VEIKLOS SRITYS:

Susipažinkite – rekomendacijos geležinkelių paslaugų įrenginio aprašui

2023 birželio 27 d.

Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) ekspertai sudarė pagrindinių gairių sąrašą, kuris padės geležinkelių paslaugų įrenginio operatoriams paprasčiau įgyventi jiems skirtus įpareigojimus ir užtikrinti skaidrumą bei prieinamumą potencialiems naudotojams. 

Paslaugų įrenginiai ir juose teikiamos paslaugos yra esminė sąlyga, užtikrinanti sklandų geležinkelių infrastruktūros naudojimą ir konkurencingų keleivių (bagažo) bei krovinių vežimo paslaugų teikimą. Norint, kad potencialūs naudotojai galėtų visapusiškai susipažinti su geležinkelių paslaugų įrenginių ir juose teikiamų paslaugų naudojimosi sąlygomis, reikalaujama, kad geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius parengtų ir viešai paskelbtų geležinkelių paslaugų įrenginio aprašą.

„Įvertinę gerąją kitų Europos valstybių praktiką, pateikiame pagrindines gaires, kas turėtų būti nurodyta geležinkelių paslaugų įrenginio apraše. Geležinkelių paslaugų įrenginio operatoriui bus paprasčiau ir lengviau įgyvendinti jam skirtą įpareigojimą – parengti tokį aprašą, kuris pilnai atspindėtų geležinkelio paslaugų įrenginio paskirtį, jame teikiamas paslaugas ir atitiktų teisės aktų reikalavimus“, – sako Rita Liuokaitytė, RRT geležinkelių ir pašto reguliavimo grupės vadovė.

Norėdami gauti išsamią informaciją ir susipažinti su visais rekomendacijų punktais, spauskite šią nuorodą.

Informacija atnaujinta 2023-06-29