VEIKLOS SRITYS:

Susitikime su elektroninių ryšių rinkos atstovais aptartos rinkos reguliavimo aktualijos

2022 gegužės 4 d.

2022 m. balandžio 28 d. vyko nuotolinis susitikimas su elektroninių ryšių rinkos dalyviais tema „Lietuvos e. ryšių rinka: pokyčiai, galimybės, lūkesčiai”, kuriame aptartos elektroninių ryšių reguliavimo aktualijos, pristatyti RRT nuveikti darbai, rezultatai ir planai.

Apžvelgdamas praėjusių metų įsimintinus įvykius e. ryšių rinkoje, RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis informavo, kad paskelbti 5G aukcionai, parengtas eSIM naudojimo Lietuvoje modelis, o įsigaliojus naujos redakcijos Elektroninių ryšio įstatymui, pradėti rengti nacionalinių teisės aktų pakeitimai. F. Dobrovolskis e. ryšių rinkos dalyvius taip pat supažindino su palydovinio interneto „Starlink“ paslaugų atėjimo į Lietuvą aktualijomis, trumpai apžvelgė svarbiausius rinkos rodiklius:  RRT surinkti duomenys rodo, kad 2021 m. elektroninių ryšių rinkoje, palyginti su 2020 m., augo investicijos į elektroninių ryšių tinklo infrastruktūrą bei bendrosios pajamos – tai stiprus rinkos atsigavimo signalas.

Pagrindiniai teisinio reglamentavimo pokyčiai. RRT Tinklų reguliavimo departamento direktorė Indrė Jurgelionienė apžvelgė  Elektroninių ryšių įstatymo ir RRT priimtų poįstatyminių teisės aktų pagrindinius pakeitimus, atkreipdama dėmesį į naujai reglamentuotus institutus. Pranešėja taip pat atkreipė dėmesį į Europos Sąjungoje priimtas ir svarstomas teisėkūrines iniciatyvas ir pokyčius, kurie taip pat nustatys, pakeis ar patikslins elektroninių ryšių rinkoje veikiančių dalyvių teises ir pareigas.

Informaciniai įrankiai e. ryšių paslaugų vartotojams. RRT Tinklų reguliavimo departamento atstovas  Marijus Balnys dalyvius pasidalino naujausia informacija, susijusia su RRT kuriamais informaciniais įrankiais vartotojams, kurie leistų nemokamai ir skaidriai palyginti įvairių operatorių teikiamų el. ryšių paslaugų kainas ir kokybę. Kokybės palyginimo įrankis, kuris bus prieinamas www.nebūkberyšio.lt svetainėje, leis vartotojams konkrečiu adresu sužinoti, kokie potencialūs paslaugų teikėjai teikia interneto prieigos paslaugas fiksuotojo ir judriojo ryšio technologijomis ir kokia yra šių paslaugų kokybė, atsižvelgiant į tikėtiną greitaveiką. Kainų palyginimo paslaugos bus skelbiamos kainų palyginimo paslaugų svetainėje, atskiroje skiltyje, kur vartotojai galės palyginti skirtingų operatorių siūlomų el. ryšių paslaugų (interneto prieigos ir telefono ryšio) kainas. Planuojama, kad šie informaciniai įrankiai, kurie prisidės prie vartotojų informatyvumo didinimo ir konkurencijos el. ryšių rinkoje skatinimo, turėtų pradėti veikti antroje 2022 metų pusėje.

Lietuvos kandidato į ITU DGS rinkiminės kampanijos pristatymas. RRT Tarptautinių ryšių ir visuomenės informavimo skyriaus vedėja Inga Rimkevičienė pristatė informaciją, susijusią su artėjančiais rinkimais Tarptautinės Telekomunikacijų Sąjungoje (ITU). ITU Aukščiausioje plenarinėje konferencijoje (PP22), vyksiančioje 2022 m. rugsėjo 26 d. – spalio 14 d. Bukarešte, Rumunijoje,  bus renkami 5 aukščiausi ITU pareigūnai: Generalinis sekretorius, jo pavaduotojas ir 3 biurų vadovai. Į ITU Generalinio sekretoriaus pavaduotojo postą iškeltas Lietuvos kandidatas Tomas Lamanauskas, kurio kandidatūrai pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybė. RRT kartu su Susisiekimo ir Užsienio reikalų ministerijomis aktyviai vykdo T. Lamanausko rinkimų kampaniją visame pasaulyje. Išsami informacija apie apie T. Lamanauską skelbiama jo interneto svetainėje https://tomas4itu.org/.

Atviros interneto prieigos stebėsena. RRT Infrastruktūros priežiūros skyriaus vyr. specialistas Vaidotas Radzevičius pateikė ES Teisingumo Teismo priimtų sprendimų dėl nulinio tarifo planų įtakos mobilios interneto prieigos paslaugų rinkai analizę, supažindino su BEREC reakcija į šiuos sprendimus atnaujintose BEREC gairėse dėl Atviro interneto reglamento įgyvendinimo, akcentavo nepageidaujamo turinio blokavimo svarbą karo Ukrainoje kontekste.

Radijo įrenginių ir elektrinių bei elektroninių aparatų rinkos priežiūra. RRT Aparatūros ir įrenginių EMS kontrolės skyriaus vedėjas Arvydas Giedraitis pristatė pagal dvi ES direktyvas RRT vykdomos rinkos priežiūros rezultatus, 2004-2022 metais ES vykdytų įrenginių rinkos priežiūros kampanijų rezultatų suvestines, taip pat įrenginių atitikties tiek esminiams, tiek administraciniams reikalavimams kontrolės planus artimiausiems metams. Pranešėjas aptarė rinkos pokyčius, dažniausiai pasitaikančias neatitiktis reikalavimams, pateikė konkrečių neatitikties esminiams reikalavimams pavyzdžių, atlikus akredituotus bandymus, ir supažindino su gamintojų taisomaisiais veiksmais šalinant nustatytas neatitiktis, taip pat apžvelgė naujus pagrindinius ES reguliavimo rinkos priežiūros srityje reglamentus ir ateities perspektyvas.

5G radijo dažnių juostos, kur toliau?  RRT Judriosios tarnybos skyriaus specialistė Kotryna Tamulynaitė apžvelgė EU pirmenybinių 5G radijo dažnių juostų situaciją Lietuvoje, e. rinkos dalyvius informavo apie paskelbtus 700 MHz ir 3400-3700 MHz juostų aukcionus, plačiau išnagrinėjo 3400-3700 MHz juostos naudojimo sąlygas ir perspektyvas. Radijo ir televizijos specialistas Mantas Barcys aptarė  įvairių dažnių juostų panaudojimo 5G plėtrai galimybes, aptarė sunkumus, iškylančius dėl koordinavimo su kaimyninėmis šalimis, palankius ir nepalankius ITU, EK, ECC sprendimus dėl 5G plėtros, taip pat pristatė atliktas suderinamumo analizes, siekiant išsiaiškinti, ar kitos veikiančios informacinių ryšių technologijų (IRT) sistemos nekeltų trikdžių 5G ryšiui ir kokie būtų su trikdžių pašalinimu susiję sprendimai.

Starlink Lietuvoje. Palydovinės ir fiksuotosios tarnybos skyriaus patarėjas Mindaugas Sruogius renginio dalyviams pristatė Starlink palydovinės sistemos ir jos atėjimo į Lietuvą aspektus. Šiame procese aktyviai dalyvavo RRT Radijo ryšio departamento komanda, kuri, atlikusi elektromagnetinio suderinamumo įvertinimą ir tarptautinio koordinavimo procedūras, išdavė „SpaceX“ padaliniui leidimus naudoti radijo dažnius (kanalus) plačiajuosčio palydovinio interneto paslaugai teikti.

Pranešimus, skaitytus susitikimo metu, galite rasti tinklalapyje https://www.rrt.lt/pranesimu-skaidres/2022-m/.

 

 

Informacija atnaujinta 2022-05-04