VEIKLOS SRITYS:

Teisės aktai, reguliuojantys aparatūros ir įrenginių naudojimo sąlygas

Įstatymai

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas

RRT direktoriaus įsakymai

Europos Sąjungos teisės aktai

Informacija atnaujinta 2021-01-05