VEIKLOS SRITYS:

Tarptautinių sankcijų tvarkos aprašas

Tarptautinių sankcijų, priskirtų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos kompetencijai, įgyvendinimo užtikrinimo tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2022 m. spalio 20 d. nutartimas Nr. TN-38)

Nuo 2022 m. gegužės 17 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo redakcija, kuria nustatoma tarptautinių sankcijų inicijavimo ir įgyvendinimo Lietuvoje tvarka.

RRT, vykdydama šio įstatymo ir LRV nutarimo nuostatas, informuoja, kad fiziniai ir juridiniai asmenys dėl tarptautinių sankcijų, susijusių su  ryšių paslaugų teikimu ir ryšio paslaugų teikėjais, taikymo, gali kreiptis el. pašto adresu [email protected].

RRT užtikrins tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, kuriomis nustatyti apribojimai susiję su ryšių paslaugų teikimu ir ryšio paslaugų teikėjais.  Šiuo metu tarptautinių sankcijų RRT priežiūros srityje nėra paskirta.

Išsami informacija apie tarptautinių sankcijų įgyvendinimą skelbiama čia: https://urm.lt/default/lt/uzsienio-politika/uzsienio-politikos-prioritetai/lietuvos-saugumo-politika/sankcijos

 


Gairės ekonominės veiklos operatoriams dėl prekybos sankcijų vengimo ir apėjimo nustatymo ir prevencijos

Bendradarbiaudamos tarpusavyje penkios pasienio valstybės – Estija, Latvija, Lietuva, Suomija ir Lenkija – parengė bendras praktines gaires ekonominės veiklos vykdytojams, kurios padės aptikti sankcijų apėjimo atvejus ir užkirsti kelią tokiems bandymams.

Praktinės gairės ekonominės veiklos vykdytojams_sankcijų apėjimas

 


Informacija atnaujinta 2023-07-21