendrąsias funkcijas:
  • dalyvauja Tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, komisijų, darbo grupių veikloje;
  • dalyvauja tarptautinių organizacijų ir ES institucijų, komitetų bei grupių veikloje;
  • teikia konsultacijas Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), Tarybos pirmininkui, Tarybos nariams, Tarybai, suinteresuotiems asmenims su Skyriaus veikla susijusiais klausimais;
  • dalyvauja atliekant kitus Tarybos pirmininko ir (arba) Tarybos pavedimus, susijusius su Tarnybai priskirtų funkcijų vykdymu.
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Arvydas GiedraitisSkyriaus vedėjas+370 614 45 640
Raimondas ŠtulasPatarėjas+370 658 86 770
Vaidotas StankusVyriausiasis specialistas+370 659 78 107
Loreta SereičikienėPatarėja+370 686 03 318
Vygintas GudkovasVyresnysis inžinierius+370 671 21 050
Andrius StanaitisVyriausiasis specialistas+370 686 03 319
Mantas RėklysVyresnysis inžinierius+370 659 78 106
Laurynas JurkevičiusInžinierius+370 690 06 352
Edmundas Mikelionisvyriausiasis specialistas+370 616 54 570
Lilija NefienėVyriausioji specialistė+370 672 12 736
TEISĖS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS GRUPĖ

Funkcijos

 1. Grupės uždaviniai:
  • atlikti Tarnyboje rengiamų dokumentų ir atliekamų veiksmų, susijusių su Tarybos kompetencijai priskirtų funkcijų įgyvendinimu, atitikties norminiams teisės aktams ir suformuotai teismų praktikai vertinimą;
  • užtikrinti Tarnybos veiklos teisėtumą teisės aktų projektų rengimo, vertinimo ir teisės taikymo srityje;
  • užtikrinti vartotojų – elektroninių ryšių paslaugų gavėjų bei pašto paslaugos naudotojų, teisių ir teisėtų interesų apsaugą.
 2. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  • bendradarbiaudama su kitais Tarnybos padaliniais rengia Tarnybos norminių teisės aktų projektus;
  • bendradarbiaudama su kitais Tarnybos padaliniais rengia Tarybos nutarimų dėl įpareigojimų ir ekonominių sankcijų taikymo ūkio subjektams projektus;
  • bendradarbiaudama su kitais Tarnybos padaliniais nagrinėja ginčus tarp ūkio subjektų ne teismo tvarka ir rengia su tuo susijusių Tarybos nutarimų projektus;
  • atlieka kitų Tarybos nutarimų projektų teisėtumo ir teisinio įforminimo kontrolę;
  • vertina Tarnybos sprendimų ir veiksmų, susijusių su Tarnybos kompetencijai priskirtų įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimu, atitiktį norminiams teisės aktams ir teismų praktikai, teikia su tuo susijusias konsultacijas Tarnybos struktūriniams padaliniams, Tarybos pirmininkui ir Tarybai;
  • derina Tarnybos struktūrinių padalinių rengiamus raštus, kuriuose aiškinamos, nustatomos ar įgyvendinamos asmenų teisės ir pareigos, pateikiama Tarnybos pozicija, susijusi su Tarnybos kompetencijai priskirtų teisės aktų taikymu ar aiškinimu;
  • vertina, ar viešojo administravimo subjektų parengti ir Tarnybai pateikti teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, ES teisės aktus, kitus teisės aktus;
  • administruoja Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinę sistemą (TAIS);
  • koordinuoja ES teisės aktų perkėlimą ir įgyvendinimą Tarnyboje;
  • koordinuoja Tarybos pirmininko įsakymu sudarytos Ginčų sprendimo komisijos veiklą;
  • nagrinėja ginčus tarp galutinių paslaugų gavėjų ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjų bei ginčus tarp naudotojų ir pašto paslaugos teikėjų;
  • nagrinėja pašto paslaugos naudotojų ir elektroninių ryšių paslaugų gavėjų ginčus;
  • nagrinėja galutinių paslaugų vartotojų skundus bei teikia konsultacijas;
  • dalyvauja rengiant bendrą Lietuvos poziciją dėl stojimo į ES Teisingumo Teisme ir kitose ES teisminėse institucijose svarstomas bylas;
  • pagal poreikį bendradarbiaudama su kitais Tarnybos struktūriniais padaliniais, rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Tarnybos interesams teismuose, arbitraže, mediacijos procese, kitose teisėsaugos institucijose elektroninių ryšių, pašto, geležinkelių transporto veiklos, patikimumo užtikrinimo paslaugų teikimo, atlyginimo už dokumentų teikimą ir registro objekto registravimą dydžių apskaičiavimo bei viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos ir ribojamos viešosios informacijos platinimo reguliavimo klausimais, taip pat bankrutuojančių įmonių kreditorių susirinkimuose, atlieka atstovaujamojo vardu procesinius veiksmus.
  • teikia pasiūlymus dėl sričių susijusių su Tarnybos kompetencija teisinio reguliavimo tobulinimo.
 3. Be šių nurodytų nuostatų tik Grupės kompetencijai priskirtų funkcijų, Grupė pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
  • dalyvauja Tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, komisijų, darbo grupių veikloje;
  • dalyvauja tarptautinių organizacijų ir ES institucijų, komitetų bei grupių veikloje;
  • teikia konsultacijas Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), Tarybos pirmininkui, Tarybai, Tarybos nariams, suinteresuotiems asmenims su Grupės veikla susijusiais klausimais;
  • dalyvauja atliekant kitus Tarybos pirmininko ir (arba) Tarybos pavedimus, susijusius su Tarnybai priskirtų funkcijų vykdymu.

 

Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Aridana JurčiukonienėGrupės vadovė+370 660 37 433
Gintarė LapkauskienėVyriausioji patarėja (duomenų apsaugos pareigūnė, teisėkūros klausimai)+370 658 15 848
Kristina MasiulytėVyriausioji patarėja (teisėkūros klausimai)+370 614 45 650
Dovilė SereičikaitėVyresnioji patarėja (teisėkūros klausimai)+370 659 78 095
Kotryna PūrienėVyresnioji patarėja (teisės taikymo klausimai)+370 616 97 551
Ugnė RamaneckienėVyresnioji patarėja (teisės taikymo klausimai)+370 667 66570
Kristina BaltauskienėPatarėja (teisės taikymo klausimai)+370 659 78 090
Aneta MaksimovičPatarėja (vartotojų konsultavimas, ginčų, skundų nagrinėjimo klausimai)+370 659 78 081
Audra NarūnėVyriausioji specialistė (vartotojų konsultavimas, ginčų, skundų nagrinėjimo klausimai)+370 659 78 082
Anastasija JerochovaVyriausioji specialistė (vartotojų konsultavimas, ginčų, skundų nagrinėjimo klausimai)+370 659 78 092
Inesa PauliukevičiūtėVyriausioji specialistė (vartotojų konsultavimas, ginčų, skundų nagrinėjimo klausimai)+370 691 41870
Evelina AbraitytėVyriausioji specialistė (vartotojų konsultavimas, ginčų, skundų nagrinėjimo klausimai)+370 691 80389
Laura VareikienėVyriausioji specialistė (teisėkūros klausimai)+370 640 78 087
Lina StankevičienėPatarėja (teisės taikymo klausimai)+370 659 78 093
STRATEGINIO VALDYMO GRUPĖ

Funkcijos

 1. Grupės uždaviniai – koordinuoti Tarnybos veiklos strategiją ir jos įgyvendinimą, koordinuoti kitų Tarnybos struktūrinių padalinių veiklą rengiant Tarnybos veiklos sritimis susijusią informaciją, bendradarbiaujant ir palaikant ryšius su užsienio, ES ir tarptautinėmis organizacijomis, analizuojant geriausią praktiką ir formuojant bendrą Lietuvos poziciją Tarnybos veiklos sričiai priskirtais klausimais; užtikrinti išorinę ir vidinę komunikaciją su Tarnybos veikla susijusiais klausimais.
 2. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  • koordinuoja Tarnybos veiklos strateginio valdymo procesą;
  • koordinuoja Tarnybos biudžeto planavimo procesą ir nagrinėja su tuo susijusius klausimus;
  • rengia Tarnybos strateginių, veiklos ir investicijų planų projektus bei jų vykdymo ataskaitas;
  • rengia Tarnybos pajamų už teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus planus bei pajamų prognozes, apskaičiuoja lėšų poreikį Tarnybos programoms, uždaviniams ir priemonėms įgyvendinti, atlieka pajamų analizę;
  • atsako ir koordinuoja statistinės ir kitos informacijos (pavyzdžiui, klausimynų, ataskaitų, apklausų) su Tarnybos veikla susijusiais klausimais rinkimą, rengimą, pateikimą ir viešinimą;
  • rengia Tarnybos metines veiklos ataskaitas;
  • koordinuoja Tarnybos ir pagal poreikį bendros Lietuvos Respublikos pozicijos formavimą ir atstovavimą užsienio, ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose, jose organizuojamuose pasitarimuose, komisijose ir darbo grupėse;
  • koordinuoja Tarnybos bendradarbiavimą ir palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos, užsienio, ES, tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis;
  • pagal poreikį analizuoja ES institucijų, tarptautinių organizacijų sprendimus, rekomendacijas, kitų šalių patirtį ir praktiką Tarnybos veiklai aktualiais klausimais;
  • atlieka duomenų, susijusių su Tarnybos veikla, užsienio ir kitų institucijų praktika, tendencijomis, prognozėmis, analizę, rengia su tuo susijusias apžvalgas, teikia pasiūlymus dėl Tarnybos veiklos planavimo, įgyvendinimo ir tobulinimo;
  • koordinuoja informacijos skelbimą Tarnybos interneto svetainėse ir kitose jos valdomose visuomenės informavimo priemonėse, organizuoja su Tarnybos veikla susijusios informacijos sklaidą kitose visuomenės informavimo priemonėse;
  • organizuoja ir koordinuoja visuomenės, ūkio subjektų, vartotojų, kitų tikslinių grupių švietimą Tarnybos veiklos klausimais;
  • analizuoja Tarnybos teikiamų viešųjų ir kitų paslaugų, pateikiamos informacijos, konsultavimo veiklos ir kitų aktualių Tarnybos veiklos kokybės aspektų vertinimą ir jo gerinimo galimybes, koordinuoja su tuo susijusių priemonių įgyvendinimą;
  • analizuoja Tarnybos valdomų duomenų atvėrimo galimybes, koordinuoja atvėrimo procesą;
  • organizuoja ir vykdo Tarnybos reprezentacinę veiklą;
  • organizuoja ir vykdo Tarnybos vidinę komunikaciją.
 3. Be nurodytų specialiųjų tik Grupės kompetencijai priskirtų funkcijų, Grupė pagal kompetenciją atlieka šias bendrąsias funkcijas:
  • dalyvauja Tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, komisijų, darbo grupių veikloje;
  • dalyvauja tarptautinių organizacijų ir ES institucijų, komitetų bei grupių veikloje;
  • teikia konsultacijas Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), Tarybos pirmininkui, Tarybos nariams, Tarybai, suinteresuotiems asmenims su Grupės veikla susijusiais klausimais;
  • dalyvauja atliekant kitus Tarybos pirmininko ir (arba) Tarybos pavedimus, susijusius su Tarnybai priskirtų funkcijų vykdymu.
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Rimas ValungevičiusL. e. grupės vadovo pareigas+370 649 87 936
Rima AukštuolytėKomunikacijos projektų vadovė+370 649 51 634
Marija GrumblienėKoordinatorė komunikacijos projektų, dizainerė+370 671 76 471
Gintarė RibinskienėKoordinatorė (edukaciniai projektai ir vidinės komunikacijos klausimai)+370 688 21 469
Rita KarpuvienėKoordinatorė (edukaciniai projektai ir vidinės komunikacijos klausimai)+370 691 80 232
Inga RimkevičienėVyriausioji patarėja (tarptautinio bendradarbiavimo klausimai)+370 616 43 452
Paulius VainaPatarėjas (tarptautinio bendradarbiavimo klausimai)+370 615 25 403
Vaida JuknienėVyresnioji patarėja (tarptautinio bendradarbiavimo klausimai)+370 679 80 586
Jūratė ČiočienėPatarėja (tarptautinio bendradarbiavimo klausimai)+370 682 23 906
Jolita SpudulienėVyresnioji ekspertė (procesų valdymo klausimai)+370 690 16 707
Lina StasiūnaitėAnalitikė (statistikos klausimai)+370 659 78 088
Viktorija GoferienėAnalitikė+370 659 78123
VEIKLOS VALDYMO DEPARTAMENTAS

Funkcijos

 1. Departamento uždavinys yra užtikrinti visos Tarnybos veiklos valdymą, bendrųjų funkcijų vykdymą.
 2. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  • organizuoja žmogiškųjų išteklių valdymą ir plėtrą ir dalyvauja formuojant Tarnybos organizacinę kultūrą;
  • formuoja Tarnybos personalo mokymo prioritetus, sudaro personalo mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą;
  • rengia komandiruočių į užsienį planus, sistemina, analizuoja informaciją apie Tarnybos personalo komandiruotes į užsienį;
  • organizuoja informacinių sistemų valdymą, naudojimą ir priežiūrą Tarnyboje;
  • analizuoja Tarnybos veiklos skaitmenizavimo galimybes bei koordinuoja skaitmenizavimo procesą;
  • sprendžia Tarnybos turto valdymo ir priežiūros klausimus;
  • užtikrina Tarnybos aprūpinimą materialiniais ištekliais;
  • užtikrina tinkamą civilinės saugos funkcijų įgyvendinimą Tarnyboje;
  • formuoja ir vykdo viešųjų pirkimų politiką Tarnyboje;
  • užtikrina Tarnybos dokumentų valdymą;
  • užtikrina efektyvų Tarnybos turto naudojimą.
  • rengia vidaus administravimo teisės aktų projektus – personalo, atostogų, komandiruočių ir kitais veiklos klausimais;
  • organizuoja Tarnybos dokumentų vertimus į (iš) užsienio kalbas ir prižiūri lietuvių kalbos normų laikymąsi Tarnyboje;
  • organizuoja ir vykdo Tarnybos dokumentų valdymą informacinių sistemų pagalba;
  • formuoja, tvarko Tarnybos archyvą ir užtikrina dokumentų rengimo ir tvarkymo reikalavimų laikymąsi Tarnyboje;
  • užtikrina asmens duomenų apsaugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;
  • vertina, ar Tarnybos sudaromi sandoriai ir Tarybos pirmininko įsakymų Tarnybos veiklos klausimais projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus;
  • nagrinėja bendro pobūdžio asmenų pateiktus prašymus ir skundus.
 3. Be šių nurodytų nuostatų tik Departamento kompetencijai priskirtų funkcijų, Departamentas pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
  • dalyvauja Tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, komisijų, darbo grupių veikloje;
  • dalyvauja tarptautinių organizacijų ir ES institucijų, komitetų bei grupių veikloje;
  • teikia konsultacijas Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), Tarybos pirmininkui, Tarybai, Tarybos nariams, suinteresuotiems asmenims su Departamento veikla susijusiais klausimais;
  • dalyvauja atliekant kitus Tarybos pirmininko ir (arba) Tarybos pavedimus, susijusius su Tarnybai priskirtų funkcijų vykdymu.
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Auksė BlažienėKoordinatorė+370 618 13 475
Vitalija Baimler-SaveikienėEkspertė+370 661 95 212
Viktė JacytėAdministratorė+370 661 55 316
Rima SerapinienėVyriausioji specialistė+370 658 95 217
Lina KazlauskaitėSpecialistė+370 682 71 582
Gerda Štaraitė- Barsulienėl.e.p. Departamento direktorės pareigas+370 616 54586
Informacinių technologijų skyrius

Funkcijos

 1. Skyriaus uždavinys – organizuoti informacinių sistemų valdymą.
 2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  • užtikrina efektyvų Tarnybos informacinių sistemų, kompiuterinės ir komunikacijų įrangos naudojimą;
  • analizuoja Tarnybos veiklos skaitmenizavimo galimybes, koordinuoja skaitmenizavimo procesą;
  • užtikrinta elektroninės informacijos saugos Tarnybos informacinėse sistemose reikalavimų įgyvendinimą;
  • dalyvauja vystant Tarnybos informacines sistemas;
  • vykdo Tarnybos informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimą;
  • užtikrina Tarnybos informacinių technologijų (informacinių sistemų, kompiuterių tinklo) saugumą;
  • vykdo Tarnyboje naudojamos kompiuterinės ir programinės įrangos priežiūrą.
 3. Be šių nurodytų nuostatų  tik Skyriaus  kompetencijai priskirtų funkcijų, Skyrius pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
  • dalyvauja Tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, komisijų, darbo grupių veikloje;
  • dalyvauja tarptautinių organizacijų ir ES institucijų, komitetų bei grupių veikloje;
  • teikia konsultacijas Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), Tarybos pirmininkui, Tarybai, Tarybos nariams, suinteresuotiems asmenims su Skyriaus veikla susijusiais klausimais;
  • dalyvauja atliekant kitus Tarybos pirmininko ir (arba) Tarybos pavedimus, susijusius su Tarnybai priskirtų funkcijų vykdymu.
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Rytis VerbaitisIT sistemų administratorius+370 698 36 611
Vilius MitkaInformacinių technologijų specialistas+370 691 50 883
Mykola KomissarovIT sistemų administratorius+370 658 41 340
Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius

Funkcijos

 1. Skyriaus uždaviniai:
  • formuoti ir vykdyti viešųjų pirkimų politiką Tarnyboje;
  • užtikrinti efektyvų Tarnybos turto naudojimą, priežiūrą.
 2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestą uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  • vykdo viešuosius pirkimus ir nagrinėja visus su viešaisiais pirkimais susijusius klausimus;
  • sprendžia Tarnybos turto valdymo ir priežiūros klausimus;
  • vykdo Tarnybos aprūpinimą materialiniais ištekliais;
  • užtikrina tinkamą civilinės saugos funkcijų įgyvendinimą Tarnyboje;
  • užtikrina Tarnybos turto apsaugą, elektros ir šilumos energijos saugų ir taupų naudojimą;
  • užtikrina tinkamą civilinės saugos funkcijų įgyvendinimą Tarnyboje;
  • atstovauja Tarnybai vykdant statybų ir remonto darbus;
  • užtikrina Tarnybos materialinių išteklių apsaugą ir gaisrinę saugą;
  • organizuoja saugą darbe ir gaisrinę saugą;
  • organizuoja Tarnybos darbuotojų aprūpinimą asmeninėmis apsaugos priemonėmis, darbo priemonėmis ir medžiagomis.
 3. Be šių nuostatų 4 punkte nurodytų tik Skyriaus  kompetencijai priskirtų funkcijų, Skyrius pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
  • dalyvauja Tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, komisijų, darbo grupių veikloje;
  • dalyvauja tarptautinių organizacijų ir ES institucijų, komitetų bei grupių veikloje;
  • teikia konsultacijas Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), Tarybos pirmininkui, Tarybai, Tarybos nariams, suinteresuotiems asmenims su Skyriaus veikla susijusiais klausimais;
  • dalyvauja atliekant kitus Tarybos pirmininko ir (arba) Tarybos pavedimus, susijusius su Tarnybai priskirtų funkcijų vykdymu.

 

Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Lina LiaudanskaitėSkyriaus vedėja+370 647 16 899
Kristina JuodikienėEkspertė+370 616 36 099
Ieva AidietėEkspertė+370 671 97268
Džiuljeta OleškevičienėVyriausioji specialistė+370 620 47 007
Ernesta Urbaitytė-KazlauskėKoordinatorė+370 65 97 8086
Algis IlgisŪkio administratorius+370 616 46 456
FINANSŲ SKYRIUS

Funkcijos

 1. Skyriaus uždavinys – užtikrinti Tarnybos sąskaitų tvarkymą ir atliekamų finansinių operacijų teisėtumą.
 2. Skyrius, įgyvendindama jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  • organizuoja finansinę apskaitą;
  • vykdo finansų kontrolę;
  • rengia finansinių ataskaitų rinkinius ir statistines ataskaitas;
  • užtikrina finansinių ataskaitų rinkinių informacijos pateikimą į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS);
  • užtikrina teisingą ir savalaikį mokesčių ir įmokų į biudžetą, socialinio draudimo ir kitus pensinius fondus sumokėjimą;
  • kontroliuoja projektų, finansuojamų iš tarptautinių programų ir įvairių fondų, lėšų panaudojimą;
  • rengia teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  • vykdo Tarnybos valdomo valstybės turto ir nuosavybės apskaitą, ūkinių procesų ir finansinės veiklos rezultatų apskaitą ir kontrolę;
  • skaičiuoja užmokesčių už Tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifų dydžius, atsižvelgiant į sąnaudas;
  • dalyvauja derinant Tarnybos darbo užmokesčio fondo, išlaidų planavimo, apskaitos analizės ir kontrolės užduotis.
 3. Be šių nurodytų nuostatų tik Skyriaus  kompetencijai priskirtų funkcijų, Skyrius pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
  • dalyvauja Tarnybos ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, komisijų, darbo grupių veikloje;
  • dalyvauja tarptautinių organizacijų ir ES institucijų, komitetų bei grupių veikloje;
  • teikia konsultacijas Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), Tarybos pirmininkui, Tarybai, Tarybos nariams, suinteresuotiems asmenims su Skyriaus veikla susijusiais klausimais;
  • dalyvauja atliekant kitus Tarybos pirmininko ir (arba) Tarybos pavedimus, susijusius su Tarnybai priskirtų funkcijų vykdymu.
Vardas PavardėPareigosEl. paštasTel.Funkcijos
Janina KlimovičienėSkyriaus vedėja+370 693 75 943
Viktorija KuklienėVyresnioji patarėja+370 620 30 424
Jovita MackevičFinansų specialistė+370 699 10 667
Silva LiaučiūtėFinansininkė+370 661 36779
Ana AleksienėFinansininkė+370 659 78 071