VEIKLOS SRITYS:

Susitikime su elektroninių ryšių rinkos atstovais aptartos aktualijos ir ateities planai

2021 balandžio 26 d.

2020 m. balandžio 22 d. vyko nuotolinis susitikimas su elektroninių ryšių rinkos dalyviais tema „Lietuvos e. ryšių rinka: tendencijos ir lūkesčiai“, kuriame aptartos elektroninių ryšių reguliavimo aktualijos Lietuvoje ir Europoje, pristatyti RRT nuveikti darbai, rezultatai ir planai, pasidalyta naujausiomis įžvalgomis dėl elektroninių ryšių plėtros strategijų. Susitikimo dalyviai išgirdo pasisakymus ir dalyvavo diskusijose šiomis temomis:

Iššūkiai ir perspektyvos. Apžvelgdamas praėjusių metų įsimintinus įvykius e. ryšių rinkoje, RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis paminėjo 5G bandomąjį startą Lietuvoje, mobiliojo ryšio tinklų kokybės matavimus, kurie buvo atliekami pandemijos laikotarpiu, naujų reguliavimo įrankių taikymą ir kita. Pabrėžtas svarbus pasiekimas tarptautiniame kontekste –  Lietuva 2020 metais pasaulyje įvertinta kaip viena geriausiai atitinkanti reguliavimo kriterijus informacinių ryšių technologijų (IRT) srityje: surinko 96,6 balo iš 100 galimų ir užėmė 3 vietą pasauliniame reitinge.

Europos ryšių politikos aktualijos ir svarba Lietuvai. Lietuvos nuolatinės atstovybės ES Telekomunikacijų ir pašto atašė Gražvydas Jakubauskas susitikimo dalyviams pristatė į ES darbotvarkę įtrauktus telekomunikacijų klausimus, supažindino su procesais sprendžiant klausimus ES ir su 2021 m. ES skaitmenine strategija-kelrodžiu.

Skaitmeninio junglumo prioritetai. LR susisiekimo ministro patarėjas Darius Stravinskas apžvelgė strateginius Lietuvos tikslus vystant elektroninių ryšių technologijas, aptarė prioritetines kryptis ir Lietuvos vertinimą skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) ataskaitoje. Taip pat supažindino dalyvius su 2021–2030 metų nacionaliniu pažangos planu, kuriame dėmesys skiriamas ir 5G plėtrai, ir teisinių, reguliacinių bei organizacinių sąlygų eSIM technologijai sudarymui, ir sąlygų inovatyviems susisiekimo sprendimams pritaikymui.

Ryšių kodekso perkėlimo aktualijos. RRT Teisės departamento vyriausioji patarėja Marina Lavrinavičiūtė apžvelgė  Elektroninių ryšių kodekso perkėlimo į Lietuvos nacionalinę teisę procesus, aptarė pagrindinius Elektroninių ryšių įstatymo pakeitimus. Ypatingas dėmesys buvo atkreiptas į rinkų tyrimų proceso aktualijas, universaliųjų paslaugų teikimo naujoves bei pokyčius ekonominių sankcijų skyrimo procedūrose.

Lietuvos e. ryšių rinkų apžvalga. RRT Ekonominės analizės skyriaus specialistė Raimonda Purvienė savo pranešime pristatė naujausią Lietuvos elektroninių ryšių sektoriaus statistinę apžvalgą, Lietuvos Respublikos teritorijos padengiamumo fiksuotojo ryšio tinklais duomenis, COVID-19 pandemijos įtaką elektroniniams ryšiams. Susitikime dalyvavusiems rinkos dalyviams pristatyta nauja RRT sukurta Periodinių ataskaitų teikimo informacinė sistema (PATIS), pateiktos praktinės rekomendacijos, kaip pateikti ketvirtinę ataskaitą apie atitinkamą ketvirtį vykdytą elektroninių ryšių veiklą.

Antrasis skaitmeninis dividendas – finišo tiesioji. RRT Radijo ir televizijos skyriaus patarėja Jorūnė Mikulėnaitė pristatė Antrojo skaitmeninio dividendo įgyvendinimo planus ir galimybes. Lietuvoje II skaitmeninio dividendo įsisavinimo finišas numatomas šiais metais. Dalyviai informuoti apie TV dažnių 700 MHz juostoje keitimą į žemesnius. Apžvelgti kaimyninių šalių planai atlaisvinant 700 MHz dažnių juostą nuo televizijos ir paskiriant judriajai tarnybai. Pranešimo metu pateikta kaimyninių šalių, veikiančių 700 MHz juostoje, televizijos stočių įtaka būsimo mobilaus tinklo bazinių stočių priėmimui, apsvarstytos tinklų diegimo galimybės šiais bei kitais metais.

Mobiliojo ryšio paslaugų kokybė Lietuvoje COVID-19 kontekste. RRT Infrastruktūros priežiūros skyriaus vyr. specialistas Vaidotas Radzevičius apžvelgė RRT atliktus paslaugų kokybės matavimus, kurie parodė, jog COVID-19 karantinas ir išaugęs bendravimas nuotoliniu būdu nesumažino mobilaus ryšio paslaugų kokybės. Pranešėjas taip pat pristatė atnaujintą RRT matavimų žemėlapį http://matavimai.rrt.lt/  bei 2021 m. paslaugų kokybės matavimų planus.

Nauji technologiniai sprendimai: eSIM naudojimo skatinimo modelis. RRT direktoriaus pavaduotoja Ieva Žilionienė dalyvius supažindino su RRT įgyvendinamu projektu, skirtu integruotų abonento identifikavimo modulių (eSIM) naudojimo skatinimo modeliui parengti. Projekto metu, bendradarbiaujant su kompetentinga Lietuvos ir užsienio ekspertų komanda, atliekama išsami tarptautinės praktikos analizė, detaliai vertinama Lietuvos situacija ir rengiamas modelis, apimantis pagrįstas ir suderintas teisines, technines, organizacines, saugumo ir kt. priemones, skirtas sklandžiam ryšio numerių diegimui belaidžiu būdu ir eSIM technologijos funkcionavimui Lietuvoje užtikrinti. Kuriant eSIM naudojimo skatinimo modelį, būtinas suinteresuotų šalių bendradarbiavimas išgryninant ir randant Lietuvai optimalius sprendimus.

Viskas, ką jūs norėjote žinoti apie 5G (bet niekada nedrįsote paklausti). „Telia Lietuva“, AB, Technologijų infrastruktūros vadovo Andriaus Šemeškevičiaus pranešimas apie patirtį pirmiesiems Lietuvoje išbandant 5G ryšį nekomerciniais tikslais sulaukė nemažo dalyvių dėmesio ir diskusijų. Praktiniais pavyzdžiais buvo pristatytas šios technologijos naudojimas, sudėlioti techniniai šio ryšio veikimą užtikrinantys aspektai.

Reguliavimo pokyčiai skaitmeninio turinio ir paslaugų vartotojams rinkoje. LR teisingumo ministerijos Teisinės apsaugos grupės vyresnysis patarėjas Algis Baležentis šiame susitikime pristatė Skaitmeninio turinio direktyvos įgyvendinimo vartotojų apsaugos kontekste klausimą. Skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų sąvokos, jų taikymo sritis, pareigos ir atsakomybės – pranešime paliesti aspektai, kurie itin svarbūs tiek vartotojams, tiek ūkio subjektams ir priežiūrą vykdančioms institucijoms.

Nesąžininga e. ryšių paslaugų teikėjų veikla: kodėl tai problema Lietuvoje?  RRT Išteklių ir paslaugų skyriaus vyr. specialistas Jurgis Vilkas aptarė nesąžiningos elektroninių ryšių paslaugų teikėjų veiklos problematiką Lietuvoje. Taip pat pristatė jau esamos ir planuojamos RRT iniciatyvos, siekiant mažinti nesąžiningą elektroninių ryšių, veiklą. Viena iš veikiančių iniciatyvų – „Memorandumo dėl operatorių bendradarbiavimo užkertant kelią nesąžiningai elektroninių ryšių veiklai“, kuriuo siekiama skatinti sąžiningą operatorių tarpusavio veiklą ir apibrėžti nesąžiningų pokalbių srautų valdymo gaires, taikymas. Kita planuojama iniciatyva – apgaulingų vardinių SMS siuntimo prevencija, kuria siekiama didinti  apgaulingų vardinių žinučių identifikavimo ir  vartotojų informavimo apie tai, jog žinutėje pateikiama informacija gali būti melaginga, efektyvumą.

Nauji informaciniai įrankiai e. ryšių paslaugų vartotojams. RRT Elektroninių ryšių kainų skyriaus vedėja Ernesta Vagonienė dalyvius supažindino su RRT planuojamais kurti informaciniais įrankiais vartotojams, kurie leistų nemokamai ir skaidriai palyginti įvairių operatorių teikiamų el. ryšių paslaugų kainas ir kokybę. Kokybės palyginimo įrankis, kuris bus prieinamas www.nebūkberyšio.lt svetainėje, leis vartotojams konkrečiu adresu sužinoti, kokie potencialūs paslaugų teikėjai teikia interneto prieigos paslaugas ir kokia yra šių paslaugų kokybė, atsižvelgiant į tikėtiną greitaveiką. Kainų palyginimo paslaugos bus skelbiamos kainų palyginimo paslaugų svetainėje, atskiroje skiltyje, kur vartotojai galės palyginti skirtingų operatorių siūlomų el. ryšių paslaugų (interneto prieigos ir telefono ryšio) kainas. Šie informaciniai įrankiai prisidės prie vartotojų informatyvumo didinimo ir konkurencijos el. ryšių rinkoje skatinimo.

Pranešimus, skaitytus susitikimo metu, galite rasti tinklalapyje https://www.rrt.lt/pranesimu-skaidres/2021-m/.

 

 

Informacija atnaujinta 2021-04-26