VEIKLOS SRITYS:

Teisės aktai, reguliuojantys aparatūros ir įrenginių naudojimo sąlygas

Įstatymai

RRT tarybos nutarimai

RRT direktoriaus įsakymai

Europos Sąjungos teisės aktai

Informacija atnaujinta 2024-02-13