VEIKLOS SRITYS:

Vadovų darbotvarkės

 • 2021-10-27 - 2021-10-29

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis ir l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas Virgilijus Stundžia dalyvauja Dvynių projekto vidiniame ir oficialiame Priežiūros komiteto susitikimuose Ukrainoje, Kijeve

 • 2021-10-18 12:00 - 2021-10-18 13:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja susitikime su Lietuvos pašto ir Susisiekimo ministerijos atstovais dėl UPP tarifų

 • 2021-07-14 - 2021-07-15

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis nuotoliniu būdu dalyvauja Dvynių projekto 7-ajame Priežiūros komiteto posėdyje

 • 2021-06-22 10:00 - 2021-06-22 11:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis, direktoriaus pavaduotojai Lina Rainienė ir Augutis Čėsna nuotoliniame susitikime su mobiliojo ryšio operatorių vadovais aptaria 700 MHz radijo dažnių juostos plėtros planą

 • 2021-06-16 09:00 - 2021-06-16 14:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis 20-ojoje nuotolinėje Reguliuotojų konferencijoje pristato RRT veiklą ir dalinasi reguliavimo patirtimi, sukaupta per du veiklos dešimtmečius

 • 2021-06-11 10:30 - 2021-06-11 13:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja 2-ojoje nuotolinėje Nepriklausomų reguliuotojų grupės (IRG) generalinėje asamblėjoje ir Adminstracinės valdybos susitikime

 • 2021-06-10 10:30 - 2021-06-10 17:35

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja 47-ajame nuotoliniame BEREC plenariniame posėdyje ir BEREC valdybos susitikime

 • 2021-06-09 15:00 - 2021-06-09 17:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja nuotoliniame Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) aukšto lygio vadovų susitikime dėl BEREC tarptautinio bendradarbiavimo

 • 2021-06-09 10:50 - 2021-06-09 11:20

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis, direktoriaus pavaduotojai Ieva Žilionienė, Lina Rainienė ir Augutis Čėsna LRS Ekonomikos komiteto nuotoliniame posėdyje pristato Ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. veiklos ataskaitą

 • 2021-05-26 13:00 - 2021-05-26 13:30

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis, direktoriaus pavaduotojos Ieva Žilionienė ir Lina Rainienė Vyriausybės nuotoliniame pasitarime pristato patikimumo užtikrinimo paslaugų rinkos ir Ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. veiklos ataskaitas

 • 2021-04-22 10:00 - 2021-04-22 16:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis, direktoriaus pavaduotojai Lina Rainienė, Ieva Žilionienė ir Augutis Čėsna RRT organizuojamame nuotoliniame susitikime su elektroninių ryšių rinkos dalyviais pristato praėjusių metų RRT veiklos rezultatus, aptaria elektroninių ryšių reguliavimo ir plėtros aktualijas Lietuvoje ir užsienyje

 • 2021-04-01 - 2021-04-02

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis nuotoliniu būdu dalyvauja Dvynių projekto 6-ajame Priežiūros komiteto posėdyje

 • 2021-03-22 - 2021-03-24

  RRT direktoriaus pavaduotoja Ieva Žilionienė dalyvauja nuotoliniame Pasauliniame skaitmeninių sprendimų kongrese (WSA), pirmininkauja Įtraukties ir įgalinimo kategorijos skaitmeninių sprendimų pristatymo sesijai

 • 2021-03-22 - 2021-03-25

  RRT direktoriaus pavaduotoja Lina Rainienė nuotoliniu būdu atstovauja 70-ajame Skirtųjų vardų ir numerių interneto korporacijos (ICANN) susitikime ir Vyriausybinio patariamojo komiteto (GAC) posėdyje rengiant komunikatą, pirmininkauja GAC Žmogaus teisių ir tarptautinės jurisdikcijos darbo grupės posėdžiui

 • 2021-03-15 - 2021-03-19

  RRT direktoriaus pavaduotoja Lina Rainienė vykdydama Dvynių projektą veda nuotolinius seminarus rinkos prieigos ir paslaugų kokybės priežiūros klausimais

 • 2021-03-11 - 2021-03-12

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis nuotoliniu būdu dalyvauja Europos elektroninių ryšių reguliuotojų grupės (BEREC) vadovų ir valdybos narių plenariniame posėdyje ir Nepriklausomų reguliuotojų grupės (IRG) generalinėje asamblėjoje

 • 2021-02-23 08:30 - 2021-02-23 10:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis, direktoriaus pavaduotojai Mindaugas Žilinskas ir Lina Rainienė nuotoliniame LRS Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje pristato asmens duomenų kibernetinio saugumo užtikrinimo klausimus

 • 2021-02-22 14:00 - 2021-02-22 15:40

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis ir direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Žilinskas nuotoliniame LRS Ekonomikos komiteto posėdyje pristato 5G plėtros klausimus

 • 2021-02-16 11:00 - 2021-02-16 14:00

  RRT direktoriaus pavaduotoja Lina Rainienė dalyvauja nuotoliniame Europos Komisijos 83-jame Komunikacijų komiteto posėdyje

 • 2021-02-08 - 2021-02-12

  RRT direktoriaus pavaduotoja Lina Rainienė vykdydama Dvynių projektą veda nuotolinius seminarus Elektroninių ryšių įstatymo įgyvendinimo klausimais

 • 2021-02-02 14:00 - 2021-02-02 15:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis nuotoliniame susitikime su susisiekimo ministru Mariumi Skuodžiu aptaria elektroninių ryšių sektoriaus aktualijas ir 5G ryšio klausimus

 • 2021-01-28

  RRT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Žilinskas nuotoliniame posėdyje su Krašto apsaugos ministerijos, Susisiekimo ministerijos, LR Prezidentūros, LR Vyriausybės, mobiliojo ryšio operatorių ir LRTC atstovais aptaria valstybinio kritinio ryšio tinklo klausimus

 • 2021-01-14 - 2021-01-15

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja Dvynių projekto nuotoliniame 5-ajame Priežiūros komiteto susitikime

 • 2020-12-14 15:30 - 2020-12-14 16:30

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis, direktoriaus pavaduotojai Mindaugas Žilinskas ir Lina Rainienė nuotoliniame susitikime su „Tele2“ grupės aukščiausio lygio vadovais aptaria „Tele2“ grupės projekto ir informacijos teikimo RRT klausimus

 • 2020-12-10 16:30 - 2020-12-10 17:30

  RRT direktoriaus pavaduotojai Mindaugas Žilinskas ir Lina Rainienė dalyvauja nuotoliniame susitikime su „Bitės Lietuvos“, „Telia Lietuvos“ ir Lietuvos radijo ir televizijos centro (LRTC) atstovais

 • 2020-12-09 - 2020-12-11

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja nuotoliniame Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) tvarumo seminare, Nepriklausomų reguliuotojų grupės (IRG) generalinėje asamblėjoje ir BEREC plenariniame posėdyje

 • 2020-12-08 - 2020-12-11

  RRT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Žilinskas dalyvauja nuotoliniame Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (CEPT) plenariniame posėdyje Pasaulinei radijo komunikacijos konferencijai (WRC 23) pasirengti

 • 2020-12-04

  RRT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Žilinskas nuotoliniu būdu dalyvauja Europos Komisijos Radijo spektro politikos darbo grupės (RSPG) neeiliniame posėdyje

 • 2020-11-13

  RRT direktoriaus pavaduotoja Ieva Žilionienė dalyvauja 5-ajame nuotoliniame skaitmeninių rinkų harmonizavimo ekspertų diskusijų posėdyje

 • 2020-11-17 - 2020-11-20

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja Dvynių projekto nuotoliniame seminare „Galutinių vartotojų ir visuomenės informavimo apie paslaugų kokybę būdai“

 • 2020-11-16 - 2020-11-20

  RRT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Žilinskas dalyvauja nuotoliniame ITU Elektroninių ryšių komiteto (ECC) plenariniame posėdyje

 • 2020-11-06 10:00 - 2020-11-06 10:30

  RRT direktoriaus pavaduotoja Lina Rainienė, Strategijos departamento ir Tinklų reguliavimo departamento atstovai nuotoliniame susitikime su Estijos pašto atstovais aptaria pašto veiklos klausimus

 • 2020-10-26 10:00 - 2020-10-26 11:00

  RRT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Žilinskas nuotoliniame susitikime su „Telia Lietuvos“ technologijų infrastruktūros vadovu Andriumi Šemaškevičiumi ir teisės specialistu aptaria 5G dažnių aukciono ir „Mezon“ pardavimo klausimus

 • 2020-10-23 09:30 - 2020-10-23 11:00

  RRT direktoriaus pavaduotojai Mindaugas Žilinskas, Lina Rainienė ir Ieva Žilionienė nuotoliniame susitikime su Lietuvos verslo konfederacijos prezidentui Andriumi Romanovskiu ir mobiliojo ryšio operatorių atstovais aptaria 5G dažnių skyrimo ir RRT tarybos modelio kūrimo klausimus

 • 2020-10-22 14:00 - 2020-10-22 15:30

  RRT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Žilinskas ir Radijo ryšio departamento vadovai nuotoliniame susitikime su mobiliojo ryšio operatorių atstovais aptaria 5G radijo dažnių aukciono tipo pasirinkimo klausimus

 • 2020-10-20 10:30 - 2020-10-20 12:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis ir direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Žilinskas nuotoliniame susitikime su LR Prezidento patarėjais pristato 5G ryšio klausimus

 • 2020-10-07 - 2020-10-08

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja Dvynių projekto nuotoliniame 4-ajame Priežiūros komiteto susitikime

 • 2020-10-06 15:00 - 2020-10-29 17:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis ir direktoriaus pavaduotoja Lina Rainienė dalyvauja nuotoliniame susitikime su „Bitės Lietuvos“ ir „Tele2“ vadovais

 • 2020-10-01 - 2020-10-02

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja nuotolinėje 3-oje Nepriklausomų reguliuotojų grupės (IRG) generalinėje asamblėjoje ir nuotoliniame 44-jame BEREC plenariniame posėdyje

 • 2020-09-30

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja nuotoliniame aukšto lygio BEREC seminare

 • 2020-09-21 - 2020-09-24

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis, direktoriaus pavaduotoja Lina Rainienė ir l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas Ieva Žilionienė veda Dvynių projekto nuotolinį seminarą „Reguliuotojų nepriklausomumo ES strateginiai aspektai: politika ir praktika“

 • 2020-09-14 - 2020-09-18

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja Dvynių projekto nuotoliniame susitikime „Paslaugų kokybės įvertinimo sistemos gairių rengimas“

 • 2020-08-17 - 2020-08-19

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja Dvynių projekto nuotoliniuose mokymuose „Galutinių vartotojų ir visuomenės informavimo apie paslaugų kokybę būdai“

 • 2020-08-06 - 2020-08-07

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja Dvynių projekto nuotoliniame 3-jame Priežiūros komiteto susitikime

 • 2020-07-23 13:00 - 2020-07-23 14:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja nuotoliniame RRT tarybos posėdyje

 • 2020-06-11 - 2020-06-12

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja nuotoliniame 43-jame BEREC plenariniame posėdyje

 • 2020-06-10 13:00 - 2020-06-10 14:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja nuotoliniame RRT tarybos posėdyje

 • 2020-06-05 10:00 - 2020-06-05 11:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis ir RRT direktoriaus pavaduotojai Mindaugas Žilinskas, Lina Rainienė bei Ieva Žilionienė dalyvauja nuotoliniame RRT 2019 m. veiklos ataskaitos pristatyme Seime

 • 2020-05-22 10:30 - 2020-05-22 15:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja Dvynių projekto nuotoliniame Priežiūros komiteto susitikime

 • 2020-02-24 10:00 - 2020-02-24 11:30

  RRT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Žilinskas dalyvauja susitikime su LRTC atstovais dėl skaitmeninės televizijos išjungimo

 • 2020-02-20 14:00 - 2020-02-20 14:30

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis ir direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Žilinskas dalyvauja susitikime su BITĖS grupės generaliniu direktoriumi Nikita Sergienko

 • 2020-02-11 08:00 - 2020-02-11 17:00

  L. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas Ieva Žilionienė dalyvauja Saugesnio interneto dienai skirtame renginyje Kaune

 • 2020-02-11 13:30 - 2020-02-11 14:30

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis ir pavaduotojas Mindaugas Žilinskas dalyvauja susitikime LR Prezidentūroje dėl 5G problematikos

 • 2020-01-14 09:00 - 2020-01-14 11:00

  RRT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Žilinskas ir l. e. direktoriaus pavaduotoja Ieva Žilionienė dalyvauja susitikime su judriojo ryšio operatoriais ir LRTC dėl judriojo radijo ryšio tinklų duomenų perdavimo greitaveikos skaičiavimų ir jų rezultatų skelbimo, dėl duomenų bazių apsikeitimo formatų ir kartotuvų registracijos

 • 2019-12-19 13:00 - 2019-12-19 14:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja RRT tarybos posėdyje.

 • 2019-11-07 13:00 - 2019-11-07 14:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja RRT tarybos posėdyje.

 • RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis ir direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Žilinskas dalyvauja susitikime su Telecentro vadovu Remigijumi Šeriu

 • 2019-10-16 11:00 - 2019-10-16 12:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja susitikime LR Prezidentūroje.

 • 2019-10-14 - 2019-10-14 10:00

  RRT direktoriaus pavaduotojas M.Žilinskas dalyvauja susitikime su Turto banko atstovais

 • 2019-10-10 13:00 - 2019-10-10 14:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja susitikime LR Prezidentūroje.

 • 2019-09-12 15:00 - 2019-09-12 16:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolkskis ir l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas Ieva Žilionienė dalyvauja susitikime su Moldovos ambasadoriumi p. Serghei Mihov

 • 2019-09-12 13:00 - 2019-09-12 14:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja RRT tarybos posėdyje

 • 2019-09-10 09:00 - 2019-09-10 10:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis ir l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas Ieva Žilionienė dalyvauja susitikime su „Telia“ vadovais

 • 2019-06-19 10:00 - 2019-06-19 12:00

  RRT direktoriaus pavaduotoja Lina Rainienė dalyvauja susitikime su Kosovo nacionalinės ryšių komisijos (ARKEP) atstovais

 • 2019-06-10 12:45 - 2019-06-10 17:00

  RRT direktoriaus pavaduotoja Ieva Žilionienė dalyvauja susitikime su pašto rinkos dalyviais.

 • 2019-06-19 12:00 - 2019-06-19 18:00

  RRT direktoriaus pavaduotoja Ieva Žilionienė, kaip Lietuvos nacionalinė ekspertė, dalyvauja konkurse „Naujasis knygnešys 2019“

 • 2019-04-05 13:30 - 2019-04-05 14:15

  RRT direktorius F.Dobrovolskis ir RRT direktoriaus pavaduotojas M.Žilinskas dalyvauja susitikime su KAM viceministru E.Kerza dėl 5G dažnių klausimų

 • 2019-04-05 14:30 - 2019-04-05 15:30

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja RRT tarybos posėdyje

 • 2019-03-11 10:00 - 2019-03-11 11:00

  RRT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Žilinskas dalyvauja susitikime su Telia atstovais dėl 5G plėtros galimybių Lietuvoje

 • 2019-03-18 10:00 - 2019-03-18 11:00

  RRT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Žilinskas dalyvauja susitikime su „Bitė Lietuva“ atstovais

 • 2019-03-19 - 2019-03-19

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis, pavaduotoja Lina Rainienė ir l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas Ieva Žilionienė dalyvauja kasmetiniame susitikime su e. ryšių rinkos dalyviais.

 • 2019-02-08 14:00 - 2019-02-08 15:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja RRT tarybos posėdyje.

 • 2019-01-21 10:00 - 2019-01-21 11:30

  RRT l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas Ieva Žilionienė dalyvauja susitikime su „Rail Baltica“ atstovais

 • 2019-01-11 13:00

  RRT direktoriaus pavaduotoja Lina Rainienė ir l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas Ieva Žilionienė dalyvauja kasmetiniame susitikime su EK atstovais, kuriame bus aptarta Lietuvos elektroninių ryšių sektoriaus dinamika bei ryšių veiklos reguliavimo aktualijos.

 • 2018-11-20 - 2018-11-21

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis ir l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas Ieva Žilionienė dalyvauja EaPeReg plenariniame posėdyje ir seminare Vilniuje.

 • 2018-11-09 14:00 - 2018-11-09 15:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja RRT tarybos posėdyje.

 • 2018-10-17 13:30

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis Lietuvos Respublikos Vyriausybėje pristato 2017 m. RRT veiklos ataskaitą.

 • 2018-09-26 15:00

  Direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja RRT tarybos posėdyje.

 • 2018-09-26 11:15

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis ir pavaduotoja Ieva Žilionienė Lietuvos Respublikos Seime pristato 2017 m. RRT veiklos ataskaitą.

 • 2018-08-23 - 2018-08-24

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis ir jo pavaduotojai: Lina Rainienė, Ieva Žilionienė, Mindaugas Žilinskas dalyvauja RRT organizuotame 15-tame Baltijos šalių reguliuotojų susitikime.

 • 2018-07-31 14:00 - 2018-07-31 15:30

  RRT direktoriaus pavaduotoja, konkurso „World Summit Awards“ Lietuvos nacionalinė ekspertė Ieva Žilionienė dalyvauja komisijos narių posėdyje, ruošiantis nacionalinės atrankos konkursui „Naujasis knygnešys 2018“.

 • 2018-03-29 - 2018-03-30

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja Dvynių projekto Priežiūros komiteto susitikime Gruzijoje, Tbilisyje.

 • 2018-03-29

  RRT direktoriaus pavaduotoja Ieva Žilionienė dalyvauja Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdyje Susisiekimo ministerijoje.

 • 2018-03-28

  RRT direktoriaus pavaduotoja Ieva Žilionienė dalyvauja RRT organizuojamame pašto rinkos dalyviams skirtame renginyje „Pašto sektoriaus reguliavimo pokyčiai“.

 • 2018-03-07 - 2018-03-09

  Direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja Nepriklausomų reguliuotojų grupės (IRG)/Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) Plenarinėje konferencijoje ir seminare Slovakijoje, Bratislavoje.

 • 2018-01-20

  Direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja RRT tarybos posėdyje.

 • 2018-01-09

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis, direktoriaus pavaduotojos Lina Rainienė ir Ieva Žilionienė dalyvauja elektroninių ryšių rinkos dalyviams skirtame renginyje „Skaitmeninės rinkos plėtros Lietuvoje ir ES aspektai“, kurį organizuoja RRT.