VEIKLOS SRITYS:

Vadovų darbotvarkės

 • 2021-04-01 - 2021-04-02

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja Dvynių projekto nuotoliniame 6-ajame Priežiūros komiteto posėdyje

 • 2021-03-22 - 2021-03-24

  RRT direktoriaus pavaduotoja Ieva Žilionienė dalyvauja Pasauliniame skaitmeninių sprendimų kongrese (WSA), pirmininkauja Įtraukties ir įgalinimo kategorijos skaitmeninių sprendimų pristatymo sesijai

 • 2021-03-22 - 2021-03-25

  RRT direktoriaus pavaduotoja Lina Rainienė atstovauja nuotoliniame 70-ajame Skirtųjų vardų ir numerių interneto korporacijos (ICANN) susitikime ir Vyriausybinio patariamojo komiteto (GAC) susitikime rengiant komunikatą, pirmininkauja GAC Žmogaus teisių ir tarptautinės jurisdikcijos darbo grupės posėdyje

 • 2021-03-15 - 2021-03-19

  RRT direktoriaus pavaduotoja Lina Rainienė vykdydama Dvynių projektą veda nuotolinius seminarus rinkos prieigos ir paslaugų kokybės priežiūros klausimais

 • 2021-03-11 - 2021-03-12

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja Europos elektroninių ryšių reguliuotojų grupės (BEREC) vadovų ir valdybos narių plenariniame posėdyje ir Nepriklausomų reguliuotojų grupės (IRG) generalinėje asamblėjoje

 • 2021-02-23 08:30 - 2021-02-23 10:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis, direktoriaus pavaduotojai Mindaugas Žilinskas ir Lina Rainienė dalyvauja nuotoliniame LRS Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje asmens duomenų kibernetinio saugumo užtikrinimo klausimais

 • 2021-02-22 14:00 - 2021-02-22 15:40

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis ir direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Žilinskas dalyvauja nuotoliniame LRS Ekonomikos komiteto posėdyje 5G plėtros klausimais

 • 2021-02-16 11:00 - 2021-02-16 14:00

  RRT direktoriaus pavaduotoja Lina Rainienė dalyvauja nuotoliniame Europos Komisijos 83-jame Komunikacijų komiteto posėdyje

 • 2021-02-08 - 2021-02-12

  RRT direktoriaus pavaduotoja Lina Rainienė vykdydama Dvynių projektą veda nuotolinius seminarus Elektroninių ryšių įstatymo įgyvendinimo klausimais

 • 2021-02-02 14:00 - 2021-02-02 15:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja nuotoliniame susitikime su susisiekimo ministru Mariumi Skuodžiu elektroninių ryšių sektoriaus aktualijų ir 5G ryšio klausimais

 • 2021-01-28

  RRT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Žilinskas dalyvauja nuotoliniame posėdyje su Krašto apsaugos ministerijos, Susisiekimo ministerijos, LR Prezidentūros, LR Vyriausybės, mobiliojo ryšio operatorių ir LRTC atstovais valstybinio kritinio ryšio tinklo klausimais

 • 2021-01-14 - 2021-01-15

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja Dvynių projekto nuotoliniame 5-ajame Priežiūros komiteto susitikime

 • 2020-12-14 15:30 - 2020-12-14 16:30

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis, direktoriaus pavaduotojai Mindaugas Žilinskas ir Lina Rainienė dalyvauja nuotoliniame susitikime su „Tele2“ grupės aukščiausio lygio vadovais „Tele2“ grupės projekto ir informacijos teikimo RRT klausimais

 • 2020-12-10 16:30 - 2020-12-10 17:30

  RRT direktoriaus pavaduotojai Mindaugas Žilinskas ir Lina Rainienė dalyvauja nuotoliniame susitikime su „Bitės Lietuvos“, „Telia Lietuvos“ ir Lietuvos radijo ir televizijos centro (LRTC) atstovais

 • 2020-12-09 - 2020-12-11

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja nuotoliniame Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) tvarumo seminare, Nepriklausomų reguliuotojų grupės (IRG) generalinėje asamblėjoje ir BEREC plenariniame posėdyje

 • 2020-12-08 - 2020-12-11

  RRT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Žilinskas dalyvauja nuotoliniame Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (CEPT) plenariniame posėdyje Pasaulinei radijo komunikacijos konferencijai (WRC 23) pasirengti

 • 2020-12-04

  RRT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Žilinskas dalyvauja nuotoliniame Europos Komisijos Radijo spektro politikos darbo grupės (RSPG) neeiliniame posėdyje

 • 2020-11-13

  RRT direktoriaus pavaduotoja Ieva Žilionienė dalyvauja nuotoliniame 5-ajame Skaitmeninių rinkų harmonizavimo ekspertų diskusijų posėdyje

 • 2020-11-17 - 2020-11-20

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja Dvynių projekto nuotoliniame seminare galutinių vartotojų ir visuomenės informavimo apie paslaugų kokybę klausimais

 • 2020-11-16 - 2020-11-20

  RRT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Žilinskas dalyvauja nuotoliniame ITU Elektroninių ryšių komiteto (ECC) plenariniame posėdyje

 • 2020-11-06 10:00 - 2020-11-06 10:30

  RRT direktoriaus pavaduotoja Lina Rainienė, Strategijos departamento ir Tinklų reguliavimo departamento atstovai dalyvauja nuotoliniame susitikime su Estijos pašto atstovais pašto veiklos klausimais

 • 2020-10-26 10:00 - 2020-10-26 11:00

  RRT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Žilinskas dalyvauja nuotoliniame susitikime su „Telia Lietuvos“ technologijų infrastruktūros vadovu Andriumi Šemaškevičiumi ir teisės specialistu 5G dažnių aukciono ir „Mezon“ pardavimo klausimais

 • 2020-10-23 09:30 - 2020-10-23 11:00

  RRT direktoriaus pavaduotojai Mindaugas Žilinskas, Lina Rainienė ir Ieva Žilionienė dalyvauja nuotoliniame susitikime su Lietuvos verslo konfederacijos prezidentu Andriumi Romanovskiu ir mobiliojo ryšio operatorių atstovais 5G dažnių ir RRT tarybos modelio kūrimo klausimais

 • 2020-10-22 14:00 - 2020-10-22 15:30

  RRT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Žilinskas ir Radijo ryšio departamento vadovai dalyvauja nuotoliniame susitikime su mobiliojo ryšio operatorių atstovais dėl 5G radijo dažnių aukciono tipo pasirinkimo

 • 2020-10-20 10:30 - 2020-10-20 12:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis ir direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Žilinskas dalyvauja nuotoliniame susitikime su LR Prezidento patarėjais 5G ryšio klausimais

 • 2020-10-07 - 2020-10-08

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja Dvynių projekto nuotoliniame 4-ajame Priežiūros komiteto susitikime

 • 2020-10-06 15:00 - 2020-10-29 17:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis ir direktoriaus pavaduotoja Lina Rainienė dalyvauja nuotoliniame susitikime su „Bitės Lietuvos“ ir „Tele2“ vadovais

 • 2020-10-01 - 2020-10-02

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja nuotolinėje 3-oje Nepriklausomų reguliuotojų grupės (IRG) generalinėje asamblėjoje ir nuotoliniame 44-jame BEREC plenariniame posėdyje

 • 2020-09-30

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja nuotoliniame Aukšto lygio BEREC seminare

 • 2020-09-21 - 2020-09-24

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis, direktoriaus pavaduotoja Lina Rainienė ir l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas Ieva Žilionienė dalyvauja Dvynių projekto nuotoliniame susitikime „Reguliuotojų nepriklausomumo ES strateginiai aspektai: politika ir praktika“

 • 2020-09-14 - 2020-09-18

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja Dvynių projekto nuotoliniame susitikime „Paslaugų kokybės įvertinimo sistemos gairių rengimas“

 • 2020-08-17 - 2020-08-19

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja Dvynių projekto nuotoliniuose mokymuose „Galutinių vartotojų ir visuomenės informavimo apie paslaugų kokybę būdai“

 • 2020-08-06 - 2020-08-07

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja Dvynių projekto nuotoliniame 3-jame Priežiūros komiteto susitikime

 • 2020-07-23 13:00 - 2020-07-23 14:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja nuotoliniame RRT tarybos posėdyje

 • 2020-06-11 - 2020-06-12

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja nuotoliniame 43-jame BEREC plenariniame posėdyje

 • 2020-06-10 13:00 - 2020-06-10 14:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja nuotoliniame RRT tarybos posėdyje

 • 2020-06-05 10:00 - 2020-06-05 11:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis ir RRT direktoriaus pavaduotojai Mindaugas Žilinskas, Lina Rainienė bei Ieva Žilionienė dalyvauja nuotoliniame RRT 2019 m. veiklos ataskaitos pristatyme Seime

 • 2020-05-22 10:30 - 2020-05-22 15:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja Dvynių projekto nuotoliniame Priežiūros komiteto susitikime

 • 2020-02-24 10:00 - 2020-02-24 11:30

  RRT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Žilinskas dalyvauja susitikime su LRTC atstovais dėl skaitmeninės televizijos išjungimo

 • 2020-02-20 14:00 - 2020-02-20 14:30

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis ir direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Žilinskas dalyvauja susitikime su BITĖS grupės generaliniu direktoriumi Nikita Sergienko

 • 2020-02-11 08:00 - 2020-02-11 17:00

  L. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas Ieva Žilionienė dalyvauja Saugesnio interneto dienai skirtame renginyje Kaune

 • 2020-02-11 13:30 - 2020-02-11 14:30

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis ir pavaduotojas Mindaugas Žilinskas dalyvauja susitikime LR Prezidentūroje dėl 5G problematikos

 • 2020-01-14 09:00 - 2020-01-14 11:00

  RRT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Žilinskas ir l. e. direktoriaus pavaduotoja Ieva Žilionienė dalyvauja susitikime su judriojo ryšio operatoriais ir LRTC dėl judriojo radijo ryšio tinklų duomenų perdavimo greitaveikos skaičiavimų ir jų rezultatų skelbimo, dėl duomenų bazių apsikeitimo formatų ir kartotuvų registracijos

 • 2019-12-19 13:00 - 2019-12-19 14:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja RRT tarybos posėdyje.

 • 2019-11-07 13:00 - 2019-11-07 14:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja RRT tarybos posėdyje.

 • RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis ir direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Žilinskas dalyvauja susitikime su Telecentro vadovu Remigijumi Šeriu

 • 2019-10-16 11:00 - 2019-10-16 12:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja susitikime LR Prezidentūroje.

 • 2019-10-14 - 2019-10-14 10:00

  RRT direktoriaus pavaduotojas M.Žilinskas dalyvauja susitikime su Turto banko atstovais

 • 2019-10-10 13:00 - 2019-10-10 14:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja susitikime LR Prezidentūroje.

 • 2019-09-12 15:00 - 2019-09-12 16:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolkskis ir l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas Ieva Žilionienė dalyvauja susitikime su Moldovos ambasadoriumi p. Serghei Mihov

 • 2019-09-12 13:00 - 2019-09-12 14:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja RRT tarybos posėdyje

 • 2019-09-10 09:00 - 2019-09-10 10:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis ir l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas Ieva Žilionienė dalyvauja susitikime su “Telia” vadovais

 • 2019-06-19 10:00 - 2019-06-19 12:00

  RRT direktoriaus pavaduotoja Lina Rainienė dalyvauja susitikime su Kosovo nacionalinės ryšių komisijos (ARKEP) atstovais

 • 2019-06-10 12:45 - 2019-06-10 17:00

  RRT direktoriaus pavaduotoja Ieva Žilionienė dalyvauja susitikime su pašto rinkos dalyviais.

 • 2019-06-19 12:00 - 2019-06-19 18:00

  RRT direktoriaus pavaduotoja Ieva Žilionienė, kaip Lietuvos nacionalinė ekspertė, dalyvauja konkurse „Naujasis knygnešys 2019“

 • 2019-04-05 13:30 - 2019-04-05 14:15

  RRT direktorius F.Dobrovolskis ir RRT direktoriaus pavaduotojas M.Žilinskas dalyvauja susitikime su KAM viceministru E.Kerza dėl 5G dažnių klausimų

 • 2019-04-05 14:30 - 2019-04-05 15:30

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja RRT tarybos posėdyje

 • 2019-03-11 10:00 - 2019-03-11 11:00

  RRT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Žilinskas dalyvauja susitikime su Telia atstovais dėl 5G plėtros galimybių Lietuvoje

 • 2019-03-18 10:00 - 2019-03-18 11:00

  RRT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Žilinskas dalyvauja susitikime su “Bitė Lietuva” atstovais

 • 2019-03-19 - 2019-03-19

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis, pavaduotoja Lina Rainienė ir l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas Ieva Žilionienė dalyvauja kasmetiniame susitikime su e. ryšių rinkos dalyviais.

 • 2019-02-08 14:00 - 2019-02-08 15:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja RRT tarybos posėdyje.

 • 2019-01-21 10:00 - 2019-01-21 11:30

  RRT l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas Ieva Žilionienė dalyvauja susitikime su “Rail Baltica” atstovais

 • 2019-01-11 13:00

  RRT direktoriaus pavaduotoja Lina Rainienė ir l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas Ieva Žilionienė dalyvauja kasmetiniame susitikime su EK atstovais, kuriame bus aptarta Lietuvos elektroninių ryšių sektoriaus dinamika bei ryšių veiklos reguliavimo aktualijos.

 • 2018-11-20 - 2018-11-21

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis ir l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas Ieva Žilionienė dalyvauja EaPeReg plenariniame posėdyje ir seminare Vilniuje.

 • 2018-11-09 14:00 - 2018-11-09 15:00

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja RRT tarybos posėdyje.

 • 2018-10-17 13:30

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis Lietuvos Respublikos Vyriausybėje pristato 2017 m. RRT veiklos ataskaitą.

 • 2018-09-26 15:00

  Direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja RRT tarybos posėdyje.

 • 2018-09-26 11:15

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis ir pavaduotoja Ieva Žilionienė Lietuvos Respublikos Seime pristato 2017 m. RRT veiklos ataskaitą.

 • 2018-08-23 - 2018-08-24

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis ir jo pavaduotojai: Lina Rainienė, Ieva Žilionienė, Mindaugas Žilinskas dalyvauja RRT organizuotame 15-tame Baltijos šalių reguliuotojų susitikime.

 • 2018-07-31 14:00 - 2018-07-31 15:30

  RRT direktoriaus pavaduotoja, konkurso „World Summit Awards“ Lietuvos nacionalinė ekspertė Ieva Žilionienė dalyvauja komisijos narių posėdyje, ruošiantis nacionalinės atrankos konkursui „Naujasis knygnešys 2018“.

 • 2018-03-29 - 2018-03-30

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja Dvynių projekto Priežiūros komiteto susitikime Gruzijoje, Tbilisyje.

 • 2018-03-29

  RRT direktoriaus pavaduotoja Ieva Žilionienė dalyvauja Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdyje Susisiekimo ministerijoje.

 • 2018-03-28

  RRT direktoriaus pavaduotoja Ieva Žilionienė dalyvauja RRT organizuojamame pašto rinkos dalyviams skirtame renginyje „Pašto sektoriaus reguliavimo pokyčiai“.

 • 2018-03-07 - 2018-03-09

  Direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja Nepriklausomų reguliuotojų grupės (IRG)/Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (BEREC) Plenarinėje konferencijoje ir seminare Slovakijoje, Bratislavoje.

 • 2018-01-20

  Direktorius Feliksas Dobrovolskis dalyvauja RRT tarybos posėdyje.

 • 2018-01-09

  RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis, direktoriaus pavaduotojos Lina Rainienė ir Ieva Žilionienė dalyvauja elektroninių ryšių rinkos dalyviams skirtame renginyje „Skaitmeninės rinkos plėtros Lietuvoje ir ES aspektai“, kurį organizuoja RRT.